773 677 006

info@cestasnu.cz

Detail státu

Rumunsko Rumunsko - transparent

Nabízíme 9 ubytovacích kapacit za cenu 3 290 Kč - 100 000 Kč.

Destinace:

Výsledky hledání
LM
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 27.9.2018 4 dny Snídaně autobusautobus 3 290 Kč LM Detail
 11.10.2018 4 dny Snídaně autobusautobus 3 290 Kč LM Detail
LM
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 17.9.2018 5 dní Snídaně autobusautobus 4 090 Kč LM Detail
LM
Rumunsko Rumunsko - Transylvánie

autobus
-
Snídaně
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 4.9.2018 6 dní Snídaně autobusautobus 6 290 Kč-5 % LM Detail
FM
Rumunsko Rumunsko - Transylvánie starstarstar
Hotel
autobus
-
Polopenze
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 26.4.2019 6 dní Polopenze autobusautobus 6 480 Kč-19 % FM Detail
 3.5.2019 6 dní Polopenze autobusautobus 6 480 Kč-19 % FM Detail
 4.7.2019 6 dní Polopenze autobusautobus 6 480 Kč-19 % FM Detail
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 25.9.2018 7 dní - autobusautobus 6 500 Kč Detail
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 4.9.2018 6 dní Snídaně autobusautobus 6 590 Kč Detail

další nabídky >

Celní a devizove predpisy

Od vstupu Rumunska do EU platí v této oblasti předpisy EU. Bližší informace jsou v angličtině na webových stranách celní správy www.customs.ro.

Dokumenty

Občan ČR může cestovat do Rumunska na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Rumunska.
Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.

Děti zapsané v platném cestovním pasu rodiče mohou s rodičem, v jehož pasu jsou zapsány, překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu, přičemž dítě zapsané do pasu rodiče před 1.9.2006 může takto cestovat do 15 let věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1.3.2008 může takto cestovat do 10 let věku (v období od 1.9.2006 do 29.2.2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat).

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do ČR.

Řidiči musí být vybaveni platným řidičským průkazem /český řidičský průkaz je v Rumunsku uznáván/, technickým průkazem vozu, zelenou kartou a dokladem opravňujícím k řízení vozidla, pokud jde o vozidlo koupené na leasing, nebo půjčené /stačí plná moc majitele nejlépe v angličtině/ Občanům ČR v Rumunsku dlouhodobě nebo trvale pobývajícím /tzn. na základě příslušného povolení k pobytu/ se doporučuje vyměnit český řidičský průkaz za průkaz rumunský z důvodu snadnějšího administrativního postupu v případě zadržení řidičského průkazu policií při spáchání dopravního přestupku Informace o dokumentech potřebných pro tuto výměnu jsou uvedeny na www.mzv.cz/bucharest .
Bezprostředně po vjezdu do Rumunska je nutné si zakoupit silniční známku, tzv. rovinietu. Ceny jsou uvedeny na webových stránkách Svazu silničních dopravců Rumunska www.untrr.ro.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Ačkoliv na mnoha hlavních silničních tazích došlo v posledních době k výraznému zlepšení, je dosud stav silnic v Rumunsku spíše špatný. Na hlavních silnicích je třeba počítat s přítomností chodců, cyklistů a zejména v noci zvlášť nebezpečných neosvětlených povozů. Doporučujeme omezit jízdu v noci na minimum a počítat s mnohem větší časovou rezervou.
Upozorňujeme také na větší množství volně se pohybujících psů jak ve městech, tak i mimo ně. Je třeba zachovávat opatrnost. Ročně je zaznamenáno několik stovek případů pokousání psy.
Při průjezdu rumunským územím zásadně nedoporučujeme parkovat nebo přespávat v autech na neosvětlených, neoznačených parkovištích mimo města apod. Není bezpečné směňovat peníze mimo oficiální směnárny nebo banky. Dále doporučujeme nenosit u sebe větší hotovost a věnovat pozornost osobním dokladům.

Víza

Rumunsko se od 1. ledna 2007 stalo členskou zemí EU, z čehož vyplývají i důležité změny pro občany ČR, kteří se v Rumunsku zdržují krátkodobě i dlouhodobě.
Občané EU a jejich rodinní příslušníci mají povinnost se do 15 dnů od vstupu na území Rumunska přihlásit na nejbližším útvaru cizinecké policie. Stejná lhůta se vztahuje i na oznámení jakékoliv relevantní změny, která u cizince nastane.
Pokud občan EU hodlá na území Rumunska pobývat maximálně 3 měsíce, není nutné vyřizovat žádné další formality.
V případě, že se občan EU chce na území Rumunska zdržet déle než 3 měsíce, musí se do 90 dnů od vstupu přihlásit na nejbližším útvaru cizinecké policie a zároveň splnit jednu z následujících podmínek účelu pobytu: zaměstnání, nebo samostatná výdělečná činnost, finanční nezávislost a zdravotní pojištění, studium, sloučení rodiny. Na základě níže předložených dokladů bude občanům EU vydáno ještě týž den tzv.potvrzení o registraci. Stejně tomu bude i u rodinných příslušníků-občanů EU. Rodinným příslušníkům, kteří nejsou občany EU bude vydáno pouze potvrzení s platností do doby vydání pobytové karty. Lhůta k jejímu vydání činí 90 dnů.
Doklady potřebné pro jednotlivé účely pobytu:
Zaměstnání
– vyplněná žádost,
– platný cestovní doklad, nebo občanský průkaz v originálu i kopii,
– pracovní smlouva v originálu a kopii, nebo prohlášení zaměstnavatele potvrzené oblastním inspektorátem práce
– doklad o zaplacení poplatku
Samostatná výdělečná činnost
– vyplněná žádost,
– platný cestovní doklad, nebo občanský průkaz v originálu i kopii,
– povolení k výkonu činnosti /živnostenský list/
– doklad o zaplacení poplatku
Pobyt na základě dostatečných finančních prostředků
– vyplněná žádost,
– platný cestovní doklad, nebo občanský průkaz v originálu i kopii,
– doklad o finančních prostředcích ve výši rumunského životního minima /výpis z bankovního účtu, potvrzení o přiznání důchodu apod./
– doklad o zdravotním pojištění /buď v rumunském zdravotním systému, nebo v jiném členském státu EU – karta evropského zdravotního pojištění/
– doklad o zaplacení poplatku
Studium
– vyplněná žádost,
– platný cestovní doklad, nebo občanský průkaz v originálu i kopii,
– doklad o studiu v akreditované instituci,
– doklad o finančních prostředcích ve výši rumunského životního minima /výpis z bankovního účtu apod./, příp. čestné prohlášení
– doklad o zdravotním pojištění /buď v rumunském zdravotním systému, nebo v jiném členském státu EU – karta evropského zdravotního pojištění/
– doklad o zaplacení poplatku
Sloučení rodiny
– vyplněná žádost,
– platný cestovní doklad, nebo občanský průkaz v originálu i kopii,
– matriční doklad potvrzující stupeň příbuznosti /rodný list, oddací list apod./
– kopie potvrzení o registraci občana EU, s nímž žadatel žije ve společné domácnosti
– doklad o finančních prostředcích ve výši rumunského životního minima /výpis z bankovního účtu apod./
– doklad o zdravotním pojištění /buď v rumunském zdravotním systému, nebo v jiném členském státu EU – karta evropského zdravotního pojištění/
– doklad o zaplacení poplatku
Poplatky za vydání registračního potvrzení jsou: 1,- RON /kolek/ + 4,-RON ; platí se odděleně na účet č. 21340202 v CEC Bank.
Poplatky za vydání pobytové karty jsou: 7,- RON /cena karty/, platí se na účet č. 20330108 + 1,- RON /kolek/ + 4,-RON ; platí se odděleně na účet č. 21340202 v CEC Bank.
V případě, že občan EU či jeho rodinný příslušníci pobývají na území Rumunska nepřetržitě nejméně 5 let /zákon stanovuje výjimky z této doby a definuje nepřetržitost/, mají právo získat trvalý pobyt. O vydání karty trvalého pobytu je potřeba požádat cizineckou policii, jež kartu na základě žádosti vydá do 30 dnů, resp. 90 dnů u rodinných příslušníků, kteří nejsou občany EU.
Místem, kde se občané EU a jejich rodinní příslušníci musí k pobytu přihlásit, resp. požádat o vydání registračního potvrzení, je tzv. OFICIUL ROMAN PENTRU IMIGRARI /cizinecká policie/. V Bukurešti sídlí na adrese: str. Nicolae Iorga 23, sector 1. Mimo Bukurešť jsou sídla cizinecké policie ve všech župních městech.
Další informace lze najít na webových stránkách http://ori.mai.gov.ro, které jsou i v angličtině a je možné z nich stáhnout i příslušné formuláře, informovat se o dokladech a poplatcích za získání uvedených pobytových povolení.

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

Od 1. 1. 2007 je občanům EU v Rumunsku poskytována nezbytná lékařská péče na základě průkazu evropského zdravotního pojištění /EHIC/, který vydá zdravotní pojišťovna v zemi trvalého bydliště. Bližší informace o systému hrazení zdravotní péče lze najít na webových stranách Centra mezistátních úhrad www.cmu.cz.
Vzhledem k tomu, že se výše uvedené pojištění pokrývá pouze poskytnutí nezbytné lékařské pomoci, nikoliv však např. repatriaci do ČR, doporučujeme uzavřít před cestou do Rumunska komerční zdravotní připojištění i pro tyto účely.
V případě dlouhodobých pobytů by měli občané ČR požádat svoji českou pojišťovnu o vydání formuláře E 106, který dává nárok na plnou zdravotní péči, příp. E 112 – souhlas pojišťovny s plánovaným lékařským zákrokem v zahraničí. Další variantou je i odhlášení ze zdravotnického systému v ČR a registrace v systému rumunském u CNAS /Národní zdravotní pojišťovna/.
V Rumunsku je třeba počítat s poněkud horší úrovní lékařské péče, zejména v zařízeních mimo Bukurešť. Je možné využít i služeb soukromých klinik /Biomedica, Medlife, Medicover atd./, kde jsou podmínky o poznání lepší a ceny vyšší než u smluvních lékařů. V případě komerčního připojištění, však pojišťovny většinou tyto náklady hradí, je to však nutné předem konzultovat s českou pojišťovnou.
Důležitá telefonní čísla:
Jednotná nouzová linka 112 (policie, hasiči, záchranná služba)
Pohotovost - Bukurešť 021962 (021 je předvolba pro Bukurešť, v případě volání z českého mobilního telefonu je nutné volat 0042021962) - Spitalul de Urgenta, Calea Floreasca 8
TAXI 9531, 9461, 9888, 9444 (s předvolbou 021, případně 0042021, viz výše)
Informace - 118932