773 677 006

info@cestasnu.cz

Detail státu

Súdán Súdán - transparent

za cenu - .Celní a devizove predpisy

 

Do Súdánu je přísně zakázán dovoz alkoholu, pornografie, zbraní, výbušnin a všech druhů drog. Je zakázán i jejich vývoz a dále vývoz slonoviny, památek, tygřích kůží a podobných trofejí chráněných zvířat. Toto omezení se netýká suvenýrů zakoupených v obchodech, ale vždy je lépe situaci ověřit na místě.

Videokamery, fotoaparáty, počítače a další vybrané přístroje jsou propuštěny do vázaného celního oběhu, v některých případech je požadováno složení kauce, která je při odjezdu ze země vrácena.

Institut povinné směny valut v Súdánu neexistuje. Doporučuje se směňovat valuty v místech k tomu určených (banky, směnárny mezinárodních hotelů apod.). Před vstupem do Súdánu je nutné vyplnit celní deklaraci s uvedením částky valut, které návštěvník přiváží do země. Při odjezdu ze země je možné vyvézt pouze valuty do výše uvedené ve vstupní celní deklaraci.

Dokumenty

Pro vstup do Súdánu je vyžadován cestovní pas s dobou platnosti nejméně šest měsíců ode dne požádní žádosti o vízum. Doporučuje se před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Súdánu, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.

Mezinárodní očkovací průkaz není při vstupu do země vyžadován. V některých případech požadují pohraniční orgány potvrzení, že návštěvník není nositelem viru AIDS a Ebola.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Doporučuje se věnovat nejprve pozornost aktuálním sdělením v kapitole "Upozornění pro cesty do zahraničí".

Základní odlišností Súdánu od evropských států je faktor islámu. Muslimové jsou velmi citliví na některé projevy evropského chování, které urážejí jejich náboženské cítění. V této souvislosti je nezbytné upozornit na vhodné oblékání, zejména dívek, které by zcela určitě mělo být oproštěno od krátkých kalhot, dámských šatů bez ramínek, hlubokých výstřihů a podobně. Dále je třeba připomenout absolutní nevhodnost pití alkoholických nápojů na veřejnosti a některých v Evropě běžných společenských projevů, jako vodění žen za ruku, polibky na veřejnosti atd.

Súdán v současné době není zemí, která by byla nakloněna cestám individuálních turistů. Stále na většině uzemí panuje napjatá situace (jedná se o jih - Nuba Mountains, západ - Dárfúr i východ země - Red Sea State), která zcela vylučuje podnikání cest do vzdálenějšího okolí od Chartúmu. Z bezpečnostního hlediska je považováno za přijatelné pouze nejbližší okolí hlavního města.

Nedoporučuje se též fotografovat vojenské objekty, osoby v uniformách, nádraží, vládní budovy, železniční stanice apod. Pro fotografování vybraných historických památek si je třeba včas zajistit potřebné povolení.

Vzhledem ke geografické vzdálenosti a neexistenci odpovídající infrastruktury v Súdánu se doporučuje použít k dopravě do Súdánu (Chartúmu) leteckou dopravu. Pravidelné lety z Evropy provozují např. společnosti Lufthansa, Kena Air společně s KLM a Egypt Air (z Káhiry). Cestující, kteří chtějí využít k cestě mezi Káhirou a Chartúmem společnost Lufthansa, si musí obstarat zvláštní povolení od Ministerstva letectví v Káhiře (obdobná procedura v Chartúmu).

Súdán není příliš připraven na přijímání turistů. Turistické památky jsou přístupné pouze na základě zvláštního povolení, jehož vyřízení může trvat i několik dní.

Cesty mají většinou nezpevněný povrch, v období dešťů (červen - září) je většina z nich zcela nesjízdná. V případě dopravy po Súdánu se doporučuje pronájem soukromého taxi (nejlépe terénní vůz).

Cestování do jednotlivých států Súdánu je možné pouze na základě zvláštního povolení, které vydává ministerstvo vnitra.

Hotelové ubytování v Súdánu, s výjimkou vybraných mezinárodních hotelů, neodpovídá evropskému standardu.

Je žádoucí klást důraz na hygienickou úroveň stravovacího zařízení. Pro evropského strávníka je zcela nevhodná konzumace ovoce a zeleniny, které nelze dostatečně omýt, dále je lépe vyvarovat se konzumace pouličně prodávaných potravin a jídel a pití vody z veřejného vodovodního řadu.

Doporučuje se uzavřít individuální pojištění pro cestu a pobyt.

Víza

O vízum je možno požádat na Velvyslanectví Súdánu se sídlem ve Vídni.

V naléhavých případech, zejména při obchodních cestách do Súdánu, je možné získat vízum na Velvyslanectví Súdánu v Káhiře. Súdánská republika vydává pouze jeden typ víza - vízum pro jeden vstup. Toto vízum je v zásadě platné maximálně 1 měsíc od vystavení a během této doby musí žadatel překročit hranice země. V Súdánu je následně možné po přihlášení se na oddělení cizinecké policie Ministerstva vnitra získat prodloužení víza na potřebnou dobu. Cestovat do Súdánu bez platných víz se v žádném případě nedoporučuje.

Lhůta pro vydání víza na velvyslanectví Súdánu v Káhiře se pohybuje okolo 14 dní. K vyplněné žádosti ve 4 kopiích pro cestovní pasy je nutné předložit zpáteční letenku, případně pozvání od osoby či organizace k návštěvě země.

Při odletu ze Súdánu platí držitel cestovního pasu zvláštní poplatek.

Každý individuální návštěvník Súdánu se musí zaregistrovat v průběhu 7 dní na oddělení cizinecké policie Ministerstva vnitra Súdánu. V případě pobytu v hotelu plní ohlašovací povinnost ubytovací zařízení. Při pobytu v Súdánu delším než 3 měsíce je nutné si zajistit od orgánů cizinecké policie výstupní vízum.

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

Zdravotnický systém v Súdánu tvoří státní a soukromé nemocnice, jejichž úroveň však ani zdaleka nedosahuje běžného evropského standardu.

Nemocnicemi pro případné ošetření v Chartúmu jsou :
Doctor´s clinic, Khartoum Extension, Africa str.
Sahiroon Hospital, Buri
Ibn Sina Hospital, 317 New Extention
Sudanese Medical Association Hospital, Africa Street, blízko mezinárodního letiště
San Francis Maternity Hospital

Nemocnice v Port Sudan:
Port Sudan Hospital

Mezinárodní očkovací průkaz není při vstupu do země vyžadován. V některých případech požadují pohraniční orgány potvrzení, že návštěvník není nositelem viru AIDS a Ebola. Praxe však prokázala vhodnost očkování návštěvníků proti žloutence typu A a B, tetanu, břišního tyfu a užívání antimalarik.

Důležitá telefonní čísla:
V Chartúmu existuje centralizovaný systém záchranné služby, policie a hasičů - telefonní číslo 111.