773 677 006

info@cestasnu.cz

Detail státu

Libye Libye - transparent

za cenu - .Libye - užitečné informace

Celní a devizove predpisy

Platí zákaz dovozu:

- alkoholických nápojů (včetně piva a vína)
- potravin (včetně konzervovaných), ontrolován dovoz vepřového masa nebo výrobků z něj
- zboží izraelského původu
- video nebo audio kazety a tiskoviny, které "nejsou v souladu s islámskou morálkou"
- náboženské neislámské materiály

Platí omezení dovozu:

- 200 ks cigaret nebo 250 g. doutníků nebo 250 g. tabáku
- 1/4 litru parfému
- teoreticky existuje předpis na dovoz a vývoz zboží (i dárků) v hodnotě max. LYD 20,00 (s výjimkou výrobků ze zlata), jehož dodržování je na benevolenci službu konajících úředníků, většinou se v praxi nedodržuje.

Volně směnitelná měna může být dovezena bez omezení, měla by však být deklarována na hranicích a každá následná směna poté potvrzena na deklaraci bankou, vyvezen smí být pouze zůstatek deklarované částky (v praxi nyní není plošně vyžadováno).

Doklady nezbytné pro dovoz zvířat:
- mezinárodní veterinární certifikát ve dvojím vyhotovení s fotografií, jeho překlad do arabštiny (bezinfekčnost + vzteklina)
- potvrzení z okresního úřadu (nesmí být starší než tři dny), že v oblasti, odkud zvíře pochází, se nevyskytuje žádná infekční choroba nebo epidemie (s překladem do arabštiny).

Dokumenty

Cestující do Libye musí být vybaven cestovním pasem, jehož platnost přesahuje minimálně o 6 měsíců předpokládanou dobou pobytu a platným libyjským vízem. Pas nesmí obsahovat platné nebo použité vízum do státu Izrael, jakož ani razítka izraelské hraniční kontroly.

MZV doporučuje mít sebou kopie datové stránky pasu, jejího arabského překladu a víza, protože pasy jsou často turistickými agenturami odebírány a vraceny až na konci pobytu.

Existuje předpis o nutnosti předkládat potvrzení o negativním výsledku testu na přítomnost viru HIV. V praxi se již delší dobu při hraničním odbavení na letištích a na pozemních přechodech nevyžaduje, ačkoliv je stále v platnosti. V závislosti na momentálním rozhodnutí službu konajících úředníků však může být někdy vyžadováno jiné zdravotní potvrzení (např. potvrzení o očkování).

Cesta vlastním vozem je rovněž vyřizována výhradně přes libyjskou cestovní kancelář. Při její realizaci potřebujete mezinárodní technický průkaz a mezinárodní řidičský průkaz (formality na hranicích značně urychlí, je-li k dispozici překlad těchto dokladů do arabštiny).

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Libye se v posledních letech v rámci diverzifikace svého hospodářství snaží zaměřit mj. i na rozvoj turistiky. Zájezdy mohou být pořádány pouze ve spolupráci s libyjskými cestovními kancelářemi. Nízká úroveň služeb a vysoké ceny, špatná nebo vůbec neexistující infrastruktura v oblasti cestovního ruchu představují pro rozvoj turistiky vážnou překážku. Dosavadní investice do turistického ruchu jsou zatím nedostatečné. Navíc Libye předem neinformuje o vízových a dalších opatřeních, takže pro turisty vznikají problémy se vstupem do země i s platnými vízy (listopad 2007, únor - březen 2010).

Cestovatelé se zaměřují zejména na památky UNESCO: antická města Leptis Magna, Sabratha, Appolonia a Cyrene, historické pouštní město Ghadámes, jeskynní malby v pouštním pohoří Akakus (okolí města Ghat) a sopka uprostřed Sahary Wan an Namus. Vyhledávaná jsou též slaná pouštní jezera nedaleko města Sebha a hřbitovy padlých vojáků v II. světové válce v Tobruku (jsou zde i hroby českých a slovenských vojáků). Turistická sezóna začíná v říjnu a končí zhruba počátkem května.

Libye je stát pro turisty relativně bezpečný, i z důvodu existence pouze organizované turistiky. Podle libyjských zákonů každá turistická skupina musí být doprovázena jedním pracovníkem libyjské cestovní agentury a turistickou policií s vlastním vozem (skupina 5-10 osob = 1 policista, 10-20 = 2 policisté, 20-30 osob = 3 policisté, atd.). Agentura musí platit policisty a hradit výdaje spojené s jejich doprovodem, což samozřejmě zvyšuje cenu zájezdu. I přes tuto organizovanost MZV doporučuje využití „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí“ (http://drozd.mzv.cz), která zastupitelskému úřadu umožní zorganizovat případnou pomoc.

Libye je muslimská země a z toho vyplývají různá specifika. Doporučuje se respektovat základní zvyklosti v zemi, zvláště jedná-li se o oblečení. Ženám, ale i mužům, se nedoporučuje chodit v šortkách a s odhalenými rameny, i když v hlavním městě turisté tato pravidla nedodržují. Cizinky zatím nemusí nosit na hlavě šátek (místní ženy ho však již prakticky všechny nosí a roste i počet zahalených žen s burkou). V zájmu vlastní bezpečnosti by ženy neměly navazovat komunikaci s neznámými muži. V obcích se doporučuje pohybovat pouze na veřejných prostranstvích a nevyhledávat odlehlá místa, především ve večerních a nočních hodinách.

Ve srovnání s minulými roky kriminalita výrazně vzrostla. Turistů se týká především drobná pouliční kriminalita, i když v poslední době byla zaznamenána i ozbrojená přepadení cizinců. Cizinci, kteří do země přijíždějí na delší období a jsou držiteli pobytových víz, podepisují prohlášení o tom, že budou dodržovat islámské zvyklosti, zejména zákaz požívání alkoholu a drog.

Při cestování vlastním vozem je nezbytné být zkušeným řidičem. Libye patří mezi země s největším počtem automobilových havárií a jejich obětí na světě. V pouštních oblastech, ale i na některých místech na pobřežních komunikacích, je třeba dávat pozor na velbloudy, kteří ročně zaviní velký počet tragických nehod. Na libyjských silnicích jsou rozmístěna stálá nebo mobilní policejní/vojenská stanoviště (checkpoint), kde je kontrolováno povolení vjezdu do další části země (toto povolení musí mít doprovod z libyjské cestovní kanceláře). Zde je také možné požádat o případnou pomoc, která vám zcela jistě nebude odepřena (Libyjci obecně jsou ochotni kdykoliv poskytnout cizinci pomoc).

Doporučuje se vyhnout se účasti v jakýchkoliv politických a dalších shromážděních a demonstracích a inkriminovaná místa co nejdříve opustit.

Doporučuje se dbát během pobytu v pohraničních oblastech se Súdánem, Čadem, Nigerem a Alžírskem zvýšené opatrnosti z důvod nestability regionu (kriminální živly, teroristické aktivity). Libyjské úřady mohou z těchto důvodů kdykoliv, i bez předběžného varování, zakázat přístup do těchto oblastí. V zájmu vlastní bezpečnosti MZV doporučuje striktně dodržovat veškeré pokyny a nařízení příslušníků libyjských bezpečnostních složek (i v civilu) a pracovníků cestovních kanceláří.

Obdobně jako v dalších zemích Maghrebu, byl i v Libyi v posledních letech zaznamenán zvýšený zájem místních mužů o sňatek s občankou ČR/EU, jejichž hlavním cílem je získat trvalý pobyt v EU. Jedná se především o svobodné muže ve věku 20-40 let z různých společenských vrstev (viz též např. www.mzv.cz/tunis).

Užitečné informace:
počet obyvatel: cca 6 miliónů

Jazyk - úředním jazykem je arabština, ve velkých městech možno použít angličtinu a italštinu.

Podnebí - na severu země u pobřeží převládá středomořské podnebí, na jihu a ve vnitrozemí je extrémní sucho s vysokými teplotami vzduchu. Teploty na severu dosahují v létě až 45°C s relativně vysokou vlhkostí vzduchu. V zimním období klesá teplota na 5-10°C. Na jaře a na podzim se v zemi vyskytují písečné bouře, tzv. ghibli.

Peněžní jednotka - libyjský dinár (LYD), orientační kurz v 4/2010 - 1EUR – 1,70LYD,
1USD - 1,21LYD Další důležité informace:
Elektrické napětí v síti je 220 V/50Hz, zásuvky v budovách jsou většinou italského typu.
Existují dvě sítě mobilních telefonů (Libyana a al Madar), od r. 2009 funguje i služba typu "roaming". Přístup k internetu se v posledních letech rozšířil, turisté mohou využívat internet v tzv. internetových kavárnách. V některých hotelech existuje za úplatu i wi-fi.

Návštěvníci Libye nemohou spoléhat při orientaci ve městech nebo na silnicích na existenci dopravních značek a nápisů, které většinou zcela chybí nebo jsou pouze v arabštině. Stejná situace je i ve značení ulic a domů.

Doporučuje se zvýšená opatrnost při fotografování (není povoleno fotit vojenské a policejní objekty, letiště, vládní budovy, uniformované osoby). V případě sebemenších pochyb je lépe se zeptat než riskovat zadržení.

Libyjští občané mají vypěstované velmi výrazné vlastenecké cítění a jsou silně věřícími muslimy. Vstup do mešit je nevěřícím zakázán (i mimo modlitby). Nelze fotit muslimské věřící, kteří se modlí mimo mešitu. Nedoporučuje se fotit věřící v tradičních muslimských oděvech a vizáži. V postním měsíci Ramadánu se nedoporučuje konzumovat na veřejnosti jakékoliv potraviny, pít a kouřit.

Právní systém v Libyi je založen na islámském právu šaría. Při případné konfrontaci nebo sporu cizího státního příslušníka a libyjského občana straní místní úřady a soudy zpravidla svým občanům.

Užitečné internetové stránky pro cestovatele do Libye:
www.allsafetravels.com
www.tripspot.com/international/africa/libya.htm
http://www.voyage.gc.ca/countries_pays/report_rapport-eng.asp?id=162000
http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/middle-east-north-africa/libya
http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_951.html
http://www.libyan-tourism.org (libyjská stránka – minimálně anglická verze však není pravidelně aktualizována)

Víza

Občané ČR potřebují k cestě do Libye vízum. Libyjské vízum je možno získat na Generálním konzulátu Libye v Praze 6, Nad Šárkou 781/56, tel. 220 515 978-9. Doporučujeme si vždy před žádostí o víza telefonicky ověřit příslušné podmínky (formulář žádosti o víza není na internetu a je možné ho získat pouze na GK Libye).

Kromě pasu je zapotřebí předložit dvě fotografie pasového formátu, vyplněnou žádost, pozvání a pojištění.


Vízum nelze obdržet na libyjských hranicích. Výjimky mohou být např. v případě organizovaných turistických skupin (udělení víza na letišti však musí být předem dohodnuto příslušným libyjským zvoucím subjektem s imigračními orgány). I za této situace však není 100% jistota, že vízum obdržíte. Z tohoto důvodu doporučujeme cestovat do Libye již s platným vízovým štítkem v pase. Navíc libyjské zvoucí cestovní kanceláře nebo firmy požadují za zaslání pozvání k udělení víza na hranicích platby ve výši 200-1000 LYD.

K podání žádosti o vízum musí být cestovní pas vybaven překladem do arabštiny, tzv. „arabizací pasu“. To znamená, že na poslední stranu pasu určenou pro víza (pokud není volná, tak na nejbližší prázdnou) bude nalepen list papíru ve formátu menším, než-li je strana pasu a na něm budou uvedeny v arabštině všechny položky vytištěné v datové stránce pasu kromě rubriky "PODPIS" a vypsány údaje náležející k těmto položkám. (Např. položka JMÉNO bude uvedena v arabštině a jméno JAN bude rovněž uvedeno v arabštině). Překlad musí být pořízen výhradně soudně ustanoveným překladatelem pro arabštinu. Ten vlepí vyhotovený překlad do pasu a otiskne své kulaté překladatelské razítko tak, aby část otisku byla na vlepeném papíru s překladem a zbývající část na příslušné stránce pasu. Seznam soudních překladatelů do arabštiny naleznete na webové stránce www.kstcr.cz, která patří Komoře soudních tlumočníků ČR, náměstí Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3 (platba za překlad vychází z platných ceníků).
Vízum lze obdržet pouze na základě pozvání fyzické či právnické osoby (libyjské nebo v Libyi legálně působící). Toto pozvání je v Libyi postupováno Úřadu pro pasy a imigraci, který zašle stanovisko příslušnému ZÚ Libye.

Do Libye v současné době v zásadě není možné přicestovat za účelem individuální turistiky. Zájemci o turistickou cestu do této země tak mohou přicestovat pouze při koupi zájezdu u některé ze specializovaných českých nebo zahraničních CK, které musí mít navázanou spolupráci s libyjskými „partnerskými“ CK a znají místní podmínky (doporučená varianta). Rovněž je možné zakoupit zájezd přímo u libyjské CK, avšak je nezbytné mít o ní předem praktické reference (v Libyi je velmi mnoho cestovních kanceláří, ale vzhledem k malému počtu turistů se prakticky žádná z nich nevěnuje pouze organizování turistických cest a jejich servis tak bývá často velmi problematický).

Vlastnictví finančních prostředků - od ledna 2008 zavedla Libye pro turisty (dospělé i děti) povinnost prokázat na hranicích hotovost ve výši 1000 USD nebo ekvivalent v jiné směnitelné měně. Cestovní kanceláře navíc musí doložit, že osoby cestující na turistická víza přijíždějí pouze za účelem turistiky a ne např. práce nebo obchodního jednání. V opačném případě mohou imigračními orgány těmto osobám odepřít vstup do země.

Z uvedené povinnosti prokazovat finanční prostředky jsou vyjmuty osoby cestující do země:
- v rámci oficiální návštěvy
- za účelem studia
- na základě oficiálního pozvání
- hodlající pobývat dlouhodobě za předpokladu, že zvoucí (rezidentní) osoba se písemně zaváže k úhradě nákladů spojených s jejich pobytem

Přihlašovací povinnost - každý cestující se po příjezdu do země musí přihlásit na výše zmíněném Úřadu pro pasy a migraci během 7 dnů od překročení státní hranice. Poplatek za registraci (trojúhelníkové razítko + kolek) je 11,00 LYD (potvrzení o úhradě neobdržíte). Veřejná ubytovací zařízení (hotely) registraci zařizují sama, ale je nutné jim tuto povinnost připomenout a urgovat. Registraci je však nutné učinit co nejdříve, protože musí být realizována i v případě, že odcestujete ze země do 7 dnů. Bez ní hrozí dotyčnému vysoká pokuta, v krajním případě zadržení a uvěznění za porušení pobytového režimu.

Vzhledem k možným (předem neoznámeným) změnám je nezbytně nutné se na aktuální podmínky pro cestování do země a pobyt v ní VŽDY bezprostředně před cestou informovat na Generálním konzulátu Libye v Praze.

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

Státní zdravotnická zařízení mají nízkou úroveň (nekvalifikovaný personál, nedodržování základních hygienických pravidel), absolutně nesrovnatelnou s evropským standardem.

státní sektor: první pomoc zdarma.
soukromý sektor: kliniky Al Afja, Al Muchtar, Al Masarra, které v případě potřeby využívají i
zahraniční turisté


Důležitá telefonní čísla (platí pro hlavní město)
- volací číslo státu 00218, hlavního města 021:

(při vytáčení čísla mobilního telefonu s předvolbou 00218 se nevytáčí „0“: např. 00218 91 111 11 11 nebo 00218 92 111 11 11, ale na území Libye je „0“ nutná : 091 111 11 11 nebo 092 111 11 11).

Centrální pult policie: 463 18 08, 463 18 07 (anglicky – na požádání kontaktují hasiče i ambulanci)
Policie : 193 (anglicky)
Hasiči : 4440930 (anglicky), 191 (arabsky)
Turistická policie : 487 00 48 (do 14,00 hod. anglicky)