773 677 006

info@cestasnu.cz

Detail státu

Turkmenistán Turkmenistán - transparent

Nabízíme 1 ubytovacích kapacit za cenu 42 490 Kč - 42 490 Kč.

Výsledky hledání
Turkmenistán Turkmenistán
Hotel
letecky
Praha
Polopenze
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 7.10.2018 6 dní Polopenze leteckyleteckyPraha 42 490 Kč Detail

další nabídky >

Celní a devizove predpisy

Dovoz valuty není limitován, veškerou dovezenou valutu je však nutno celně deklarovat. Také vyvážená valuta musí být deklarována a nesmí převyšovat množství, které bylo deklarováno při dovozu.

Při běžných turistických cestách nepodléhá celním poplatkům zboží, které bylo přivezeno nebo je vyváženo pro osobní potřebu. Tomuto požadavku odpovídají 2 litry alkoholu a jeden karton cigaret.

Zvýšenou pozornost doporučujeme věnovat vyváženému zboží, které by mohlo být považováno za kulturní cennost země. Již při koupi koberců, drahých kamenů a šperků, hudebních nástrojů, uměleckých předmětů, starožitností, chráněných druhů zvířat a jiných cenností je bezpodmínečně nutné vyžádat si od prodejce potvrzení o koupi, neboť jej budou požadovat celní orgány Turkmenistánu při opouštění země. Pro vývoz koberce je nutno si vyžádat potvrzení Muzea koberců v Ašchabátu o tom, že koberec nemá historickou hodnotu. Státní obchody nabízejí koberce již s tímto potvrzením Muzea koberců. Při vývozu koberce, který nepředstavuje kulturní cennost a který je možno vyvézt, se neplatí celní poplatky do velikosti čtyř metrů čtverečních. Také pro vývoz středoasijského alabajského psa je nutné zvláštní povolení.

Dokumenty

Cestovní doklad musí být platný nejméně šest měsíců ode dne podání žádosti o turkmenské vízum a déle než požadované vízum. V souladu se zákonem "O migraci" ze dne 23. října 2008 potřebuje každý cizí státní příslušník, tj. i občan České republiky, pro vjezd a výjezd do/z Turkmenistánu vlastní platný cestovní pas, a to nezávisle na věku osoby (týká se i dětí).

Cestovní doklad musí být opatřen platným turkmenským vízem. Pro průjezd územím Turkmenistánu je potřeba tranzitní vízum.

Do všech příhraničních oblastí vč. pobřeží Kaspického moře, národních parků a některých dalších oblastí (např. oblast Dašoguz) je vstup možný jen na zvláštní povolení zaznamenané přímo ve vízu. O toto povolení je třeba požádat již ve zvacím dopise, na jehož základě se vízum vydává. Během pobytu v Turkmenistánu je možno o toto povolení požádat na Ministerstvu zahraničních věcí, jeho vyřízení ale trvá minimálně 10 pracovních dní.

Kvůli častým policejním kontrolám doporučujeme mít u sebe vždy cestovní doklad s platným vízem. Dále je třeba mít u sebe druhou část migrační karty, kterou dostanete při příjezdu.

Turkmenistán uznává mezinárodní řidičský průkaz. Při dlouhodobém pobytu je k řízení vozidla potřeba místní řidičský průkaz.

Platební karty nejsou příliš rozšířeny a proplácení šeků (pouze u Vněšekonombank) je velmi komplikované, doporučujeme vzít s sebou dostatek hotovosti. Nejrozšířenější cizí měnou je USD, přijímají se bankovky vydané po r. 1990, v dobrém stavu, bez razítek a nápisů.

Při ztrátě cestovního dokladu je možno se obrátit na ambasádu Německa v Ašchabátu, která zajistí vydání náhradního cestovního dokladu Evropské unie:
hotel Sheraton Four Points AK Altin Plaza
ul. Magtumguly, Park Pobedy
ul. Hydyr Derjajew č. 74
Ašchabát
tel: 99 312 36 35 15
fax: 99 312 36 35 22
email: info@aschgabat.diplo.de

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

S ohledem na možná rizika Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje, aby každý cestovatel svůj pobyt v Turkmenistánu zaevidoval prostřednictvím k tomu účelu zřízené webové stránky http://drozd.mzv.cz.

Bezpečnostní situace: Turkmenistán je sám o sobě stabilní země a místní úřady navíc vzhledem ke špatné bezpečnostní situaci v jiných státech regionu (především v sousedním Afghánistánu) zavedly velmi přísná bezpečnostní opatření. Přesto ale nelze vyloučit pronikání extremistických skupin z Afghánistánu na turkmenské území. Z tohoto důvodu doporučujeme zvýšenou opatrnost, cokoli podezřelého je vhodné ihned ohlásit místním bezpečnostním složkám. Je také třeba dodržovat běžná bezpečnostní opatření proti kriminalitě (krádeže apod.), i když tato je v Turkmenistánu na poměrně nízké úrovni.

Dopravní prostředky – vlastní vozidla: Turkmenistán uznává mezinárodní řidičský průkaz. Při dlouhodobém pobytu je k řízení vozidla potřeba místní řidičský průkaz. Silnice mimo velká města a hlavní tahy jsou ve špatném stavu a zvláště v noci mohou být nebezpečné. Řidiči i chodci často nedodržují pravidla silničního provozu, vyskytuje se i jízda v protisměru.

Drogy: Držení jakéhokoli množství drog je nezákonné a trestá se velmi dlouhými tresty odnětí svobody ve velmi drsných podmínkách.

Fotografování: Vzhledem k přísným bezpečnostním opatřením varujeme před fotografováním jakýchkoli objektů, které mohou být vojensky či bezpečnostně důležité (letiště, nádraží, kasárna, úřední budovy vč. Prezidentského paláce atd., tunely, mosty). Pokud si nejste jisti, je lepší se předem informovat, zda je fotografování povoleno.

Homosexualita: Mužská homosexualita je nezákonná a může být potrestána odnětím svobody. Ženskou homosexualitu zákon neřeší. V každém případě je ale homosexualita nepřijatelná i společensky. Doporučujeme tedy zdržet se jakýchkoli projevů homosexuality na veřejnosti.

Kriminalita: Z hlediska obecné kriminality je Turkmenistán relativně bezpečná země, nelze ovšem vyloučit kapsářství a podobnou drobnou kriminalitu. Proto je potřeba dodržovat základní bezpečností pravidla – dbát na bezpečné uložení peněz a cenností, vyhýbat se osamělým místům zvláště v noci apod.

Policejní kontroly: Kontroly osob i vozidel prováděné uniformovanými policisty i policisty v civilu jsou velmi časté. Po celé zemi je vybudována hustá síť policejních stanic a checkpointů. Z tohoto důvodu je potřeba mít při sobě vždy platné doklady - cestovní pas a platné vízum, migrační kartu, doklady od vozidla. Běžné je i monitorování telefonních hovorů a internetového spojení či prohlídky hotelových pokojů, v nichž jsou cizinci ubytováni.

Prostituce: V Turkmenistánu je prostituce nelegální a většinou je napojena na organizovaný zločin. Zákazníci prostitutek bývají často okrádáni a mohou být také zatčeni policií a na určitý čas zadržováni.

Telekomunikace: Pokrytí mobilním signálem funguje ve větších městech, pro cestování do odlehlejších oblastí je vhodný satelitní telefon. Internet je k dispozici v kavárnách ve větších městech. Pošta do Turkmenistánu nechodí příliš spolehlivě a stejně jako telefony je pečlivě monitorována. V Tádžikistánu operuje DHL.

Výměna peněz: Úřední měnou je turkmenský manat, na mnoha místech (velké hotely, aerolinky) se dá platit i USD. Oficiální kurs manatu je 1 USD - = 2.85 manatu a 1 EURO = 3.74 manatu (ke dni 5. srpna 2010). Směnárny a banky směňují všechny běžné druhy valut; nejrozšířenější cizí měnou je ale USD, přijímají se bankovky vydané po r. 1990, v dobrém stavu, bez razítek a nápisů. Platební karty nejsou příliš rozšířeny a proplácení šeků (pouze u Vněšekonombank) je velmi komplikované, doporučujeme vzít s sebou dostatek hotovosti.

Zdroje informací: Z průvodců k Turkmenistánu lze doporučit Lonely Planet – Central Asia, z internetových zdrojů pak stránky Slavomíra Horáka
http://slavomirhorak.euweb.cz/turkmenistan.htm.

Víza

Občané ČR musí být při cestách do Turkmenistánu vybaveni vízy. O udělení víza lze požádat na velvyslanectvích Turkmenistánu. Na hraničním přechodu na letišti v Ašchabátu lze vízum získat pouze po předchozím souhlasu Ministerstva zahraničí Turkmenistánu a po předložení jím potvrzeného zvacího dopisu, a to na max. 10 dní - v tomto případě je ale třeba předem ověřit, zda konkrétní aerolinky přijímají na palubu turisty vybavené pouze zvacím dopisem.

Kontakty na nejbližší velvyslanectví Turkmenistánu:

Vídeň
adresa: Argentinierstrasse 22/II/EG, A-1040 Vienna
telefony: 00431 503 64 70, 503 64 72
fax: 00431 503 64 73
e-mail: turkmenistan.botschaft@cello.at

Berlín
adresa: Langobardenallee 14, 14052 Berlin-Charlottenburg
telefon: 0049 303 010 2452
fax: 0049 303 010 2453
e-mail: Botschaft-Turkmenistan@t-online.de

K žádosti o udělení víza je třeba přiložit cestovní pas nebo jiný cestovní doklad platný nejméně 6 měsíců ode dne podání žádosti (a déle než požadované vízum), 2 fotografie a pozvání fyzické či právnické osoby ověřené na Ministerstvu zahraničních věcí Turkmenistánu, popř. voucher cestovní kanceláře certifikované MZV Turkmenistánu. Od obchodníků se často požaduje potvrzení relevantního ministerstva. V případě žádosti o dlouhodobé vízum (k pobytu přesahujícímu 3 měsíce) je třeba předložit potvrzení o negativním vyšetření na HIV a některé další doklady. Turistické / návštěvní vízum se uděluje během 5-20 dnů na dobu, která je uvedena v pozvání. Expresní vyřízení víza do 24 hodin je možné za příplatek cca 150 USD.

Bez pozvání lze získat pouze tranzitní vízum, obvykle se vystavuje na 3 dny. Tranzitní víza se nedají prodlužovat ani měnit na víza turistická / návštěvní; při průjezdu je třeba dodržovat předem ohlášenou trasu.

Při příjezdu do Turkmenistánu je každý cizinec povinen vyplnit dvoudílnou migrační kartu a uhradit migrační poplatek ve výši 12 USD (děti do 15 let 5 USD). První díl migrační karty si pracovník pasové kontroly ponechá při příjezdu, druhý díl si návštěvník ponechává u sebe pro časté kontroly a odevzdává ji při odjezdu z Turkmenistánu. Při odletu se platí odletová taxa ve výši cca 25 USD (neplatí cestující s leteckou společnosti Turkmenistan Airlines).

Adresa místa pobytu musí být zaregistrována do 3 dnů po příjezdu u turkmenské Státní migrační služby, ulice Azadi 57, Ašchabát (tel. 39 13 37). Cestující se nemůže zaregistrovat sám, ale registruje jej vždy přijímající strana, tj. například turkmenská cestovní kancelář, zvoucí organizace nebo jednotlivec. Pokud je adresa pobytu mimo Ašchabát, provádí se registrace u místního úřadu VELAYAT. Při registraci se předkládají 2 fotografie. V případě ubytování v pětihvězdičkovém hotelu provede zaregistrování hotel. Návštěvníci přijíždějící s turistickým vízem (na základě voucheru cestovní kanceláře) musí být ubytováni v hotelech; s návštěvním vízem (na pozvání fyzické osoby či obchodního partnera) můžete být ubytováni přímo u zvoucí osoby – tato je ovšem povinna vás zaregistrovat. Před odjezdem je potřeba se na stejném místě zase odregistrovat. Při překročení platnosti víza nebo porušení povinnosti registrace hrozí pokuty či zadržení a deportace s následným zákazem pobytu.

Do všech příhraničních oblastí vč. pobřeží Kaspického moře, národních parků a některých dalších oblastí (např. oblast Dašoguz) je vstup možný jen na zvláštní povolení zaznamenané přímo ve vízu. O toto povolení je třeba požádat již ve zvacím dopise, na jehož základě se vízum vydává. Během pobytu v Turkmenistánu je možno o toto povolení požádat na Ministerstvu zahraničních věcí, jeho vyřízení ale trvá minimálně 10 pracovních dní.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje, aby si čeští občané před cestou ověřili u velvyslanectví Turkmenistánu, zda se podmínky přicestování nezměnily.

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

Turkmenské zdravotnictví naprosto neodpovídá evropským standardům, často nejsou k dostání ani základní zdravotnické potřeby a léky. Vážnější zdravotní problémy se doporučuje ošetřit v kvalitních zdravotnických zařízeních v zahraničí. Cestovatelům proto doporučujeme pořídit si před cestou cestovní zdravotní pojištění, které uhradí i náklady spojené s případnou evakuací z vážných zdravotních důvodů, a přivézt s sebou dostatečnou zásobu léků, které pravidelně užívají.

Při cestách do Turkmenistánu není předepsáno žádné povinné očkování. V Turkmenistánu se běžně vyskytuje tyfus a žloutenka typu A, důrazně tedy doporučujeme očkování proti těmto nemocem. Vhodné je i očkování proti žloutence typu B, vzteklině a záškrtu. V letních měsících se poblíž hranice s Afghánistánem běžně vyskytuje i malárie. Riziko nákazy HIV je srovnatelné s Evropou, doporučují se běžná opatření proti nákaze. Vyšetření na HIV vyžadují turkmenské úřady pouze při pobytu delším než 3 měsíce.

V letních měsících hrozí kvůli vysokým teplotám (50°C ve stínu) dehydratace, je tedy třeba dbát na pitný režim. Vodu doporučujeme pít balenou a vyhýbat se ledu v nápojích. Je také třeba vyhnout se nepasterizovanému mléku. Maso, mléčné výrobky a alkohol je lépe kupovat v kamenných obchodech než na tržnicích.

V Turkmenistánu se vyskytuje několik druhů jedovatých hadů a hmyzu, a to nejen v přírodě, ale i ve městech. V místech s vyšším travnatým porostem je možno narazit na kobry a škorpióny. Doporučuje se proto zvýšená opatrnost na takových místech.

Důležitá telefonní čísla:

01 hasiči
02 policie
03 první pomoc
taxi v Ašchabátu: (993 12) 32-97-75

Ústřední nemocnice: (+993 12) 45-03-03, 45-03-31
Mezinárodní zdravotní středisko: (+993 12) 51-90-06, 51-90-08

Velvyslanectví ČR v Taškentu (+ 998 71) 120 60 71, 120 60 72, 120 60 74, fax 120 60 75
konzulární pohotovost Velvyslanectví ČR v Taškentu (+ 998 97) 159 70 52, 159 72 74
operační a informační centrum MZV ČR: (+420) 224 182 425

Velvyslanectví SRN v Ašchabátu: (+ 993 12) 36-35-15, fax 36-35-22
hotel Sheraton Four Points AK Altin Plaza, ul. Magtumguly, Park Pobedy,
ul. Hydyr Derjajew č. 74, Ašchabát, email: info@aschgabat.diplo.de