773 677 006

info@cestasnu.cz

Detail státu

Maďarsko Maďarsko - transparent

Nabízíme 555 ubytovacích kapacit za cenu 349 Kč - 34 430 Kč.

Destinace:

Výsledky hledání
LM
Datum Délka Strava Doprava Cena
 20.10.2018 1 den Bez stravy autobusautobus 349 Kč LM Detail
 3.11.2018 1 den Bez stravy autobusautobus 349 Kč LM Detail
 17.11.2018 1 den Bez stravy autobusautobus 349 Kč LM Detail
Maďarsko Hotel Apartman starstarstar
Hotel
vlastní
-
Bez stravy
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 30.9.2018 2 dny Bez stravy vlastnívlastní 418 Kč Detail
 1.10.2018 2 dny Bez stravy vlastnívlastní 418 Kč Detail
 2.10.2018 2 dny Bez stravy vlastnívlastní 418 Kč Detail
Maďarsko » Balaton » Hévíz Aal Vendégház
Apartmány
vlastní
-
Bez stravy
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 1.10.2018 2 dny Bez stravy vlastnívlastní 450 Kč Detail
 2.10.2018 2 dny Bez stravy vlastnívlastní 450 Kč Detail
 3.10.2018 2 dny Bez stravy vlastnívlastní 450 Kč Detail
Maďarsko Mošoň

autobus
-
Bez stravy
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 17.11.2018 1 den Bez stravy autobusautobus 450 Kč Detail
Maďarsko » Západní Maďarsko » Györ Györ

autobus
-
Bez stravy
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 17.11.2018 1 den Bez stravy autobusautobus 480 Kč Detail
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 3.11.2018 1 den Bez stravy autobusautobus 560 Kč Detail

další nabídky >

Celní a devizove predpisy

V zájmu ochrany hospodářství Maďarské republiky a Evropské unie kontroluje maďarská Celní a finanční stráž (Vám- és Pénzügyőrség) důsledně dovoz výrobků přepravovaných ze zemí vně Evropské unie a podléhajících spotřební dani.

Od 1. ledna 2009 lze bezcelně dovézt výrobky podléhající spotřební dani a určené pro osobní potřebu v níže uvedeném množství na osobu:

Tabákové výrobky (výhradně v případě cestujících starších 17 let)

V letecké dopravě:
200 ks cigaret
nebo 100 ks doutníčků
nebo 50 ks doutníků
nebo 250 gramů tabáku

V silniční, železniční a lodní dopravě:
40 ks cigaret
20 ks doutníčků
10 ks doutníků
50 gramů tabáku

Alkoholické výrobky (výhradně v případě cestujících starších 17 let)

- celkem 1 litr alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 objemových procent
nebo
celkem 2 litry alkoholu a alkoholických nápojů s obsahem alkoholu nejvýše 22 objemových
procent, nepočítaje v to nešumivé víno a pivo
a
- celkem 4 litry nešumivého vína
a
- 16 litrů piva


Pohonné hmoty (výhradně v případě cestujících starších 17 let)

Pohonné hmoty nacházející se v běžné nádrži motorového dopravního prostředku
a pohonné hmoty dovážené v přenosné nádrži v množství nejvýše 10 litrů.


Jiné zboží

Kromě výše zmíněného zboží lze bezcelně a bez daně dovážet zboží v hodnotě do 300 EUR, resp. 430 EUR v letecké dopravě.
Cestující ve věku do 15 let mohou - nezávisle na druhu dopravy - dovážet zboží v hodnotě
do 150 EUR.


Další podmínkou bezcelního a nezdaněného dovozu je, aby

- dovoz byl příležitostného charakteru (v rozumném časovém úseku neprobíhal jako součást řady dovozů),

- sestával výhradně ze zboží určeného pro osobní spotřebu rodinných příslušníků nebo určeného jako dárek,

- jeho charakter a také množství dováženého zboží nebyly takové, aby nasvědčovaly dovozu pro obchodní účely.

Pokud není kterákoli z podmínek bezcelního dovozu splněna, pak k dovozu může dojít pouze po zaplacení cla a daní (všeobecná daň z obratu, spotřební daň atd.)!

Pokud se vyskytne pochybnost o splnění podmínek bezcelního dovozu, celní úřad si vyžádá předložení písemného celního prohlášení.
Pokud cestující využije bezvízového dovozu podáním falešného a/nebo nepravdivého prohlášení nebo bezcelně odbavené zboží prodá, pak může celní úřad zahájit přestupkové nebo - v závislosti na cenovém limitu - trestní řízení.

V zájmu vyhnutí se nepříjemnostem žádá Celní a finanční stráž MR o bezvýhradné dodržování právních předpisů.

Podrobnější informace se nacházejí na internetové stránce Celní a finanční stráže: http:/www.vam.gov.hu.

Dokumenty

Občan České republiky může cestovat do Maďarské republiky (MR) na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu.
Děti mohou cestovat s vlastním cestovním dokladem.Bez vlastního cestovního dokladu dítě může cestovat jen s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsáno.

Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem mladším 15 let, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.

Ztrátu dokladů je občan povinen nahlásit u maďarské policie, kde obdrží protokol o ztrátě. Poté je možné se obrátit na Zastupitelský úřad ČR (Budapest VI., Rózsa u. 61.), který za účelem návratu do ČR vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázové cestě do ČR.

Řidiči motorových vozidel potřebují platný český řidičský průkaz a technický průkaz vozidla. Pokud nejsou majiteli vozidla, se kterým cestují, doporučujeme vzít sebou úředně ověřené zplnomocnění k používání svěřeného vozidla.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Specifika země
Na maďarské straně hraničního přechodu věnujte pozornost informační tabuli, která Vás informuje o základních pravidlech silničního provozu týkajících se omezení rychlosti. Vozidlo musí být mimo města osvětleno celoročně, za každého počasí. Dětské sedačky jsou povinné, každá osoba v autě musí být bezpečně připoutána.
Za použití dálnic jsou zavedeny dálniční poplatky.

Bezpečnostní situace
Na maďarských frekventovaných dálnicích byly zaznamenány případy okradení českých občanů. Skupina zlodějů zastavuje auta přímo na dálnici, nebo si vyhlédne oběť na odpočívadle. Snaží se vylákat řidiče z auta (např. vypustí vzduch z pneumatiky ) a když řidič vystoupí, druhý člen skupiny ukradne věci volně položené na sedadlech auta (tašky, peněženky).
Budapešť je velkoměsto, ve kterém je bezpečnostní situace srovnatelná s Prahou. Je třeba dávat pozor zejména na kapesní krádeže. Další informace naleznete na vebových stránkách www.mzv.cz/budapest

Doporučení turistům
Pokud někdo ztratil cestovní pas nebo občanský průkaz (nebo byl okraden), událost se nejdřív musí nahlásit na policii, kde obdrží protokol o ztrátě, bude sepsán protokol v přítomnosti tlumočníka. Poté se může dostavit se dvěmi fotografiemi na konzulární oddělení ZÚ pro náhradní cestovní doklad.

Víza

Občané ČR nepotřebují k cestě do Maďarska víza. Po příjezdu do MR občan České republiky nemá přihlašovací povinnost. Může se zdržovat na území Maďarska bez dalšího povolení max. po dobu 90-ti dnů. Po tomto termínu musí požádat o povolení k pobytu (Tartózkodási Engedély ) v kanceláři Úřadu pro přistěhovalectví a státní občanství (orgán cizinecké policie - Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) podle místa pobytu.

K žádosti cizinec musí doložit následující:
- cestovní doklad nebo občanský průkaz
- vyplnit formulář
- 1 fotografii
- kolek v hodnotě1000,- HUF
- formulář k ohlášení pobytu – k tomu doloží vlastnický list nebo smlouvu o nájmu nebo podnájmu s podpisem vlastníka
- doklady potvrzující účel pobytu, což může být :
- u zaměstnance pracovní smlouva
- u živnostníka - živnostenský list
- u podnikatele - výpis z obchodního registru
- u studentů - potvrzení o zápisu nebo přijetí k studiu
- u rodinných příslušníků - matriční doklad
- u důchodců - potvrzení o předisponování důchodu
- zdravotní pojištění - zaměstnanec nepotřebuje, ostatní předkládají Evropský průkaz zdravotního pojištění

Povolení k pobytu se vydává na pět let ve formě karty. Tato doba může být omezena platností jednotlivých dokladů, např. délkou studia.
S tímto povolením žadatel obdrží i úřední vysvědčení k pobytu. S povolením a vysvědčením se může zaregistrovat do evidence obyvatel u místně příslušného notáře, resp. kanceláři pro vyřizování dokladů (Okmányiroda), kde dostane registrační kartu s jeho adresou v Maďarsku (Lakcímet Igazoló Hatósági Igazolvány).

Povolení k pobytu v hlavním městě pro občany Evropského hospodářského prostoru se vyřizuje na adrese:

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
(Úřad pro přistěhovalectví a státní občanství Ministerstva spravedlnosi a pořádkového sboru)
Budapest XI., Budafoki út 60.
tel.: 463 92 33, 36,38

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje, aby si čeští občané před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky přicestování nezměnily.

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

Před odjezdem je třeba vyzvednout na pobočce své české zdravotní pojišťovny Evropský průkaz zdravotního pojištění.
K lékařskému a nemocničnímu ošetření se v případě potřeby může občan obrátit přímo s Evropským průkazem zdravotního pojištění na lékaře nebo na nemocnici. Seznam smluvních lékařů lze obdržet na oblastních pobočkách Národního fondu zdravotního pojištění (Országos Egészségbiztosítási Pénztár).
Léky lze obdržet v každé smluvní lékárně na recept vystavený lékařem.
Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast: stomatologická péče podle druhu ošetření, léky 0 % až 100 % – podle konkrétního typu léku
Pacient se muže setkat s platbou v hotovosti u lékaře ve dvou případech. Buď nemá lékař smlouvu s maďarským Národním fondem zdravotního pojištění, nebo mu byla poskytnuta péče, která není zcela zdarma a platí se spoluúčast.
Pokud u sebe pacient nemá Evropský průkaz zdravotního pojištění, má možnost ho zdravotnickému zařízení, které ho ošetřilo, dodat do 15 dnů.
Pokud tak neučiní, musí zaplatit v hotovosti a nechat si zaplacenou částku refundovat po návratu do ČR svou českou zdravotní pojišťovnou. Zde musí předložit originály dokladů o zaplacení. Česká zdravotní pojišťovna náklady proplatí do výše, kterou by uhradila maďarská strana. Na tuto úhradu bude muset určitou dobu počkat. Pokud účet nepřesahuje 1000 EUR, může svou českou zdravotní pojišťovnu požádat o proplacení účtů do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdrží v relativně krátké době.
Chce-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti v Maďarsku, požádá lékaře o vystavení potvrzení o pracovní neschopnosti a jeho zaslání na nejbližší pobočku Národního fondu zdravotního pojištění do tří dnů od začátku pracovní neschopnosti. Dále uvede adresu svého pobytu v Maďarsku a adresu příslušné české okresní správy sociálního zabezpečení.
Nahlásí co možná nejdříve svému zaměstnavateli (lze telefonicky nebo faxem) počátek a předpokládanou dobu trvání své pracovní neschopnosti, stejně tak místo pobytu při léčení. Další informace lze získat na web adrese: www.cmu.cz .

Důležitá telefonní čísla:
Policie: 107 nebo 112
Záchranka: 104
Hasiči: 105