773 677 006

info@cestasnu.cz

Detail státu

Srbsko Srbsko - transparent

Nabízíme 4 ubytovacích kapacit za cenu 11 390 Kč - 20 490 Kč.

Výsledky hledání
LM
Datum Délka Strava Doprava Cena
 7.8.2018 9 dní Polopenze autobusautobus 11 390 Kč-9 % LM Detail
LM
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 7.8.2018 9 dní Polopenze autobusautobus 11 890 Kč-8 % LM Detail
Srbsko Bělehrad - "Paříž Balkánu" starstarstarstar
Program
letecky
Praha
Dle programu
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 27.9.2018 4 dny Dle programu leteckyleteckyPraha 13 490 Kč Detail
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 27.9.2018 10 dní Polopenze kombinovanákombinovanáOstrava 20 490 Kč Detail
 27.9.2018 10 dní Polopenze kombinovanákombinovanáPraha 20 490 Kč Detail
 27.9.2018 10 dní Polopenze kombinovanákombinovanáBrno 20 490 Kč Detail

další nabídky >

Celní a devizove predpisy

Na hraničním přechodu při vstupu na území Srbska je potřeba celním orgánům deklarovat dovážené valuty, pokud jejich výše překračuje 10.000 EUR, a požadovat vydání písemného potvrzení. V opačném případě hrozí zabavení valut držených při výstupu ze Srbska. Šance na vrácení zabavených valut je poměrně malá. ZÚ Bělehrad zde nemůže zajistit efektivní pomoc, jelikož nedeklarování valut je porušením platných právních norem.

Bezcelně lze dovézt zboží pro osobní potřebu, a to v množství odpovídajícím době pobytu na území Srbska a účelu cesty. Povinná směna valut není vyžadována.

Na hranicích Srbska většinou není třeba prokazovat dostatek finančních prostředků pro pobyt.

Pro dovoz či tranzit zbraní je potřebný zbrojní list vydaný Velvyslanectvím Srbska v Praze.

Na hraničním přechodu je třeba přihlásit a nechat si vystavit doklad k radiostanici instalované ve vozidle. Zakázán je dovoz omamných a psychotropních látek a jedů.

Dovoz zvířat je možný po předložení mezinárodního očkovacího průkazu a veterinárního potvrzení o tom, že místo předchozího pobytu zvířete není postiženo některou z infekčních nemocí. Toto potvrzení nesmí být starší 90 dnů.

Dokumenty

Platný cestovní pas. Platný občanský průkaz.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Bezpečnostní situace v Srbsku je dobrá. Pro informace o aktuálním stavu v oblasti Kosova doporučujeme kontaktovat Velvyslanectví ČR v Prištině na e-mail pristina@embassy.mzv.cz nebo na telefon +381-38-246-676.

Dopravní situace: Stav vozovek je všeobecně horší oproti situaci v ČR (četné díry, výmoly, vyježděné koleje atd.). Řízení se musí věnovat zvýšená pozornost. Silnice a dálnice nepoužívají pouze motorová vozidla, ale také chodci, cyklisté, neosvětlené povozy atd. Z důvodu přítomnosti pomalých a neosvětlených vozidel v pravém pruhu dálnice a riziku nehod po setmění se doporučuje jízda v levém pruhu dálnice. Kontroly dopravní policie (zejména v Srbsku) jsou poměrně časté. Doporučuje se respektovat případnou výzvu policisty k zastavení a během většinou pouze formální kontroly dokladů se vyvarovat jakýchkoliv verbálních konfliktů. Tyto mohou skončit odebráním cestovního pasu a udělením pořádkové pokuty (může se vést i řízení u místního „přestupkového soudu”). Styl řízení místních řidičů je celkově agresivnější a této skutečnosti odpovídá i vyšší počet těžších dopravních nehod. Aktuální stav na silnících lze zjistit přes Auto-Moto Svaz Srbska (web: www.amss.rs, e-mail: info@amss.rs).
Od 1. 1. 2010 začala v Srbsku platit nová pravidla silničního provozu. Za způsobené dopravní přestupky se řidičům udělují jak trestné body, tak i finanční pokuty. Postihy za jednotlivé přestupky ve srovnání s předchozí praxí daleko přísnější. Placení pokut je vyžadováno prostřednictvím vkladu na bankovní účet uvedený na složence. Do doby než se platba uskuteční, bývá policií zadržován cestovní pas plátce. Maximální doba, po kterou cestovní doklad cizince může být z těchto důvodů držen, je 8 dní. Je dobré si uvědomit, že zejména na venkově a o víkendech může být úhrada pokuty uvedeným způsobem problém. Nová pravidla platí také pro ostatní účastníky silničního provozu (cyklisty, chodce). Bližší informace o druzích přestupků a výši pokut najdete na internetových stránkách ZÚ Bělehrad (http://www.mzv.cz/belgrade/cz/informace/novy_zakon_o_silnicnim_provozu.html).

Víza

Na území Srbska je občanům ČR umožněn vstup a pobyt do 90 dnů bez víza pouze s platným cestovním dokladem. Kromě cestovního pasu lze s platností od 12.6.2010 vstupovat na území Srbska i na základě občanského průkazu.

V Srbsku platí přihlašovací povinnost (do 24 hodin) - tzn., že cizinec musí přihlásit pobyt na oddělení policie, příslušném podle místa přechodného pobytu, a je mu vydána tzv. bílá karta. Při odjezdu ze země je nutné se odhlásit. Při ubytování v hotelu, kempech aj. plní tuto povinnost ubytovací zařízení.

Ve všech ostatních případech (pobyt u příbuzných, známých apod.) vás musí přihlásit majitel nemovitosti, ve které budete bydlet během své návštěvy Srbska. Může tak učinit i bez vaší přítomnosti, ale k přihlášení bude potřebovat váš pas. Před odjezdem se každý musí odhlásit již osobně.

Srbské orgány neumožňují vstup na území Srbska z území Kosova v případě, že osoby vstoupily na území Kosova mimo oficiální srbské přechody. Pokud občan přicestoval do Kosova letecky, popřípadě z území Makedonie, Albánie a Černé Hory, srbské orgány neumožní vstup do Srbska přes hranici Srbska s Kosovem.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje, aby si čeští občané před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky cestování nezměnily.

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

Zdravotnická péče má být v akutních případech poskytována bezplatně v souladu se sociální dohodou z r. 2002, která ovšem nekryje náklady na případnou repatriaci. Před cestou je nutno si na své zdravotní pojišťovně vyzvednout pro Srbsko platný, vyplněný a potvrzený formulář CZ/YU 111. Velvyslanectví ČR v Bělehradě v každém případě doporučuje v ČR uzavřít adekvátní cestovní zdravotní pojištění.


Důležitá telefonní čísla:
- policie 92
- hasiči 93
- zdravotní pohotovost 94
- informace 988
- Informační centrum Auto-Moto Svaz Srbska (silniční služba) 987, www.amss.rs,
- Informace o železniční dopravě, Hlavní nádraží Bělehrad +381-11-360-2899, www.zeleznicesrbije.com
- letiště Nikola Tesla (Bělehrad) +381-11-209-4000, +381-11-209-4444, www.beg.aero