773 677 006

info@cestasnu.cz

Detail státu

Slovensko Slovensko - transparent

Nabízíme 917 ubytovacích kapacit za cenu 390 Kč - 58 740 Kč.

Destinace:

Výsledky hledání
Slovensko » Bratislava Adventní Bratislava

autobus
-
Bez stravy
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 25.11.2018 1 den Bez stravy autobusautobus 390 Kč Detail
 9.12.2018 1 den Bez stravy autobusautobus 390 Kč Detail
 15.12.2018 1 den Bez stravy autobusautobus 390 Kč Detail
Slovensko Předvánoční Bratislava
Program
autobus
-
Bez stravy
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 8.12.2018 1 den Bez stravy autobusautobus 390 Kč Detail
Slovensko » Jižní Slovensko » Podhájska Energy
Penzion
vlastní
-
Snídaně, Polopenze
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 1.11.2018 2 dny Snídaně vlastnívlastní 450 Kč Detail
 3.11.2018 2 dny Snídaně vlastnívlastní 450 Kč Detail
 5.11.2018 2 dny Snídaně vlastnívlastní 450 Kč Detail
Slovensko » Bratislava Bratislava

autobus
-
Bez stravy
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 11.8.2018 1 den Bez stravy autobusautobus 450 Kč Detail
 15.9.2018 1 den Bez stravy autobusautobus 450 Kč Detail
Slovensko » Jižní Slovensko Thermalpark starstarstar
Hotel
autobus, vlastní
-
Bez stravy, Polopenze
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 11.8.2018 1 den Bez stravy autobusautobus 450 Kč Detail
 15.9.2018 1 den Bez stravy autobusautobus 450 Kč Detail
 29.9.2018 1 den Bez stravy autobusautobus 450 Kč Detail
Slovensko Bojnice

autobus
-
Bez stravy
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 6.10.2018 1 den Bez stravy autobusautobus 470 Kč Detail

další nabídky >

Celní a devizove predpisy

Převážení věcí osobní potřeby v rámci členských států EU nepodléhá clu.
České koruny lze bez problému vyměnit ve vybraných bankách a spořitelnách v ČR i SR popř. využít bankomatu. Výměnu lze provést také v některých hotelích i v běžných směnárnách.

Omezení vývozu ze Slovenska.
Zákonem o ochraně památkového fondu č. 49/2002 Z.z. je zakázáno trvale vyvézt z území SR kulturní památku. Kulturní památku lze dočasně (max. na 3 roky) vyvézt jen na základě povolení Ministerstva kultury po předcházejícím vyjádření památkového úřadu.
Zákon 115/1998 Z.z. o muzeích a galeriích a o ochraně předmětů muzejní hodnoty a galerijní hodnoty uvádí, že vývoz sbírkového předmětu není dovolen bez souhlasu příslušného orgánu, kterým při trvalém vývozu z důvodu záměny je Ministerstvo kultury SR. Podrobné informace k vývozu výše uvedených předmětů lze získat na internetové stránce Ministerstva kultury SR www.culture.gov.sk .

Cestování se zvířaty:
Při vstupu na území SR se zvířetem je nutno zajistit pro zvíře pas (obdoba očkovacího průkazu), kde budou uvedeny záznamy o absolvovaní nutných očkování zvířete, atd. Další informace mohou turisté získat na adrese: www.svssr.sk .

SR v roce 1992 podepsala mezinárodní dohodu CITES (Dohoda o mezinárodním obchodě s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin), která zakazuje převoz ohrožených druhů živočichů a rostlin i jejich částí přes hranice.

Dokumenty

Občan ČR může cestovat na Slovensko na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Slovenska.

Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.

Děti zapsané v platném cestovním pasu rodiče mohou s rodičem, v jehož pasu jsou zapsány, překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu, přičemž dítě zapsané do pasu rodiče před 1.9.2006 může takto cestovat do 15 let věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1.3.2008 může takto cestovat do 10 let věku (v období od 1.9.2006 do 29.2.2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat).

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Na území SR je trestné dovážet omamné a psychotropní látky, jedy a prekurzory, a to ani pro vlastní potřebu.
Vzhledem k výskytu případů okradení a zvláště vykrádání osobních automobilů (hlavně v letním období) doporučujeme všem občanům ČR pobývajícím na území SR pečovat o svůj majetek (auta, kabelky atd.) V případě okradení, zejména při odcizení cestovních a jiných dokladů, je potřebné událost nahlásit slovenské policii a vyžádat policejní protokol o nahlášené krádeži.
Dále se doporučuje, aby cestovatelé s vypůjčeným vozem měli k dispozici souhlas majitele - blíže viz: www.aksr.sk.
Poplatky za dálnice a vybrané silniční úseky se uskutečňují formou dálničních známek, kterými se označují vozidla v horním pravém rohu čelního okna z pohledu řidiče. Dálniční známky je možné zakoupit na větších poštách, u čerpacích stanic i v ČR.

Sazebník poplatků za užívání dálnic a vybraných silnic v SR:
Motorová vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t včetně přípojného vozidla:
roční dálniční známka 36,50 Eur
měsíční dálniční známka 9,90 Eur
týdenní dálniční známka 4,90 Eur
Více informací lze získat na www.ndsas.sk, www.mototuristika.sk nebo www.aksr.sk.

Od 1. února 2009 platí na Slovensku nový zákon č. 8/2009 Z.z. SR o silniční dopravě a navazující vyhláška MV SR č. 9/2009. Znění obou předpisů lze nalézt na internetové adrese: www.justice.gov.sk (JASPI). Z uvedených předpisů m.j. vyplývá, že nejvyšší povolená rychlost pro osobní automobily je v obcích 50 km/hod., mimo obce 90 km/hod. a na dálnicích 130 km/hod. Minimální rychlost na dálnici je 80 km/hod. Během jízdy je povoleno telefonovat pouze při použití hands-free. Zimní pneumatiky u osobního auta jsou povinné pokud je na cestě souvislá vrstva sněhu, doporučujeme proto zimní pneumatiky po celou zimu. Došlo k výraznému zvýšení pokut za porušení dopravních předpisů, bližší na www.aksr.sk.
Na území Slovenské republiky zabezpečuje motoristům pomoc v nouzi Národní automotoklub SR, na který se lze dovolat na telefonní čísla +421 18123 nebo +421 18154. Tato telefonní čísla jsou dostupná ze všech sítí. Pomoc zabezpečuje NAMK 24 hodin denně. Další informace je možné získat na www.mototuristika.sk.
Při nehodě doporučujeme na místo události zavolat policii. V případě potřeby je možno kontaktovat ZÚ na tel.čísle +421 903767268.

Velvyslanectví České republiky v Bratislavě upozorňuje na nebezpečí hrozící návštěvníkům Tater i ostatních slovenských hor při nerespektování pokynů horské služby. Velvyslanectví zároveň důrazně žádá turisty – občany ČR, aby dbali těchto pokynů a ve svém zájmu si zajistili potřebné informace, týkajících se horské turistiky (stav terénu, předpokládaný vývoj počasí a další rizikové aspekty) na www.hzs.sk, případně konzultovali své záměry ohledně vysokohorské turistiky či horolezeckých výprav přímo s Horskou službou. M.j. je nutno věnovat zvýšenou pozornost možnému výskytu sněhových polí ve Vysokých Tatrách, které je často nutno překonávat i v letních měsících, přičemž uklouznutí na takových úsecích může mít tragické následky.

Při použití městské hromadné dopravy v Bratislavě je cestující povinen si zakoupit jízdenku před nástupem do vozidla MHD a ihned při nástupu označit. Při přestupu se cestovní jízdenka již neoznačuje. Pokuta za jízdu bez platné jízdenky se rovná 100násobku základního jízdného.
Přestupní cestovní jízdenky na jednu cestu:
Nezlevněná 15 / 60 / 70 min. 0,50 / 0,70 / 0,80 Eur
Zlevněná 15 / 60 min. 0,25 / 0,35 Eur
Turistické jízdenky: celosíťová v Eur
24 hod. jízdenka 3,50 Eur
48 hod. jízdenka 6,50 Eur
3 denní jízdenka 8,00 Eur
7 denní jízdenka 12,00 Eur
Bližší informace na www.imhd.sk

Doporučuje se občanům, aby při řízení vozidla na území SR věnovali potřebnou pozornost. Při provozu hrozí nejen nebezpečí obvyklá při provozu i v jiných zemích (nebezpečí smyku, nedání přednosti v jízdě apod.), ale i specifická rizika, jako je např. nebezpečí padajícího kamení ze svahu na vozovku, zejména v rozsáhlých horských oblastech země. Konkrétně se řidičům doporučuje věnovat zvýšenou pozornost nebezpečí padajícího kamení na úseku silnice č. I/18 v katastru obce Strečno, okres Žilina.

Víza

K pobytu do tří měsíců se nepožaduje povolení k pobytu.

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

Před cestou na Slovensko požádejte svou českou zdravotní pojišťovnu o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění , který se v případě ošetření předkládá lékaři. Pokud jej vaše zdravotní pojišťovna ještě nevydává nebo jeho vydání není technicky možné, nechte si vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.
V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí na Slovensku ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.
Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu na Slovensku Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud svou českou zdravotní pojišťovnu kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.
Na základe nařízení Rady (ES) č. 1408/71 se zdravotní péče, kterou budou poskytovat cizím pojištěncům zdravotnická zařízení na Slovensku, bude hradit prostřednictvím slovenských zdravotních pojišťoven. Rozsah věcných dávek, na které budou mít pojištěnci nárok, se posuzuje dle toho, zda bude pojištěnec v SR pobývat dočasně nebo bude v SR bydlet.
Na Slovensku došlo ke zpoplatnění některých úkonů (např. za návštěvu zdravotnického zařízení – pohotovostní služby,za převoz sanitkou, za vystavení receptu, k tomu je možná další spoluúčast v závislosti na zařazení léku do kategorizačního seznamu léků.
Od těchto poplatků může být v některých situacích upuštěno (děti do 6 let, krizové situace,..).
V případě, že občanovi bude ve zdravotnickém zařízení na území SR odpírána zdravotní péče, či bude vyžadováno její zaplacení v hotovosti, je možno takovou situaci konzultovat se zdravotní pojišťovnou v ČR, příp. s Centrem mezistátních úhrad (www.cmu.cz).

Pokud z jakéhokoliv důvodu občan ČR uhradí péči v hotovosti, je nutno uschovat originály účtů a po návratu do ČR se obrátit na pobočku své české zdravotní pojišťovny. Česká zdravotní pojišťovna náklady proplatí do výše, kterou by uhradila slovenská zdravotní pojišťovna. Pokud účet nepřesahuje 1000 EUR, může svou českou zdravotní pojišťovnu požádat o proplacení účtu do výše českých tarifů.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky sděluje upozorňuje na právní úpravu týkající se úhrady poskytnutí tzv. technické pomoci ze strany zasahujících záchranných služeb. Výše nákladů na technickou pomoc závisí na počtu zasahujících osob a rozsahu použitých technických prostředků a může být značná zejména při použití prostředků letecké přepravy.Úprava se vztahuje na případy postižených osob bez ohledu na jejich státní občanství, jakož i bez ohledu na skutečnost, zda turista, sportovec nebo horolezec porušil či neporušil své povinnosti, tedy např. dodržení pokynů horské služby.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje občanům, kteří se chystají k cestám na území Slovenské republiky za účelem horské turistiky, horolezeckých výprav nebo jiných náročných sportovních výkonů v horských oblastech, aby se pro tento účel připojistili. Některé pojišťovny v České republice i ve Slovenské republice již tento druh pojištění nabízejí. Pojišťovny působící v ČR obvykle poskytují tuto pojišťovací službu jako součást cestovního pojištění. Je třeba, aby se naši občané při uzavírání pojistky ujistili, že se pojistná smlouva vztahuje i na tzv. pátrací, vyprošťovací a zachraňovací náklady.
Podrobnější informace je možné získat na internetových stránkách Horské záchranné služby Slovenské republiky (www.hzs.sk).

Důležitá telefonní čísla

Policie 158
Požární ochrana 150
Rychlá lékařská pomoc při vážných nehodách
a náhlých onemocněních ohrožujících život 155
Integrovaný záchranný systém 112
Linka záchrany(poradenství při poskytování první pomoci) 0850 11 13 13
Horská záchranná služba 18 300
Letecká záchranná služba 18 155