773 677 006

info@cestasnu.cz

Detail státu

Sýrie Sýrie - transparent

za cenu - .Celní a devizove predpisy

Dovoz valut a syrských liber do Sýrie není omezen a nevyžaduje se jejich přihlášení celním orgánům. Stejně tak neexistuje povinná výměna valut. Pokud však subjekty dovážející měnu hodlají tuto měnu opět vyvézt, je nutné při dovozu její přihlášení celním orgánům v případě, že:

- vyvážená částka u non-residentů a Syřanů žijících v zahraničí déle jak rok (kromě Jordánska a Libanonu) bude přesahovat 5.000,- USD
- vyvážená částka u residentů (Syřané, cizinci s pobytem 1 rok, právní osoby registrované v Sýrii a pobočky zahraničních společností) bude přesahovat 3.000,- USD a 2.000,- SYP

Vývoz syrských liber není dovolen (kromě výše uvedeného), a to ani pokud je prokázáno, že tyto byly do Sýrie příslušným subjektem dovezeny, či získány směnou za valuty v Commercial Bank of Syria. Residenti cestující do Jordánska a Libanonu mohou vyvézt 7.500 SYP.
Deklarovat je nutno videokamery, elektrotechniku, radiopřijímače, filmové kamery, fotoaparáty, hudební nástroje, notebooky, starožitnosti apod., které se někdy zapisují do cestovního pasu a při výjezdu ze země se zápis zruší.
Při cestování vlastním automobilem je na hranicích nutno koupit pojistku zákonné odpovědnosti pro Sýrii a karnet (celkem asi 200 USD). Velmi komplikovaný je vstup do země s automobilem s dieselovým motorem, za který v některých případech požadují celní orgány zaplacení zvláštní daně.

Dokumenty

Občané ČR cestující do Sýrie musí mít platný cestovní pas s dobou platnosti minimálně 6 měsíců od data vstupu na syrské území. V pase nesmí mít izraelské vízum nebo vstupní či výstupní vízum jordánských nebo egyptských přechodů na hranicích se Státem Izrael. Pro turisty tranzitující přes Sýrii dvakrát je vhodné ubezpečit se o tom, o že mají ve vízu vyznačené dva vstupy do země (počet vstupů je v arabštině, stává se, že v případě chybného počtu vstupů dojde k nepříjemnostem na hranicích).

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Cestovat do Syrské arabské republiky za účelem turistiky lze bez zvláštních omezení. Bezpečnostní situace v Sýrii je poměrně dobrá. V příhraniční oblasti sousedící s Irákem je možné počítat s kontrolou dokladů.Ve městech se lze bezpečně pohybovat většinou i v nočních hodinách. Kapesní krádeže se mohou výjimečně vyskytnout zejména v přeplněných tržištích. Krádeže aut a zařízení z nich prakticky neexistují. Nedoporučuje se volné táboření v přírodě mimo vyznačená místa. Je zakázáno fotografovat poblíž vojenských objektů (např. i mosty).

Zvláštní ohledy (konzumace alkoholu a kouření) je nutné brát v době postního měsíce ramadánu.

Ceny základních potravin dotovaných státem každoročně zvolna stoupají, nyní jsou zhruba na úrovni ČR. Ceny dovážených výrobků západní provenience jsou vyšší než v okolních státech (Libanon, Jordánsko) a vyšší než v ČR. Pro tzv. “levnou turistiku” nejsou vytvořeny vhodné podmínky. Kempinky pro soukromou turistiku neexistují, stanování ve volné přírodě však není omezeno.
Ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu se pohybuje kolem 110,- USD za den u jednolůžkového pokoje (zpravidla se snídaní), dvoulůžkový stojí 140,- USD za den. Ceny ve tříhvězdičkovém hotelu se pohybují mezi 80 - 100,- USD za noc. Turistické ubytovny v našem slova smyslu neexistují. Ve větších městech je lze nahradit pobytem v levnějších hotelech za předpokladu, že byl nocleh předem objednán. Pokud má turista zájem o samostatné ubytování v levném hotelovém pokoji, musí zaplatit i za ostatní neobsazená lůžka. Ve většině hotelů je nutno při ubytování ponechat cestovní pas přes noc na recepci (důvodem je kontrola ze strany bezpečnostních orgánů).
Restaurace, kterých je dostatečné množství, nabízejí většinou arabskou kuchyni s řadou teplých i studených předkrmů a typickými na rožni opékanými masy. Běžné jsou i pizzerie a další zařízení typu “take away” s opékanými, smaženými nebo grilovanými kuřaty, hamburgery, šavermou (obdoba gyros). Existuje bohatá nabídka různých zeleninových salátů, které však z hygienických důvodů nedoporučujeme konzumovat jinde, než v lepších restauracích vzhledem k možné vážné nákaze, způsobené nečistou zálivkou.

Dálniční poplatky neexistují. Povrch vozovek bývá kvalitou srovnatelný s kvalitou vozovek v ČR v 70.letech. Dopravní značení s výjimkou větších měst je nepřehledné, psané arabštinou. (Upozorňujeme též na odlišný název některých měst v arabštině - Aleppo - Halab, Palmyra - Tadmur, Lattákia - Al Latzakia).
Sýrie není vhodnou zemí pro cestování autostopem. Při cestování automobilem jsou v případě vzniku problému s vozidlem lidé ochotní a snaží se pomoci v rámci možností. Oprava modernějších vozidel, vybavených elektronikou, je velmi problematická. V Sýrii nejezdí auta vybavená katalyzátory, benzín, který lze koupit u čerpadel, má spornou kvalitu a nízné oktanové číslo (88 Okt.). Nafta je velmi nekvalitní, jde v podstatě o mazut, a používá se pouze pro nákladní vozidla. Její použití v moderních dieselových motorech (CDi) znamená téměř jisté rychlé poškození motoru. Ceny paliva nejsou vysoké: benzín 40,- SYP/litr, nafta 25,- SYP/litr. Jeho kvalita je horší než v okolních státech.
Upozorňujeme na skutečnost, že v Sýrii se prakticky nedodržují dopravní předpisy v evropském pojetí. Autoškoly téměř neexistují. Přes značný počet vozidel na vozovkách, z nichž mnohá bývají z našeho hlediska pro jízdu naprosto v nepřijatelném technickém stavu (nefungující světla, blinkry, zcela ojeté pneumatiky apod.), je nehodovost srovnatelná s naší. Při kolizi je vinen ten, kdo má poškozenou přední část vozidla. Při nehodě je pro účely náhrady škody od pojišťovny nutno zajistit sepsání protokolu o dopravní nehodě. I zde však narážíte u dopravních policistů na neznalost jiného jazyka než arabského. Nejen z tohoto důvodu je vymáhání náhrady za škodu v případě nehody téměř nemožné a viníkem je skoro zásadně cizinec. Vojenská vozidla jsou prakticky nepostižitelná, i když jsou zjevným viníkem dopravní nehody. Také hromadná městská doprava v našem pojetí v zemi neexistuje s výjimkou četných bílých mikrobusů pro přibližně 10 osob (tzv. “servisů), jejichž řidiči bývají postrachem pro ostatní účastníky silničního provozu. Při jízdě v noci lze i na dálnici běžně potkat neosvětené vozidlo jedoucí v protisměru stejně jako chodce či zvířata.Jízdě po setmění kromě osvětlených ulic je proto doporučeno se úplně vyhnout. Ve městech jezdí také levné taxíky jednotné žluté barvy s červenou SPZ. Jejich řidiči bývají ochotní, hovoří však pouze arabsky.

Víza

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Krátkodobý cestovatel musí zažádat o vízum na Velvyslanectví Syrské arabské republiky v Praze, je možné udělit dvojí i několikanásobný vstup. K formuláři žádosti o vízum je nutno přiložit 2 fotografie. Pozvání není požadováno, avšak vyžaduje se potvrzení o zaměstnání či studiu. Vyřízení víza trvá zpravidla poměrně krátkou dobu (do jednoho týdne). Udělení víza na hranicích Sýrie není možné.
Vízum je platné tři měsíce od data udělení a je považováno jako vstupní na dobu pobytu 15 dnů. Pokud pobyt má být delší, cestovatel musí požádat těsně před uplynutím této doby o prodloužení na imigračním úřadu. Pobyt se dá prodloužit na jeden měsíc, poté je nutno požádat o další prodloužení. Délka povoleného prodloužení závisí na důvodech pobytu a přístupu příslušných úředníků. Poplatek za prodloužení je 20-50 SYP (syrských lir), nutné jsou 3-4 fotografie. Prodloužení trvá od 1 hod. do 1 dne v závislosti na momentálním počtu žadatelů. Pobyt se dá prodloužit nejen v Damašku, ale i ve všech provinčních městech. V menších městech bývá prodloužení rychlejší.
Vízum k dlouhodobému pobytu lze získat na základě kontraktu na dodávku a montáž zařízení, případně technické pomoci, registrovanou pobočku (branch office) nebo informační kancelář firmy. Syrskými úřady je vyžadována záruka místní partnerské společnosti. K opuštění Sýrie je pak nutné získat výstupní nebo zpětné vízum vždy na základě souhlasu partnerské společnosti. Nevyžaduje se lékařské potvrzení o AIDS, pouze při dlouhodobém pobytu.
Při překročení hranic je třeba vyplnit registrační kartuje „Entry Card for Arabs and Foreigners“, která je po orazítkování při vstupu cestovateli ponechána a odevzdává se při výjezdu ze země. Upozorňujeme na vážné komplikace, vznikající při ztrátě této karty. Při leteckém výjezdu ze Sýrie je nutno zaplatit letištní kolek tzv. “letištní daň” v hodnotě 1500,- SYP (kurs květen 2009: 1 USD = 46 SYP). Při opuštění Sýrie pozemní cestou se platí taxa 500,- SYP.

Při cestování automobilem je nutné počítat s poměrně složitým vyřizováním formalit pro vjezd do země. Sýrie neuznává tzv. zelenou kartu, na hranici je třeba zakoupit povinné ručení a karnet. Cena těchto dvou dokladů je podle druhu automobilu kolem 200,- USD. Také zde je důležité neztratit potvrzení o vjezdu, bez kterého syrské orgány neumožní zemi s vozidlem opustit.

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

Lékařské ošetření a zdravotní péči nutno platit v hotovosti. Pro krátkodobý pobyt se doporučuje uzavřít pojištění léčebných výloh v zahraničí u některé české pojišťovny. Místní zdravotní pojištění pro cizince neexistuje. Hospitalizace je možná při úrazu nebo ohrožení základních životních funkcí. Úroveň státních zdravotnických zařízení je velmi nízká, proto se doporučuje využívat pouze soukromých zdravotnických zařízení, které se blíží evropskému standardu, nebo jej dosahují. U týdenní hospitalizace se zákrokem lze očekávat účet až ve výši kolem jednoho tisíce USD.

Další telefonní čísla:
Ambulance 110
Policie 112
Dopravní policie 115
Hasiči 113
Meziměstská ústředna 141, 142
Mezistátní ústředna 143, 144