773 677 006

info@cestasnu.cz

Detail státu

Moldavsko Moldavsko - transparent

za cenu - .Celní a devizove predpisy

Upravuje zákon č. 1569 z 20. 12. 2002 v platném znění v rumunštině a ruštině na http://lex.justice.md.
Do Moldavské republiky je možné dovézt bez oznámení finanční hotovost ve výši do 10 000,- EUR nebo ekvivalentu v jiné měně na osobu. Vyšší částky je třeba písemně oznámit.
Při výjezdu je možný vývoz hotovosti bez prokázání původu v maximální výši do 10 000,- EUR nebo ekvivalentu v jiné měně na osobu. Vývoz na základě písemného oznámení je omezen do výše 50 000,- EUR nebo ekvivalentu v jiné měně na osobu. Částky převyšující 50 000,- EUR mohou být pouze bezhotovostně převáděny prostřednictvím bank a jiných finančních institucí.

Cizinci mohou do Moldavska dovážet (na jednu osobu):
pivo - 5 litrů
víno a jiné alkoholické nápoje - 2 litry
doutníky - 50 ks
cigarety - 200 ks
obuv - 2 páry
počítač včetně příslušenství - 1 ks
videoaparatura a další elektrotechnika - 1 ks
fotoaparát, kamera či videokamera - 1 ks
mobilní telefon - 2 ks
hodinky - 3 ks

Pohonné hmoty: maximálně obsah palivové nádrže vozidla, které vjíždí na území Moldavska. Dále je nezbytné mít pojištění na celou dobu pobytu, tzv. zelenou kartu, příp. jiné dokumenty dokazující oprávnění k řízení motorového vozidla (zvláště pro případy, kdy řidič není totožný s vlastníkem vozidla).
Pro dovoz a vývoz živých zvířat je potřeba platné veterinární osvědčení. Pro dovoz a vývoz rostlin se vyžaduje fytosanitární osvědčení.
Pro vývoz starožitností je nutné mít souhlas ministerstva kultury.
Bez povolení nelze vyvážet ani dovážet toxické látky, trhaviny, zbraně apod.
Zdroje dalších informací: Národní banka Moldavska www.bnm.org, Celní úřad Moldavské republiky www.customs.gov.md.

Dokumenty

Platný cestovní doklad, jehož platnost musí nejméně o 6 měsíců překračovat datum plánovaného konce pobytu v Moldavsku.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

V případě jakýchkoliv problémů (ztráta cestovního dokladu, krádež, dopravní nehoda, zranění apod.) kontaktujte neprodleně zastupitelský úřad na telefonním čísle konzulární pohotovosti 00373 79707999.

Pokud jde o aktuální informace ohledně platných moldavských předpisů doporučujeme kontaktovat Velvyslanectví Moldavské republiky v Praze www.ambasadamoldova.cz , telefon + 420 233 323 762, fax + 420 233 323 765, adresa Juarézova 14, 160 00 Praha 6 - Bubeneč.

Od 15. 7. 2009 platí novelizovaný zákon (č. 357 z 13. 5. 2009) o provozu na pozemních komunikacích, který byl připraven z důvodu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích a aktualizace legislativy ve vztahu k právu EU. Text zákona lze najít v rumunštině a ruštině na http://lex.justice.md
Novela přinesla nižší povolenou rychlost, vyšší pokuty a povinnost mít v zimním období zapnutá potkávací světla.

Přehled podstatných změn pravidel silničního provozu:
Maximální povolená rychlost v obcích 50 km/hod.
Maximální rychlost v obcích povolená dopravním značením 80 km/hod.
Maximální povolená rychlost mimo obec 90 km/hod.
Havárie, opravy, drobnější opravy motorového vozidla na vozovce - třeba použít výstražný trojúhelník, povinnost řidiče obléci reflexní vestu.
1.11. – 31.3. - zapnutá potkávací světla jsou v tomto období povinností v denní i noční době
Chodec na přechodu má absolutní přednost.
Do povinné výbavy nově zařazena i lékárnička.

Při cestování vlastním motorovým vozidlem doporučujeme maximální opatrnost vzhledem k velmi špatnému stavu komunikací, značení a chování řidičů. Z tohoto důvodu je vhodnější raději cestovat ve dne. Také nedoporučujeme parkovat na odlehlých nebo osamělých místech. V zimě se cesty většinou neupravují. Je třeba také počítat s tím, že vozidla s cizí poznávací značkou a turisté mohou být středem zájmu místních kapsářů.

Doporučení a varování pro cestování do tzv. Podněstří, separatistické Podněsterské moldavské republiky, naleznete na webových stránkách www.mzv.cz/chisinau a www.mzv.cz v kapitole „Cestování – upozornění a varování“. Zejména upozorňujeme na skutečnost, že občanům ČR tam není možné ze strany zastupitelského úřadu poskytnout standardní konzulární ochranu a pomoc.

Úřední jazyk:
moldavština - ekvivalent rumunštiny
Lze se domluvit ve většině případů i rusky, s mladými lidmi anglicky.

Víza

Moldavská republika s účinností od 1. ledna 2007 zrušila vízovou povinnost pro občany EU (tedy i ČR), USA, Kanady, Japonska, Norska, Švýcarska a Islandu. Toto opatření umožňuje bezvízový vstup a pobyt na území Moldavské republiky maximálně po dobu 90 dnů v průběhu 6 měsíců od data prvního vstupu.
Od 6. dubna 2006 se provádí přímo na hraničních přechodech registrace cizinců do státního registru, čímž je nahrazena dřívější přihlašovací povinnost cizince po příjezdu do místa pobytu. Výjimku tvoří pouze cizinci, kteří přicestují do Moldavské republiky přes vnější hranici v oblasti tzv. Podněstří, kde nejsou moldavskými migračními orgány zaneseni do evidence cizinců, a nastává jim proto povinnost zaregistrovat se v Secţia de documentare a cetăţenilor străini (Evidence cizinců v rámci Ministerstva informačních technologií Moldavské republiky) na adrese M. Kogălniceanu 49, Kišiněv (tel. +373 22 226163), a to do 3 dnů po příjezdu.

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

Úroveň zdravotnických zařízení je nízká. Doporučujeme omezit se jen na nejnutnější ošetření a před cestou vždy uzavřít cestovní zdravotní pojištění. Dále je dobré konzultovat s centry cestovní a geografické medicíny případné očkování; obecně se doporučuje očkování proti žloutenkám typu A a B, příp. břišnímu tyfu.

Požárníci: 901
Policie: 902
Rychlá lékařská pomoc: 903
Informace o telefonních číslech: 1188