773 677 006

info@cestasnu.cz

Detail státu

Tádžikistán Tádžikistán - transparent

Nabízíme 1 ubytovacích kapacit za cenu 42 900 Kč - 42 900 Kč.

Výsledky hledání
Tádžikistán Pamír na kole
Kemp
letecky
-
Polopenze
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 16.8.2018 17 dní Polopenze leteckyletecky 42 900 Kč Detail
 27.6.2019 17 dní Polopenze leteckyletecky 42 900 Kč Detail

další nabídky >

Celní a devizove predpisy

Při příjezdu do Tádžikistánu vyplňují cizinci deklaraci, do které zapisují všechny cenné předměty a cizí měnu pro pobyt. Výše dovezené cizí měny není omezena, avšak všechny peníze musí být zapsány v celní deklaraci. Doporučuje se zapsat do celní deklarace všechny cenné předměty, které budete chtít z Tádžikistánu zase odvézt (počítač, fotoaparát, šperky atd.). Deklarace se vyplňuje ve dvou kopiích, jednu orazítkovanou (!) kopii je nutno pečlivě uschovat pro celní odbavení při odjezdu ze země.
Bezcelně lze dovézt 1l alkoholu a 200 ks cigaret na osobu, při vstupu osobním automobilem benzín v nádrži.
Pro zahraniční návštěvníky Tádžikistánu není předepsán povinná směna cizí měny ani povinnost prokázat dostatek finančních prostředků pro pobyt a vycestování. U účastníků organizované turistiky dosvědčují zajištění pobytu turistické doklady (vouchery) a u osob individuálně cestujících do Tádžikistánu k návštěvě občanů Tádžikistánu je pak garancí policií ověřený zvací dopis, obsahující mj. závazek zvoucí osoby, že uhradí všechny výdaje spojené s pobytem pozvané osoby v Tádžikistánu a jejím zpětným vycestováním ze země.
Je přísně zakázáno dovážet do Tádžikistánu silně působící nebo jedovaté látky či narkotika, a to i pro vlastní potřebu. Porušení tohoto předpisu se trestá několikaletým odnětím svobody.
Na dovoz střelných zbraní je nutné mít zbrojní průvodní listy, u loveckých zbraní pak povolení Ministerstva vnitra. Při dovozu a vývozu zvířat se vyžaduje veterinární certifikát.

Dokumenty

Občané ČR mohou cestovat do Tádžikistánu pouze s platným cestovním dokladem opatřeným platným tádžickým vízem. Cestovním dokladem se rozumí cestovní pas, diplomatický pas nebo služební pas. Platnost dokladu musí o 6 měsíců přesahovat platnost víza.
Pro přihlášení k pobytu delšímu tří měsíců budete potřebovat i potvrzení, že jste HIV negativní.
Řidiči motorových vozidel s sebou musí mít platný mezinárodní řidičský průkaz, český řidičský průkaz, technický průkaz vozidla a doklad o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla (povinné ručení), které uhradí i nutnou zdravotní péči v případě zranění jiné osoby při autonehodě. V případě, že řidič není vlastníkem vozidla, měl by mít s sebou notářsky ověřený souhlas vlastníka s používáním vozidla přeložený do ruštiny. Při vjezdu vozidlem do Tádžikistánu se na hranici platí poplatek za dovoz vozidla (25 USD za osobní auto); doklad o jeho zaplacení je třeba uschovat, neboť dopravní policie jej může vyžadovat při silniční kontrole.
Doklad o zdravotním pojištění není vyžadován. Doporučuje se vzít si s sebou mezinárodní očkovací průkaz s vyznačeným očkováním proti obrně (polio), z toho alespoň jedna dávka absolvovaná v posledních 10 letech. V roce 2010 byly zaznamenány případy, že zahraniční cestovatelé do Chatlonské oblasti, kteří své naočkování proti obrně neprokázali, byli nuceni se podrobit očkování na místě (vakcína je v Tádžikistánu podávána na lžičce orálně).
Platební karty nejsou příliš rozšířené, doporučujeme raději je s sebou nebrat a vždy platit v hotovosti.
Je vhodné pořídit si před cestou kopie všech dokladů a uschovat je na odděleném místě. Ztrátu či krádež výše uvedených dokladů je nutné okamžitě hlásit policii a vyžádat si záznam o ztrátě či krádeži. V případě krádeže cestovního dokladu je možno se v rámci spolupráce zemí Evropské unie obrátit na německé velvyslanectví v Dušane (kontakt – viz kapitola důležitá telefonní čísla), které zajistí vydání náhradního cestovního dokladu pro návrat do ČR. Samozřejmě je možno se za tímto účelem obrátit i na Velvyslanectví ČR v Taškentu (kontakt tamtéž). Pro tyto případy doporučujeme vzít si s sebou několik fotografií pasového formátu.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

S ohledem na možná rizika Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje, aby každý cestovatel (především pak každý horolezec) svůj pobyt v Tádžikistánu zaevidoval prostřednictvím k tomu účelu zřízené webové stránky http://drozd.mzv.cz.

Bezpečnostní situace: Jakkoli je celková bezpečnostní situace v Tádžikistánu nyní stabilizovaná, nelze vyloučit pronikání extremistických skupin, jejichž činnost je rovněž spojena s obchodem s narkotiky, z Afghánistánu na tádžické území. V červenci 2009 došlo jen v Dušanbe ke třem výbuchům (poblíž mezinárodního letiště, poblíž hotelu Tádžikistán a poblíž tržiště Korvon), které se naštěstí obešly bez obětí na životech. V příhraničních oblastech u hranic s Afghánistánem, Uzbekistánem a Kyrgyzstánem důrazně doporučujeme nesjíždět z cesty, protože tyto oblasti jsou mimo silnice zaminovány a ne všechna minová pole jsou označena.

Dopravní prostředky – vlastní vozidla: Silnice mimo velká města jsou obecně ve velmi špatném stavu a sjízdné většinou pouze terénními vozidly. Situace se ještě zhoršuje v jarních deštivých obdobích, kdy hrozí riziko lavin, sesuvů půdy a padání kamení, a v zimě při náledí. Řada silnic je proto otevřena pouze v letních měsících. Zvláště špatné cesty jsou v oblasti údolí Rašt a v regionu Tavildara a Darváz. Benzínové pumpy se mimo města nacházejí jen sporadicky, je proto potřeba vozit větší zásobu paliva.

Drogy: V Tádžikistánu neexistuje žádné rozlišení mezi „tvrdými“ a „měkkými“ drogami. Drogy jsou ilegální a jejich držení, distribuce, přeprava a doprava je trestným činem, za který hrozí mnohaleté tresty vězení ve velmi tvrdých podmínkách.

Fotografování: Na mnoha veřejných místech v Tádžikistánu platí přísný zákaz fotografování. Jde o tzv. strategicky důležitá místa, ke kterým patří například letiště, nádraží, tunely, mosty, budovy důležitých institucí a vnitřní prostory některých památek. Fotografovat se nesmějí ani hraniční přechody a státní hranice. Kromě toho je nevhodné fotografovat policisty, kolony aut doprovázené policejním vozem, dále pohřební obřady a průvody. Bez svolení nelze fotografovat nádvoří a vnitřní prostory islámských škol (tzv. medresy), svolení často není vydáno vůbec nebo je vydáno za poplatek.

Infrastruktura: Slabá turistická, dopravní a zdravotnická infrastruktura představuje pro cestovatele značné riziko. V deštivých obdobích je řada silnic nesjízdná nebo velmi nebezpečná. Pro cestu do Tádžikistánu proto doporučujeme kvalitní pojištění zahrnující evakuaci helikoptérou v případě nehody. Z důvodu špatného pokrytí signálem mobilního telefonu je při cestování mimo velká města vhodný i satelitní telefon.

V této souvislosti je třeba uvést, že Uzbekistán uzavřel jeden ze čtyř hraničních přechodů do Tádžikistánu určených pro mezinárodní dopravu. Pro osobní i nákladní dopravu i pro pěší byl uzavřen přechod Džartepa v Samarkandské oblasti Uzbekistánu vedoucí do Zerafšanské doliny v Tádžikistánu. Po dobu zimního období (do května) se tak nedá do Zerafšanské doliny bezpečně přicestovat. Týká se to i českými turisty a trekaři navštěvovaných míst v Tádžikistánu: Pendžikent, Sarazm a Ajni.

Kriminalita: Z hlediska obecné kriminality je Tádžikistán relativně bezpečná země, nelze ovšem vyloučit kapsářství a podobnou drobnou kriminalitu. I tak je samozřejmě potřeba dodržovat základní bezpečností pravidla – dbát na bezpečné uložení peněz a cenností, vyhýbat se osamělým místům zvláště v noci apod.

Policejní kontroly: Zvýšenou policejní aktivitu lze zaznamenat v rámci boje proti pašování drog v oblastech hraničících s Afghánistánem, především mezi městy Tavildara a Darváz. Pracuje zde řada policejních checkpointů a někdy je zakázán průjezd.

Spropitné v Tádžikistánu není obvyklé. Některé restaurace účtují přirážku 10% z ceny, kterou připíší na účet.

Telekomunikace: Pro mezinárodní hovory z Tádžikistánu se používá předvolba 810, tj. pro volání do ČR vytočte 810420 ……… Internet je k dispozici v internetových kavárnách ve větších městech. Pošta do Tádžikistánu nechodí příliš spolehlivě, a to ani kurýrní. V Tádžikistánu operuje DHL a UPS.

Výměna peněz: V Tádžikistánu se používá tádžický somoni (TJS), 1 USD = 4,4 TJS (duben 2010). Bez problémů lze v Tádžikistánu směnit USD, EURO (cca 5,90 TJS) a ruské ruble, dále také uzbecké a kyrgyzské sumy. Doporučujeme vzít s sebou hotovost, protože se zde nedají použít cestovní šeky a použití kreditních karet (Visa, Mastercard) je velmi omezeno (letiště, největší hotely, Agroinvestbank). Banky nepřijímají dolarové bankovky vydané do roku 1996.
Pouliční výměna peněz je nelegální a riskantní, proto doporučujeme měnit peníze v oficiálních směnárnách. Ve velkých městech fungují kanceláře Western Union, bankovní převod lze uskutečnit i prostřednictvím Agroinvestbank.

Zdroje informací: Z průvodců k Tádžikistánu lze doporučit Lonely Planet – Central Asia, z internetových zdrojů pak tádžickou kapitolu stránek www.hedvabnastezka.cz nebo stránky Slavomíra Horáka http://slavomirhorak.euweb.cz/tadzikistan.htm.

Víza

Pro cestování do Tádžikistánu musí být čeští občané vybaveni vízem. Tádžické vízum je možno získat na Velvyslanectvích Tádžikistánu, například:

Velvyslanectví Tádžikistánu v Berlíně (které je územně příslušné pro ČR):
Perleberger Str. 43, 10559 Berlín
Tel.: (+4930) 3479300
Fax: (+4930) 34793029
http://www.botschaft-tadschikistan.de
Velvyslanectví Tádžikistánu ve Vídni:
Universitats Str. 8/1A, Vídeň
Tel: (+431) 409 82 66 11
Fax: (+431) 409 82 66 14
e-mail: tajikembassy@chello.at
Velvyslanectví Tádžikistánu v Taškentu
A.Kakhor 6, house 6, Taškent
Tel: (+99871) 254 9966
Fax: (+99871) 254 8969
e-mail: tojembuz@yandex.ru

Adresy dalších zastupitelských úřadů Tádžikistánu je možno najít na www.mid.tj, stejně jako formulář žádosti o víza. Požádat o vízum je možno i poštou, v tom případě se k žádosti přikládá i zpáteční ofrankovaná obálka.
Víza je také možno získat při příletu na letišti v Dušanbe. V tom případě doporučujeme předem informovat Konzulární odbor MZV Tádžikistánu na č. faxu (+992 372) 210259 – stačí stručná žádost s uvedením vašeho jména a příjmení, čísla a platnosti pasu, data a čísla letu do Dušanbe a předpokládané doby pobytu v zemi. Po příletu je třeba se dostavit k přepážce „Viza“; pokud je prázdná, požádejte pracovníky pasové kontroly, aby vyzvali „konzula“, aby přišel, že potřebujete vízum. Teprve s platným vízem můžete být odbaveni na pasové kontrole. Na pozemních hraničních přechodech se tádžická víza nevydávají!
Žádost o vízum se podává na dvou vyplněných formulářích s nalepenými fotografiemi, přikládá se pas, který musí o nejméně 6 měsíců přesahovat platnost předpokládaného víza, kopie pasu a pozvání od cestovní kanceláře. Podle sdělení MZV Tádžikistánu ze dne 10. dubna 2009 se individuálním turistům vydává turistické vízum na dobu maximálně 30 dnů i bez pozvání jen na základě žádosti a uvedení itineráře cesty po Tádžikistánu (viz http://mfa.tj/mid/documents/nota_KU_10_4_2009.pdf). Poplatek za jednorázové turistické vízum činí 40 USD za týdenní vízum, 50 USD za 14denní vízum a 60 USD za 30denní vízum (poplatky se často mění, přesné aktuální informace je třeba ověřit na velvyslanectvích Tádžikistánu). Turistická víza se nedají prodloužit!
Jiné typy víz než turistická lze získat, pokud o ně pro českého občana požádá na Konzulárním odboru tádžického Ministerstva zahraničních věcí v Dušanbe přijímající (zvoucí) tádžická fyzická osoba, resp. právnická osoba. Víza, o něž bylo požádáno v Dušanbe, pak lze vyzvednout také na tádžických velvyslanectvích nebo generálních konzulátech v zemích, kde má Tádžikistán tato zastoupení zřízena - místo převzetí víza se uvede v žádosti.

Režim vstupu a pobytu
Pro vstup do oblasti Horního Badachšánu (Gorno-Badachšán Avtonomnaja Oblast - GBAO) je potřeba zvláštní povolení, o které je možno požádat na velvyslanectvích Tádžikistánu zároveň s vízem. V Dušanbe je možno toto povolení získat na Odboru víz a registrace (OVIR) Ministerstva vnitra.
Do oblasti jezera Sares je potřeba zvláštní povolení, které vydává Ministerstvo pro mimořádné situace. Jelikož se však jedná o chráněnou oblast, jsou víza vydávána pouze vědcům, turistům jen výjimečně. O pomoc s vyřízením je také možno požádat některou z turistických kanceláří v Dušanbe.
Do oblasti Fanských hor již zvláštní povolení ke vstupu není třeba. V praxi se ale setrvačností může stát, že úředníci budou dříve nutné povolení stále vyžadovat; v tom případě trvejte na tom, že již potřeba není. Na severní výpadovce z Dušanbe směrem na Ayni se ale od dubna 2010 platí mýtné ve výši cca 11 somoni (2,50 USD).
Při pobytu v Tádžikistánu s turistickým vízem po dobu kratší 30 dnů není nutno se hlásit k pobytu (platí od 27. února 2009). V ostatních případech platí pro cizince přihlašovací povinnost na Oddělení víz a registrace (OVIR). Registrace u OVIR v Dušanbe platí pro celou republiku, v ostatních městech jsou pouze regionální kanceláře. Ohlásit se je potřeba do 3 pracovních dnů po vstupu na území Tádžikistánu. Je-li cizinec ubytován v hotelu nebo v jiném ubytovacím zařízení, ohlašovací povinnost za něj vyplní toto zařízení, které zároveň provádí registraci pasu.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje, aby si čeští občané před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky cestování do TJ nezměnily.

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

Pro cestování do Tádžikistánu není předepsáno žádné povinné očkování. Doporučuje se očkování proti obrně (polio) absolvované v posledních 10 letech, dále očkování proti hepatitidě A i B a břišnímu tyfu, zvážit je vhodné i očkování proti vzteklině, záškrtu, TBC, tetanu a meningokokové meningitidě A+C. V letních měsících hrozí v níže položených oblastech riziko malárie, zvláště v oblastech Chatlónu a Horního Badachšánu, vyskytuje se i cholera. Při pobytech delších tří měsíců je třeba se prokázat negativním testem na HIV.
Nejčastějším problémem cestovatelů do Tádžikistánu jsou průjmová onemocnění a (následná) dehydratace. Doporučujeme proto vzít si s sebou na cestu nějaké léky proti průjmu a dodržovat pitný režim. Důrazně se ale doporučuje pít vodu důkladně převařenou nebo balenou a vyhýbat se ledu v nápojích. V horských oblastech je třeba počítat s rizikem výškové (horské) nemoci.
V Tádžikistánu existuje riziko nákazy HIV srovnatelné s rizikem v Evropě. Samozřejmostí by proto měla být běžná opatření - vyvarovat se nechráněného sexu a při nutné aplikaci léků injekční stříkačkou trvat na použití jednorázové jehly.
Úroveň lékařské péče v Tádžikistánu je ve srovnání s Českou republikou nízká. Obecně platí, že je lépe se lékařským zařízením raději vyhnout a vážný zdravotní problém pokud možno řešit přesunem zpět do ČR.
Mezi ČR a Tádžikistánem není uzavřena žádná dohoda o vzájemném bezplatném poskytování zdravotní péče. Za první pomoc, ambulantní zákrok i za hospitalizaci platí čeští občané na místě v hotovosti.
Při nutném ošetření v Tádžikistánu lze doporučit kliniku Prospekt:
Adresa: Prospekt Medical Clinic
33, Sanoi Street, 734001 Dušanbe
Telefon: +(992 37) 224 30 92, 701 90 00, 224 30 6
E-mail: reception.prospekt@tajnet.com
Web: http://www.prospektclinic.com
Důležitá telefonní čísla
hasiči 01
policie 02
záchranná služba 03
Velvyslanectví Tádžikistánu v Taškentu (+998 71) 254 99 66
Konzulární oddělení velvyslanectví Tádžikistánu v Berlíně (Perleberger Strasse 43) +49 30 3479 3017 (po-pá 9-11 hod.)
konzulární odbor MZV Tádžikistánu (+992 372) 21 71 64
Velvyslanectví ČR v Taškentu (+ 998 71) 120 60 71, 120 60 72, 120 60 74, fax 120 60 75
konzulární pohotovost Velvyslanectví ČR v Taškentu (+ 998 97) 159 70 52
operační a informační centrum MZV ČR: (+420) 224 182 425
Velvyslanectví SRN v Tádžikistánu: Deutsche Botschaft Duschanbe, Warsobskaja 16,
734017 Dušanbe; tel: (+992 43) 377 3000; Fax: (+992 43) 377 3080;
www.duschanbe.diplo.de