773 677 006

info@cestasnu.cz

Detail státu

Lichtenštejnsko Lichtenštejnsko - transparent

za cenu - .Lichtenštejnsko - užitečné informace

Celní a devizove predpisy

Smlouvou ze dne 29.3.1923 bylo Lichtenštejnsko začleněno do švýcarské celní zóny, což má za následek, že na švýcarsko-lichtenštejnských hranicích nejsou prováděny žádné celní kontroly a na lichtenštejnsko-rakouských hranicích jsou kontroly prováděny švýcarskými celními úředníky. Švýcarské celní předpisy platí i pro Lichtenštejnské knížectví (doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost dovozu zbraní - nožů !!!)

Dokumenty

Na základě rozhodnutí Rady EU č. 368/2004/ES o předběžném provádění Dohody o Evropském hospodářském prostoru mohou čeští občané od 1. 5.2004 cestovat do Lichtenštejnska s platnými cestovními pasy či platnými českými občanskými průkazy .
Od 1.ledna 2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (publikovaná pod č. 559/2004 Sb.) podle které lze k opuštění území České republiky k cestě do států Evropské unie jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, pokud nemají oddělenou vyznačenou část (t.j. bez odstřiženého rohu).
Občanský průkaz je cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Rezort vnitra nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.

Řidiči motorových vozidel potřebují platný řidičský průkaz, platné osvědčení o technické způsobilosti vozidla (tzv. malý technický průkaz) a doklad o mezinárodním pojištění zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (tzv. zelená karta).

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Mezi Lichtenštejnskem a sousedním Švýcarskem existují v důsledku společné hranice historicky dané úzké přátelské vztahy, které byly ještě po 1. světové válce upevněny řadou mezinárodních smluv.

Dne 27. 10.1919 převzalo Švýcarsko pravomoc zastupovat lichtenštejnské diplomatické a konzulární zájmy v každé zemi, kde nemá knížectví vlastní zastupitelský úřad. Od roku 1924 byl švýcarský frank zaveden jako oficiální měna i v Lichtenštejnsku.

Státní svátek - 15.8.,
úřední řeč - němčina

Podrobné informace je možno získat i na adrese:
www.liechtenstein. li

Víza

Občané ČR smějí pobývat ve Lichtenštejnsku jako turisté 3 měsíce bez víza (pobytového povolení). V případě opakovaného pobytu, který překročí v rámci jednoho roku 6 měsíců (2x 3 měsíce s minimálně jednoměsíční přestávkou) či výkonu výdělečné činnosti, je nutno požádat o vízum/pobytové povolení na Velvyslanectví Švýcarska v Praze

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

Mezi ČR a Lichtenštejnskem není uzavřena dohoda o poskytování bezplatné léčebné péče. Turistům se proto doporučuje uzavřít před návštěvou Lichtenštejnska cestovní pojištění pro případ vzniku léčebných výloh v zahraničí.

Telefonní čísla
117 - policie/horská služba
118 - požárníci
144 - záchranná služba
140 - pomoc při nehodě/autoopravy


Nemocnice - Lichtenštejnská zemská nemocnice Vaduz - tel.: 0423/235 44 11

Informačn kancelář - Liechtenstein Tourismus Postfach 139, FL-9490 Vaduz, tel.: 0423/232 14 43, fax.:0423/392 16 18, touristinfo@liechtenstein.li, www.tourismus.li