773 677 006

info@cestasnu.cz

Detail státu

Uzbekistán Uzbekistán - transparent

Nabízíme 7 ubytovacích kapacit za cenu 40 990 Kč - 74 800 Kč.

Výsledky hledání
LM
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 20.9.2018 10 dní Polopenze leteckyleteckyPraha 40 990 Kč-2 % LM Detail
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 28.9.2018 12 dní Snídaně leteckyletecky 46 700 Kč Detail
 27.4.2019 12 dní Snídaně leteckyletecky 46 700 Kč Detail
Uzbekistán Perly Uzbekistánu hedvábnou stezkou starstarstar
Program
letecky
Praha
Polopenze
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 13.10.2018 9 dní Polopenze leteckyleteckyPraha 46 790 Kč-3 % Detail
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 13.10.2018 9 dní Dle programu leteckyleteckyPraha 48 290 Kč Detail
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 14.9.2018 16 dní Snídaně leteckyleteckyPraha 48 990 Kč Detail
Uzbekistán Uzbekistán a Turkmenistán
Program
letecky
-
Polopenze
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 28.9.2018 12 dní Polopenze leteckyletecky 52 800 Kč Detail
 27.4.2019 12 dní Polopenze leteckyletecky 52 800 Kč Detail
 28.9.2018 16 dní Polopenze leteckyletecky 73 800 Kč Detail

další nabídky >

Celní a devizove predpisy

Dovoz a vývoz peněz
Jakoukoliv cizí měnu lze dovážet do Uzbekistánu v neomezeném množství za podmínky jejího deklarování. Do částky ekvivalentní sumě 5 tisíc USD stačí uvedení v celní deklaraci T-6, nad 5 tisíc USD je třeba potvrzení TC-28. Při dovozu částky vyšší než ekvivalent 10 tisíc USD se vybírá celní poplatek ve výši 1% z sumy přesahující 10 tisíc USD. V případě potřeby lze dovezené peníze uložit do celní úschovy na základě potvrzení TC-21. Úschova je bezplatná.
Vyvážet cizí měnu lze maximálně ve výši nepřevyšující její dovezené a deklarované množství. Nad tuto částku lze cizí měnu vyvážet jen na základě písemného povolení vydaného uzbeckou centrální bankou nebo zmocněnými bankami. Předání povolení vydaného jedné osobě druhé osobě na základě notářsky ověřené plné moci je nepřípustné.
Národní měnu uzbecký sum (UZS) lze dovézt v hotovosti ve výši nepřevyšující 50 uzbeckých minimálních mezd (stanovena ve výši 33.645,- UZS), přičemž dovážené množství uzbeckých sumů, pokud převyšuje 5 uzbeckých minimálních mezd, se musí přesně uvést do celní deklarace T-6.
Uzbeckou měnu UZS je povoleno z Uzbekistánu vyvézt maximálně ve výši 50 minimálních uzbeckých mezd (stanovena ve výši 33.645,- UZS), tj. max. 1.682.250,- UZS. Pokud vyvážené množství uzbeckých sumů převyšuje 5 uzbeckých minimálních mezd (tj. 168.225,- UZS), musí se přesně uvést do celní deklarace T-6. Vývoz sumů přesahujících hodnotu 50 minimálních uzbeckých mezd je možný pouze na základě předložení povolení centrální uzbecké banky (tel. +998 71 212 60 77 - valutový odbor). Při porušení devizových předpisů je nutno počítat se sankcemi ze strany uzbeckých orgánů včetně odnětí peněz.

Dovoz a vývoz osobních věcí a zboží
Při cestě do Uzbekistánu je povoleno dovézt:
· při příjezdu z území státu sousedícího s Uzbekistánem je možno si přivézt bezcelně spotřební věci pro osobní potřebu, jejichž celková hodnota nepřevyšuje hodnotu 10 USD (toto nařízení prezidenta č. 262 platí od 2.6.2009); pro občany EU (vč. ČR) činí tato hodnota 1.000,- USD při prvním vstupu ze státu sousedícího z Uzbekistánem a 10,- USD při druhém vstupu ze státu sousedícího z Uzbekistánem (tj. pokud z Uzbekistánu vycestujete do sousední země a znovu se vracíte do Uzbekistánu);
· pokud nepřijíždíte z území státu sousedícího s Uzbekistánem, můžete si přivézt bez cla, DPH i dalších poplatků věci pro osobní potřebu, jejichž celková hodnota nepřevyšuje hodnotu 1.000,- USD a pokud jsou dováženy v podlimitním množství. Pro bezcelní dovoz věcí osobní potřeby jsou stanoveny určité limity, překročení těchto limitů již podléhá clu. Pokud jde o léky, obvykle se toleruje maximálně 30 balení obsahujících maximálně 10 ampulek nebo až 30 tabletek. Větší množství je potřeba řádně zdůvodnit, jinak hrozí zabavení nebo dokonce obvinění z pašování drog.

Do Uzbekistánu je zakázáno dovážet:
· materiály na všech druzích nosičů podrývající státní nebo společenské zřízení, narušující územní celistvost, politickou nezávislost nebo státní suverenitu, propagující válku, terorismus, násilí, národní výjimečnost nebo náboženskou nezávislost, rasismus nebo jeho formy (antisemitismus, fašismus) a také materiály s jakýmkoli pornografickým obsahem;
· drogy, psychotropní látky a prekurzory bez povolení Ministerstva zdravotnictví Republiky Uzbekistán;
· vzácné nebo vymírající druhy živočichů, a dále divoce rostoucí druhy rostlin používané v lékařství, potravinářství nebo k dekoraci zapsané do Červené knihy bez povolení Státního výboru ochrany přírody (Gasudárstvěnnyj kamitět po achráně priródy) Republiky Uzbekistán;
· klenotnické výrobky z drahých kovů nebo drahých kamenů ke komerčním cílům bez licence vydávané Ministerstvem vnějších ekonomických vztahů, investic a obchodu Republiky Uzbekistán (norma bezcelního dovozu fyzickou osobou klenotnických výrobků z drahých kovů nebo drahých kamenů je stanovena na 5 kusů, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 30 gramů);
· zdravotnické prostředky a medicínská technika bez povolení Ministerstva zdravotnictví Republiky Uzbekistán;
· radioaktivní látky z vysokočásticových zařízení bez povolení Centra elektromagnetické snášenlivosti (Céntr elektromagnítnoj savměstímosti) Republiky Uzbekistán;
· produkce rostlinného nebo živočišného původu bez povolení sanitárně-epidemiologické služby;
· látky narušující ozón a výrobky je obsahující bez povolení Státního výboru ochrany přírody Republiky Uzbekistán.
Při celním odbavení věcí přivážených fyzickou osobou a určených ke komerční činnosti se vyžaduje povinná registrace dané osoby jako individuálního podnikatele s právem vykonávat exportně-importní operace.

Z Uzbekistánu je zakázáno vyvážet:
· všechny věci, jejichž dovoz do Uzbekistánu je zakázán a dále
· zrní pšenice, žita, ječmene, ovsa, kukuřice, pohanky, dále chlebové a houskové výrobky (kromě moučných cukrárenských výrobků, pirožků a pečiva vlastní výroby), mouka, kroupy, skot, ptactvo, maso a jedlé subprodukty, cukr, rostlinná másla;
· kožařské suroviny (včetně nestandardních), kožešinové suroviny (včetně nestandardních), úlomky a odřezky barevných kovů, zámotky bource morušového vhodné k rozmotávání, surové hedvábí (nezkroucené) a jiné odpady týkající se výroby hedvábí (např. zbytky kokonové nitě);
· veškeré informační nosiče, tj. audiokazety, videokazety, CD, DVD, MP3 apod. a další kulturní cennosti bez povolení Ministerstva kultury a sportu
· bez povolení chráněné druhy živočichů a rostlin (viz níže).

Dovoz a vývoz kulturních cenností:
Kontrolou dovozu a vývozu kulturních cenností se v Uzbekistánu zabývají celníci a také Ministerstvo kultury a sportu a jeho regionální oddělení. Tato oddělení kontrolují jak dovoz tak i vývoz kulturních cenností, a to i jejich zasílání v poštovním styku. Přijímají taková opatření, aby nedopustily dovoz do Uzbekistánu děl neslučitelných s dobrými mravy nebo diskreditujících uzbeckou kulturu. Také kontrolují materiály s pornografickým obsahem, jejichž dovoz do Uzbekistánu je zakázán.
Pokud jde o kulturní cennosti, zahrnují se do této kategorie předměty spjaté s významnými historickými událostmi, s rozvojem společnosti a státu, s historií vědy a techniky, a také spjaté s životem a dílem významných osobností (státních, politických, společenských představitelů, myslitelů, představitelů vědy, literatury a umění). Mezi tyto cennosti patří různé druhy zbraní, které mají historickou, uměleckou, vědeckou nebo jinou kulturní hodnotu, dále umělecké cennosti obsahující drahé kovy a drahokamy, dále předměty a jejich fragmenty, které byly získány jako výsledek archeologických výzkumů nebo vykopávek. Kulturní cennosti vyrobené před 50 a více lety se z Uzbekistánu nesmí vyvážet vůbec. Stupeň hodnoty těchto předmětů se určuje během procesu jejich umělecké expertízy, kterou provádějí k tomu účelu zplnomocnění experti a znalci. Za účelem obdržení certifikátu opravňujícího k vyvezení nebo dočasnému vyvezení kulturní cennosti z Uzbekistánu musí její majitel včas podat Ministerstvu kultury a sportu písemnou žádost, seznam a 2 fotografie každého předmětu, který by měl být vyvezen, a dále předložit samotné předměty. Uměleckou expertízu si lze nechat udělat v Taškentu, Samarkandu nebo Buchaře.
Taškent
adresa: Ministěrstvo po dělam kultury i sporta
Upravlenie chudožestvěnnoj ekspertízy
Ulica G. Guljama 56-A ulica Laškarbegi 19
Taškent 705018
telefon: (+998 71) 237 07 41, 237 11 42, 237 07 38, 237 07 35, 237 11 42
(+998 71) 244 14 87, 244 14 95
e-mail: badiiyekspertiza@mail.uz
web: rusky: http://badiiy-ekspertiza.skm.uz/ru/index.html
uzbecky: http://badiiy-exkspertiza.skm.uz

Povinné umělecké expertíze podléhají následující předměty, které mají být z Uzbekistánu vyvezeny: knihy, mnohosvazkové encyklopedie, malby, sochy, grafika, koberce, gobelíny, předměty užitého umění (šavle, suvenýrové nože, zlato, konfekční výrobky atd.), umělecké výrobky ze stříbra, hudební nástroje, umělecký nábytek, videokazety, audiokazety, CD, DVD, MP3, známky, odznaky, znaky a jiné předměty sběratelského zájmu.
Za porušení uvedených předpisů hrozí trest propadnutí věci, pokuta, anebo v případě snahy o vývoz díla se značnou kulturní hodnotou pro uzbecký národ, i trest odnětí svobody.
Podle dosavadních zkušeností Velvyslanectví ČR v Taškentu se celníci při výstupní kontrole zaměřují zejména na vyvážené koberce a koberečky, vyšívané přehozy a zlatem vyšívané kroje. Jejich expertíza stojí cca 50% ceny a na hraničním přechodu se platí clo ve výši 100% ceny uvedené na certifikátu povolujícím vývoz předmětu. Vyvážet tyto předměty z Uzbekistánu se tedy vůbec nevyplatí.

Vývoz živočichů a rostlin:
V souladu s washingtonskou Úmluvou o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, která je známa pod zkratkou CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) se nesmí bez povolení z Uzbekistánu vyvážet určité rostliny a živočichové. Pro povolení k importu těchto druhů na území EU je nutné obdržet nejprve vývozní povolení od příslušných uzbeckých orgánů.

Dokumenty

Občané ČR mohou uskutečňovat turistické cesty na území Uzbecké republiky pouze s platným cestovním dokladem opatřeným platným uzbeckým vízem. Cestovním dokladem se rozumí cestovní pas, diplomatický pas nebo služební pas.
Řidiči motorových vozidel by měli mít s sebou dále platný mezinárodní řidičský průkaz (uznává se jak mezinárodní řidičský průkaz vydaný podle příslušné Vídeňské úmluvy z roku 1968, tak i mezinárodní řidičský průkaz vydaný podle příslušné Ženevské úmluvy z roku 1949), český řidičský průkaz, velký a malý technický průkaz a dále doklad o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla (povinné ručení) platné pro území Uzbekistánu. České povinné ručení ani mezinárodně uznávaná "zelená karta" pro území Uzbekistánu neplatí a pojištění je tak nejlépe sjednat na hranici při vstupu do země. V případě, že řidič není vlastníkem vozidla, měl by mít s sebou notářsky ověřený souhlas vlastníka s používáním vozidla přeložený do ruštiny.
Doklad o zdravotním pojištění ani mezinárodní očkovací průkaz nejsou vyžadovány.
Platební karty nejsou příliš rozšířené, doporučujeme raději je s sebou nebrat a vždy platit v hotovosti.
Je vhodné pořídit si před cestou kopie všech dokladů a uschovat je na odděleném místě. Ztrátu či krádež výše uvedených dokladů je nutné okamžitě hlásit policii a vyžádat si záznam o ztrátě či krádeži. Následně je třeba oznámit tyto skutečnosti Velvyslanectví ČR v Taškentu, které zajistí vystavení náhradního cestovního dokladu pro cestu zpět do ČR. Za tím účelem doporučujeme vzít si s sebou několik fotografií pasového formátu, seznam důležitých telefonních čísel a e-mailovou adresu velvyslanectví.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

S ohledem na možná rizika Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje, aby cestovatelé v zájmu vlastní bezpečnosti svůj pobyt v Uzbekistánu zaevidovali prostřednictvím k tomu účelu zřízené webové stránky http://drozd.mzv.cz.

Alkohol: V některých silně islámských oblastech (např. ve Ferganské dolině) nelze pít na veřejných místech alkoholické nápoje. V Uzbekistánu je jinak ve městech běžně k dispozici pivo (a to i točené). Čeští sládkové vaří v Samarkandu pivo Pulsar. Uzbekové při společenských příležitostech popíjejí vodku, místní koňak nebo víno, pije se však zásadně po přípitku, který postupně pronesou všechny osoby přítomné u jednoho stolu. Uzbekové nemají zvyk se při přípitku dívat z očí do očí, ale mají zvyk vypít skleničku až do dna. Nevypití skleničky do dna však není obvykle považováno za nezdvořilost, ale spíše za nezkušenost.

Bezpečnostní situace v Uzbekistánu je relativně stabilní, čas od času ale operují na uzbeckém území islamisticky orientované extremistické skupiny provádějící diverzní činnost, která ale dosud nikdy nebyla namířena proti cestovnímu ruchu v zemi. Přesto se doporučuje našim občanům dbát při pobytu v Uzbekistánu zvýšené opatrnosti, dodržovat pokyny místních orgánů a vyhýbat se místům s větší koncentrací lidí.

Dopravní prostředky- vlastní vozidla: Při příjezdu vlastním vozidlem do Uzbekistánu je potřeba na hranicích pořídit odpovídající pojištění. Dovezené vozidlo zde není možno prodat bez proclení, clo se přitom vypočítává z ceny nového vozidla bez ohledu na jeho skutečné stáří a často tak násobně překračuje skutečnou stávající cenu vozidla. Rovněž v případě, že se vozidlo stane nepojízdným, je nutné je opět vyvézt ze země, protože vyřízení povolení k sešrotování je finančně i administrativně velmi náročné a trvá několik měsíců. Turisty - řidiče motocyklů upozorňujeme, že místní zákony zakazují jízdu motocyklům v částech některých největších měst, i když v případě cizinců je většinou policie tolerantní a jízdu jim umožní.

Drogy: V Uzbekistánu neexistuje žádné rozlišení mezi „tvrdými“ a „měkkými“ drogami. Drogy jsou ilegální a jejich držení, distribuce, přeprava a doprava je trestným činem. Při zadržení malého množství drog cestovatel většinou dostane vysokou pokutu.

Ferganská dolina: Vzhledem k hrozbě islámského extremismu patří Ferganská dolina k nejméně stabilním oblastem v Uzbekistánu, i když situace je nyní klidná. Při cestě Ferganskou dolinou v místech, ve kterých se evidentně místní ženy zahalují, doporučujeme všem cestovatelkám, aby volily takové vhodné oblečení, které zakrývá paže i nohy v celé délce.

Fotografování: Na mnoha veřejných místech v Uzbekistánu platí přísný zákaz fotografování. Jde o tzv. strategicky důležitá místa, ke kterým patří například metro v Taškentu, letiště, nádraží, tunely, mosty, budovy důležitých institucí a vnitřní prostory některých památek. Fotografovat se nesmějí ani hraniční přechody a státní hranice. Kromě toho je nevhodné fotografovat policisty, kolony aut doprovázené policejním vozem, dále pohřební obřady a průvody. Bez svolení nelze fotografovat nádvoří a vnitřní prostory islámských škol (tzv. medresy), svolení často není vydáno vůbec nebo je vydáno za poplatek

Homosexualita, prostituce: Homosexuální vztah mezi dvěma muži je ze zákona zakázán. Homosexuální styk mezi muži se trestá odnětím svobody až na 3 roky, v praxi se ale tento trest ukládá jen velmi zřídka. Uzbecký právní řád neobsahuje žádný předpis týkající se sexuálního vztahu mezi ženami. Prostituce je v Uzbekistánu zakázána, trestá se pokutou.

Kriminalita: Z hlediska obecné kriminality lze Uzbekistán charakterizovat jako nejbezpečnější zemi ze středoasijských republik. Bezpečnostní situace v Taškentu je v současné době stabilizovaná, pohyb po Taškentu na větších osvětlených ulicích je i po setmění reltivně bezpečný, což je dáno i vysokým počtem policistů v ulicích. Přesto je důležité dodržovat základní bezpečnostní opatření: nechodit ven sám, zvláště ne večer a v noci, a v žádném případě ne pěšky v odlehlých městských čtvrtích a ani v centru v místech, která jsou večer méně frekventovaná, jako jsou podjezdy. V poslední době roste v Uzbekistánu drobná kriminalita (kapesní krádeže). Vyšší kriminalitou je známé město Samarkand.

Policejní kontroly: Cestovatel po Uzbekistánu by se měl připravit na časté časově i psychicky náročné kontroly, počínaje procedurami na letišti při příletu a odletu přes kontrolu dokladů při jízdě dopravními prostředky či při návštěvě historických míst v Taškentu až po vnitrostátní kontrolní přechody při cestování do regionů. Z uvedeného důvodu je nezbytné mít u sebe vždy pas opatřený platným uzbeckým vízem a razítkem potvrzujícím splnění povinnosti registrace pobytu. Odevzdáte-li pas za účelem registrace po příjezdu do hotelu, pak je třeba mít u sebe alespoň kopii datové stránky pasu a uzbeckého víza. Doporučujeme proto vzít si s sebou více kopií a při kontrole policie nejprve ukazovat kopie, originál pasu až v nejnutnějším případě. Pas, pokud je to možné, nedávejte z ruky.

Smlouvání cen: V Uzbekistánu prakticky neexistují žádné hypermarkety; v Taškentu a dalších velkých městech je několik supermarketů, obchodních domů a samoobsluh. Obvykle se nakupuje na místních tržištích, tzv. bazarech, kde se cena za zboží smlouvá, a v malých obchůdcích, kde se naopak nesmoluvá. Na bazaru doporučujeme obejít vždy několik trhovců a pak teprve začít smlouvat cenu. V zásadě platí, že byste měli usmlouvat cenu minimálně o 20 procent nižší, než za kolik Vám bylo zboží nabídnuto.

Spropitné: V restauracích je na účtu za jídlo a pití automaticky připočteno 10-20% za obsluhu, takže není obvyklé nechávat jakékoliv spropitné. Drobné spropitné od cizinců očekává hotelový personál, průvodci, najatí nosiči a řidiči.

Svátky a otvírací doba: Přestože Uzbekistán je muslimská země, v pátek se běžně pracuje, pracovní klid je částečně v sobotu a po celou neděli. Většina obchodů je otevřena od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin, banky a směnárny od 10 do 16 hodin. Svátky se slaví 1. ledna (Nový rok), 14. února (Den obránce vlasti), 8. března (Mezinárodní den žen), 21. března (svátek Navruz - muslimský nový rok), 9. května (Den paměti a oslav), 1. září (Den nezávislosti), 1. října (Den učitelů a mentorů), 8. prosince (Den Ústavy Republiky Uzbekistán). Dále se slaví dva pohyblivé svátky, a to první den náboženského svátku „Ruza chajit“ (Ijd-al-Fitr) a první den náboženského svátku „Kurban chajit“ (Ijd-al-Adcha). Restaurace a obchody mají otevřeno v obvyklém režimu i během muslimského svátku ramadán.

Telekomunikace: Pro mezinárodní hovory z Uzbekistánu se používá předvolba 810, tj. pro volání do ČR vytočte 810420 ……… Internet je k dispozici v internetových kavárnách ve větších městech. Pošta do Uzbekistánu nechodí příliš spolehlivě, často je předmětem kontroly. V Uzbekistánu operuje DHL. Roaming mobilních operátorů v Uzbekistánu funguje.

Výměna peněz: Uzbecká národní měna je sum. Oficiální kurz je k dispozici na webových stránkách uzbecké centrální banky http://eng.nbu.com/. K datu 20. dubna 2010: 1 euro = 2093 sumů, 1 USD = 1.557 sumů. Bankovky se vydávají v nominální hodnotě 50, 100, 200, 500 a 1000 sumů. Za 100 EUR obdržíte cca 210 tisícovek nebo cca 420 pětistovkových bankovek, je tedy třeba počítat s tímto objemem bankovek. K výměně se přijímají pouze americké dolary vydané po roce 2000, neopotřebované a bez porušení celistvosti. Staré dolarové bankovky jsou nevyměnitelné.
Protože sum není volně směnitelná měna, existuje v Uzbekistánu černý trh, na kterém se za dolary nebo eura nabízí lepší kurz než v bankách a oficiálních směnárnách. V této souvislosti ale důrazně upozorňujeme na to, že měnit peníze načerno je přísně zakázáno. Každoročně jsou zadrženy desítky turistů, kterým jsou veškeré peníze zkonfiskovány a turisté jsou vyhoštěni ze země a označeni za nežádoucí osobu.
V bankách a směnárnách lze vyměnit i zbylé uzbecké sumy zpět na dolary nebo eura, ke zpětné směně je ale vždy potřeba potvrzení z banky či směnárny o předchozí směně valut za sumy, jinak není možná. Cestovní šeky lze vyměnit za hotovost prakticky ve všech bankách.

Zdroje informací: Z průvodců k Uzbekistánu lze doporučit Lonely Planet – Central Asia, z internetových zdrojů pak uzbeckou kapitolu stránek www.hedvabnastezka.cz nebo stránky Slavomíra Horáka http://slavomirhorak.euweb.cz/uzbekistan.htm.

Víza

Na držitele cestovních, diplomatických i služebních pasů ČR se vztahuje vízová povinnost.
Uzbekistán nemá v ČR zastupitelský úřad, proto se žádost o udělení uzbeckého víza obvykle podává na nejbližším uzbeckém velvyslanectví buď v Berlíně nebo ve Vídni. Lze ji však podat na jakémkoli zastupitelském úřadu Uzbecké republiky (adresy lze nalézt na: http://www.uzbekistan.de/de/E_Links.htm).
Také existuje možnost nechat si vyznačit vízum do pasu přímo při příletu na letišti v Taškentu za předpokladu, že to předem písemně (razítkem) schválí konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí Uzbekistánu. Tento písemný souhlas (razítko) si nechte poslat (stačí faxem nebo naskenovaný e-mailem), neboť jej budete místo víza předkládat letecké společnosti při odbavení. Pokud souhlas (razítko) nepředložíte, je vysoce pravděpodobné, že letecká společnost Vás neodbaví (nepustí do letadla). Získat vízum při příletu na letišti v Taškentu lze pouze za předpokladu, že máte v Uzbekistánu osobu, která požádá o vydání uvedeného souhlasu Ministerstvo zahraničních věcí Uzbekistánu a tento souhlas Vám zašle.

Dokumenty:
Za účelem získání uzbeckého víza se předkládá originál pasu a následující dokumenty:
1) žádost o vízum
- při podání ve Vídni: http://www.usbekistan.at/uploads/de/visa_application_form.doc
- při podání v Berlíně: http://www.uzbekistan.de/Cons/Visaantrag.pdf
2) fotografie
3) pozvání ověřené Ministerstvem zahraničních věcí Uzbekistánu
4) kopie pasu
5) konzulární poplatek

Pas musí být platný po celou dobu pobytu v Uzbekistánu a ještě 3 měsíce po plánovaném vycestování. Zkontrolujte si, zda pas obsahuje volnou stránku pro vylepení víza.
Pro bližší informaci kontaktujte příslušný zastupitelský úřad, u kterého budete žádost podávat. Přestože uzbecká strana uvádí, že vízum bude žadateli vydáno do 10 dnů, praxe může být odlišná, proto doporučujeme podat žádost o vízum s dostatečným předstihem.
V případě, že budete žádat o udělení víza při příletu do Taškentu, je třeba osobě, která Vám zařídí písemný souhlas konzulárního odboru uzbeckého ministerstva zahraničních věcí, zaslat alespoň 14 dní před cestou příslušné údaje.
Uzbecké ministerstvo zahraničních věcí má na vydání souhlasu 10 dní. Na vydání souhlasu ani na vydání víza není právní nárok.

Prodloužení víza:
Turistické vízum je v Uzbekistánu v nutných případech možno prodloužit, pokud se o to zasadí zvoucí subjekt. Českým turistům, kteří si vyřizují víza prostřednictvím cestovních kanceláří, proto doporučujeme s sebou na tyto kanceláře vzít kontakt.

Povinnost registrace pobytu:
Při pobytu v Uzbekistánu platí pro cizince povinnost registrace. Tuto registraci za Vás vyřídí automaticky a bezplatně hotel, v němž jste ubytováni. Pokud budete ubytováni v soukromí, máte povinnost se do 3 dnů od překročení uzbeckých hranic zaregistrovat na příslušném oddělení policie, které má zkratku UVViOG, obvykle se mu ale říká dřívější oficiální zkratkou OViR. Zaregistrování pobytu do 1 měsíce stojí 20,- USD. Upozorňujeme, že ubytování v soukromí povolují uzbecké předpisy pouze cizincům přijíždějícím s vízem vydaným na základě pozvání soukromé osoby či obchodního patrnera. U cizinců přijíždějících s turistickým vízem (vč. víz vyřízených prostřednictvím cestovních agentur) se předpokládá ubytování v hotelu – pokud se ubytujete u soukromníka, odmítne OViR registraci vyřídit. Průměrná pokuta při zjištění porušení předpisů činí v přepočtu kolem 15 tisíc korun.

Velvyslanectví Uzbekistánu v Berlíně
adresa:
Botschaft der Republik Usbekistan
Perleberger Strasse 62
10559 Berlin
Germany

telefon: +49 30 39 40 98 24
fax: +49 30 39 40 98 21
web: http://www.uzbekistan.de

úřední hodiny: pondělí, úterý, středa a pátek od 9 do 12 hodin (ve čtvrtek je zavřeno)


Velvyslanectví Uzbekistánu ve Vídni
adresa:
Botschaft der Republik Usbekistan
Pötzleinsdorferstrasse 49
A-1180 Wien
Austria

telefon: +431 315 39 94-11, 3153995-11
fax: +431 315 39 93
e-mail: botschaft@usbekistan.at
web: http://www.usbekistan.at

úřední hodiny: pondělí, středa, pátek od 9.30 do 12 hodin
telefonické informace: pondělí až pátek od 12 do 13 hodin

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

Pro cestování do Uzbekistánu není vyžadováno žádné očkování. Mezi doporučená očkování patří očkování proti obrně, tetanu, meningokokové meningitidě A+C, záškrtu a hepatitidě A a také očkování proti hepatitidě B (zejména při delších pobytech), břišnímu tyfu (zejména při pobytu ve špatných hygienických podmínkách) a proti vzteklině (při dlouhodobějším kontaktu se zvířaty).
Při pobytech delších než 3 měsíce je nutno se prokázat negativním testem HIV. Upozorňujeme, že v Uzbekistánu existuje značné riziko nákazy HIV. Odhaduje se, že nakažených HIV je kolem dvaceti tisíc lidí, z nichž největší počet žije v Taškentu. Dvě třetiny z nich jsou mladší 34 let. 80% z nich se nakazilo při použití injekční stříkačky, z tohoto důvodu varujeme před jakýmkoli injekčním užíváním drog v Uzbekistánu. Podle statistik je v ženském vězení v Taškentu (jediné ženské vězení v Uzbekistánu) více než 20% vězeňkyň HIV pozitivních.
Častým problémem cestovatelů do Uzbekistánu jsou průjmová onemocnění. Doporučujeme proto vzít si s sebou na cestu léky proti průjmu. Pít nepřevařenou vodu se obecně nedoporučuje ani v horách, lépe pít vodu balenou či převařenou. V Uzbekistánu je obvyklé pít na žízeň zelený čaj, který je bezproblémový.
Úroveň lékařské péče v Uzbekistánu je ve srovnání s Českou republikou nižší. Vážné případy doporučujeme řešit evakuací do zemí s vyspělejším zdravotnictvím. Také přivolání záchranné služby je složité a mimo velká města trvá často desítky minut i několik hodin. V této souvislosti doporučujeme vyhýbat se pustým skalnatým místům, kde hrozí hadí uštknutí.
Mezi ČR a Uzbekistánem není uzavřena žádná dohoda o vzájemném bezplatném poskytování zdravotní péče, občané ČR tedy musí tak za první pomoc, ambulantní zákrok i za hospitalizaci platit na místě v hotovosti.
V Taškentu existuje mezinárodní klinika TIMC, která je vhodná pro první vyšetření pacienta. Tuto kliniku využívají zejména pracovníci zastupitelských úřadů cizích států v Taškentu, jejich rodinní příslušníci a další, především západní cizinci. Po příchodu je třeba uhradit zálohu 200 USD v hotovosti.

Adresa: Tashkent International Medical Cloníc
38 Sarikul Street
100105 Tashkent
Telefon: +(998-71) 291 0142, 291 0726
Fax: +(998-71) 291 2246
E-mail: tashclinic@gmail.com
Web: http://www.tashclinic.org
Pokud se nacházíte mimo Taškent, potřebujete lékařskou pomoc a mluvíte anglicky nebo rusky, lze se obrátit na doktora Ralpha Rahmera nebo jiného službu konajícího lékaře se žádostí o pomoc. Klinika má totiž vytvořenu síť neformálních kontaktů mezi lékaři na území Uzbekistánu, takže zpravidla dokáže efektivně pomoci. Pokud nemluvíte anglicky, volejte na české velvyslanectví.
Důležitá telefonní čísla:
- linky tísňového volání: hasiči 01, policie 02, záchranná služba 03, havárie plynu 04, 2554427
- lékařská (diplomatická) služba: (+998 71) 233 33 61
- české velvyslanectví v Taškentu: (+998 71) 120 60 71, 120 60 72, 120 60 74, 120 74 95
- česká konzulární pohotovost v Taškentu: (+998 97) 159 70 52, 159 72 74, 159 72 73
- česká diplomatická služba v Taškentu: (+998 71) 159 72 71
- operační a informační centrum českého Ministerstva zahraničních věcí: (+420) 224 182 425
- konzulární správa uzbeckého Ministerstva zahraničních věcí: (+998 71) 233 45 01
- vízové oddělení uzbecké konzulární správy: (+998 71) 236 27 07, 150 41 30
- diplomatická služba uzbeckého ministerstva zahraničních věcí: (+998 71) 239 48 49
- uzbecká konzulární služba na letišti v Taškentu: (+998 712) 255 18 36
- taxislužba: 236 12 12
- dotazy na telefonní čísla (zlaté stránky): 140 09 09
- Úřad pro krizové situace: 050, 239 87 60
- dotaz na otevřené lékárny: 069
- dotaz na odlety letadel: 140 28 01
- předpověď počasí: 001