773 677 006

info@cestasnu.cz

Detail státu

Nizozemsko Nizozemsko - transparent

Nabízíme 87 ubytovacích kapacit za cenu 1 190 Kč - 30 290 Kč.

Výsledky hledání
Náš tip
Moto GP Assen - vstupenky

Moto GP Assen - vstupenky

Nizozemsko

1 termín / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: BS Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní

Náš tip
Květinové korzo - Keukenhof a Amsterdam

Květinové korzo - Keukenhof a Amsterdam

Nizozemsko

1 termín / 0 Last minute / 1 First minute

Strava: BS Odlet: - Odjezd z: 16 míst

autobus FM

Náš tip
Květinový park Keukenhof s návštěvou Amsterdamu

Květinový park Keukenhof s návštěvou Ams…

Nizozemsko

4 termíny / 4 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: - Odjezd z: 0 míst

autobus LM

Náš tip
Nizozemské království

Nizozemské království

Nizozemsko

4 termíny / 4 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: - Odjezd z: 0 míst

autobus LM

Náš tip
Holandsko a květinové korzo

Holandsko a květinové korzo

Nizozemsko

2 termíny / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN, PL Odlet: - Odjezd z: 5 míst

autobus

Náš tip
Holandsko Amsterdam, Zaanse Schans, Keukenhof, Delfty, Rotterdam, Antverpy

Holandsko Amsterdam, Zaanse Schans, Keuk…

Nizozemsko

1 termín / 0 Last minute / 1 First minute

Strava: SN Odlet: - Odjezd z: 0 míst

autobus FM


další nabídky >

Nizozemí - užitečné informace

Celní a devizove predpisy

Fyzická osoba může bezcelně dovézt a vyvézt z Nizozemska zboží sloužící k osobní potřebě.

Bezcelně lze dovézt:
· 10 litrů alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 %
· 20 litrů meziproduktu (např. vermut, likér apod.)
· 90 litrů vína,
· 110 litrů piva
· 800 ks cigaret
· 400 ks cigárek a doutníků o váze menší než 3 gr/kus
· 1 kg tabáku.

Dovozní restrikce se vztahují na dovoz a vývoz chráněných druhů živočichů a rostlin, zbraně a munice, drogy atd.. U dovozu a vývozu peněžní hotovosti nad 10.000 EUR může celní správa kontrolovat původ peněz. Pokud používáte svoje auto či motocykl v Nizozemsku déle než tři měsíce, musíte se zaregistrovat. Podrobné informace je možno získat na webových stránkách české a nizozemské celní správy:
http://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/informace-pro-fyzicke-osoby/Stranky/default.aspx a
http://www.douane.nl/english/travelbaggage.html

Dokumenty

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. K opuštění území ČR k cestě do států EU lze jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).
Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Z toho vyplývá, že občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, musí cestovat s vlastním cestovním pasem, nemůže cestovat pouze na základě zápisu v občanském průkazu. Vzhledem k tomu, že zápis dítěte do cestovního dokladu rodiče podle českých právních předpisů neobsahuje fotografii dítěte, doporučuje se vybavit dítě starší 10 let vlastním cestovním dokladem. Podrobnější informace najdete na www.mvcr.cz – Služby pro veřejnost – Osobní doklady.

Při cestě motorovým vozidlem může být od občanů ČR požadován platný řidičský průkaz, technický průkaz od motorového vozidla a zelená karta.

Pro vstup na území Nizozemských Antil a Aruby je nutný cestovní pas, vízum k pobytu do 90 dnů není potřeba. Doporučuje se před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Nizozemska, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům


Přestože Nizozemsko je považováno za bezpečnou zemi, zvýšená opatrnost při ochraně osobních věcí, zvláště cestovních dokladů a finančních prostředků, se doporučuje zejména na místech se zvýšenou koncentrací turistů (např. nádraží, letiště, obchodní domy, turisticky atraktivní místa).

Doporučuje se mít u sebe adresu, popř. telefonní číslo blízké osoby, kterou by bylo možno kontaktovat v případě nouze. Praktické je rovněž vybavit se na cestu kopií cestovního, pojišťovacího či jiného dokladu pro případ ztráty originálních dokladů.

Při pobytu na území Nizozemska musí občan ČR respektovat jeho zákony a nařízení. Zastupitelský úřad ČR není v tomto ohledu oprávněny zasahovat do rozhodnutí nizozemských justičních, resp. i správních orgánů.

Nedoporučuje se nocovat volně v přírodě na místech, která nejsou k tomu určena (např. v parcích, pod mosty a pod.).

Pro cestování v hromadných městských dopravních prostředcích je výhodné pořídit si u novinových stánků tzv.” Strippenkaart”, která je platná pro řadu nizozemských měst.

V automobilovém provozu musí řidič neustále sledovat chodce a cyklisty, kteří se jakkoliv proplétají ulicemi, často i v protisměru. Zejména je nutno brát ohled na cyklisty při odbočování vpravo. Doporučuje se striktně dodržovat maximální předepsanou rychlost / 120 km/hod. na dálnicích, 80 km/hod. na silnicích mimo obec, 50 km/hod. v obcích /.

Víza

Občan ČR nepotřebuje ke vstupu na území Nizozemska vízum ani pobytové povolení (platí čl. 18 Smlouvy o založení Evropského společenství, podle něhož má každý občan EU právo svobodně se pohybovat na území členských států).
Občané ČR mohou pobývat na území Nizozemska bez registrace pobytu max. 3 měsíce. Při déletrvajícím pobytu je potřebné přihlásit se na příslušném obecním úřadu (Gemeente) a vyřídit si pobytovou kartu u Imigračního úřadu. Podrobné informace najdete na www.ind.nl

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

Nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči prokazuje český občan turisticky pobývající v Nizozemsku předložením Evropského průkazu zdravotního pojištění nebo papírovým Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz. Je proto nezbytné vyžádat si před cestou do Nizozemska u pobočky příslušné zdravotní pojišťovny vystavení tohoto dokladu. Další informace a praktické rady lze nalézt na webové stránce Centra pro mezistátní úhrady www.cmu.cz.

Důležitá telefonní čísla (na území Nizozemska):

Policie, záchranka, hasiči 112
Místní policie 0900 8844
Pobřežní hlídka 0900 0011
Lékařská pohotovost 0900 1515
Voda, elektrika, atd. 0800 9009