773 677 006

info@cestasnu.cz

Detail státu

Libanon Libanon - transparent

Nabízíme 3 ubytovacích kapacit za cenu 26 391 Kč - 35 800 Kč.

Výsledky hledání
Libanon Libanon – země cedrů
Program
letecky
Praha
Polopenze
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 24.3.2019 8 dní Polopenze leteckyleteckyPraha 26 391 Kč-12 % Detail
 16.11.2019 8 dní Polopenze leteckyleteckyPraha 26 391 Kč-12 % Detail
Libanon Za historií a přírodou Libanonu starstarstarstar
Program
letecky
Praha
Polopenze
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 7.4.2019 9 dní Polopenze leteckyleteckyPraha 34 990 Kč Detail
 12.5.2019 9 dní Polopenze leteckyleteckyPraha 34 990 Kč Detail
 20.10.2019 9 dní Polopenze leteckyleteckyPraha 34 990 Kč Detail
Libanon Libanon

letecky
Praha
Snídaně
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 14.10.2018 9 dní Snídaně leteckyleteckyPraha 35 800 Kč Detail
 7.4.2019 9 dní Snídaně leteckyleteckyPraha 35 800 Kč Detail
 13.10.2019 9 dní Snídaně leteckyleteckyPraha 35 800 Kč Detail

další nabídky >

Libanon - užitečné informace

Celní a devizove predpisy

Bezcelně lze dovážet i vyvážet věci osobní potřeby. Jejich množství není specifikováno a záleží plně na posouzení celních úředníků. Platí zákaz dovozu omamných a psychotropních látek, zbraní a střeliva bez povolení a pornografie. Vybírání celních poplatků za dovoz či vývoz zboží není v praxi příliš časté. Povinná směna valut neexistuje. Dovoz i vývoz valut není omezen. Kromě místní libanonské libry je zákonným platidlem v zemí také americký dolar, v současné době platí pevně stanovený kurz 1,- USD = 1.500,- LBP. Doporučujeme dotázat na aktuální úpravu celních a devizových předpisů na velvyslanectví Libanonské republiky v Praze na adrese: Lazarská 6, Praha 2 (tel. +420 224 930 495, + 420 224 930 029, fax + 420 224 934 534, e-mail czklebemb@vol.cz).

Dokumenty

Cestuje se na cestovní pas ČR, jehož doba platnosti přesahuje plánovanou dobu pobytu. Při řízení motorových vozidel je požadován mezinárodní řidičský průkaz.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Před plánovanou návštěvou Libanonu doporučujme vždy nejdříve prohlédnout kapitolu "Aktuální doporučení a varování", kterou najdete v rubrice "Cestujeme". Zde naleznete případná aktuální varování před cestou v případě, že dojde k závažnému zhoršení bezpečnostní situace v zemi nebo dalším krizovým jevů, které by zvyšovaly nebezpečnost cestování do Libanonu.
Všem zájemcům o návštěvu Libanonu doporučujeme si před cestou ověřit aktuální situaci dotazem u Velvyslanectví ČR v Libanonu (nejlépe e-mailem na adrese consulate.beirut@embassy.mzv.cz případně beirut@embassy.mzv.cz). Velmi užitečná je registrace v databázi DROZD ("Registrace občanů při cestách do zahraničí"), kterou taktéž naleznete v rubrice "Cestujeme". Zejména v případě dlouhodobějšího pobytu, doporučujeme sdělit základní osobní údaje a kontakty přímo na zastupitelském úřadě ČR v Bejrútu.

Přesto, že od května 2008 nedošlo v Libanonu ke skutečně rozsáhlejším bezpečnostním konfliktů a od úspěšných parlamentních voleb v létě 2009 lze mluvit o jistém uvolnění napětí, lokální incidenty se dosud stále vyskytují. Občasné přestřelky motivované jak politicky či nábožensky, tak i vedené mezi bezpečnostními složkami a ozbrojenými kriminálními skupinami, jsou bohužel zaznamenávány každý měsíc. Zejména pro cizince je velkým problémem ten fakt, že konflikty vznikají zpravidla zdánlivě velmi nečekaně a nezřídka dosti prudce. Bez dobré místní znalosti je tedy možné se ocitnout v potenciálně rizikovém místě, aniž by to za běžných podmínek bylo rozpoznatelné.
K výskytu těchto incidentů dochází nejčastěji v specifických částech města Tripoli. Ke střetům mezi ozbrojenci, jejichž činnost je často spojena s výrobou a pašováním drog, případně ozbrojenými loupežemi dochází nejčastěji v oblasti Baalbek – Hermel. K závažnému střetu příznivců hnutí Hizbulláh a sunnitské skupiny An Ahbash došlo v srpnu 2010 přímo v centrální (a dosti frekventované) oblasti Bejrútu – Mazraa (Borj Abi Haidar). Začátek srpna letošního roku po dlouhé době poznamenal dokonce přeshraniční konflikt přímo mezi libanonskou a izraelskou armádou v oblasti Kfar Kila (Aadaise), který si vyžádal několik mrtvých na obou stranách (do této oblasti není volný přístup cizinců).
Návštěvníkům Libanonu proto trvale nedoporučujeme z bezpečnostních důvodů zejména návštěvu tzv. „jižních předměstí“ Bejrútu, jižního Libanonu (na jih od města Tyr – pobyt v této oblasti je navíc vázán na povolení libanonských bezpečnostních složek), údolí Bekaa (zejména oblasti okolo města Hermel na sever od města Baalbek), severních částí země kolem města Tripoli (zejména čtvrti Bab El Tabaneh a Jabal Mohsen) a dále oblastí poblíž libanonsko - syrské hranice.
Nedoporučujeme dále pobyt v blízkosti nebo individuální návštěvu kteréhokoliv z palestinských uprchlických táborů na území Libanonu, kde je dle dostupných informací největší koncentrace příznivců radikálních islamistických skupin.

Přibližně od začátku roku 2010 se objevil v Libanonu dříve zcela neobvyklý druh trestné činnosti zaměřené na turisty – loupeže za využití vozů taxislužby (obvykle nelicencovaných). Vozidlo turistu odveze zpravidla mimo území města a následně v součinnosti s dalšími osobami řidič cizince oloupí o hotovost, cenné předměty a doklady. V této souvislosti doporučujeme návštěvníkům Libanonu maximální možnou opatrnost, i když se nejedná o masový jev a libanonské bezpečnostní složky aktivně usilují o potlačení tohoto druhu kriminality. Zejména ve večerních hodinách je bezpečnější nepoužívat na ulici náhodně zastavená vozidla taxislužby, ale raději vozidlo objednat (možné je využít například hotelovou službu nebo přivolat taxi za pomoci personálu důvěryhodné restaurace apod.).

V případě samostatného cestování po území Libanonu doporučujeme pohybovat se pouze po vyznačených a frekventovaných cestách, neboť v oblastech mimo hlavní turistické trasy, větší města a hlavní dopravní tahy se dosud nachází množství nevybuchlé munice a min a kazetových bomb z dřívějších vojenských konfliktů. Při cestování je třeba neustále mít k dispozici platný cestovní doklad a počítat s průjezdem kontrolními stanovišti libanonské armády, event. policie.
V blízkosti linie působnosti jednotek UNIFIL (na jih od řeky Litání), vojenských objektů, uprchlických táborů a případných dalších míst a objektů, citlivých z bezpečnostního hlediska, nedoporučujeme fotografovat bez předchozího souhlasu vojenských hlídek.

Situace v Libanonu zůstává trvale křehká a rizika (z více směrů) stále existují. Všem turistům doporučujeme při cestách dbát zvýšené opatrnosti. Doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR pro cesty do Libanonu je v současné době na stupni "Vyhnout se nepodstatným cestám do určitých oblastí".

Individuální turistika v Libanonu není zatím příliš rozšířena. Veřejná doprava, veřejné telefony, informační centrály a popisy místních zajímavostí, až na výjimky, prakticky neexistují. Autobusové spojení lze použít pouze k cestě do Sýrie. Náklady za ubytování, stravování, popř. pronájem auta jsou vysoké (zhruba na západoevropské úrovni). K přepravě jsou používány taxíky nebo tzv. hromadné taxíky (servis taxi). V případě cesty motorovým vozidlem se doporučuje si nechat v automobilovém klubu ČR vystavit mezinárodní celní dokument Carnet de Passage en Douane, tzv. Tryptique. Americké dolary jsou přijímány všude a není třeba je měnit za místní měnu. Po většině území Libanonu lze cestovat volně.

Víza

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Pro občany ČR nebyla pro vstup na území Libanonu dosud vízová povinnost oficiálně zrušena. Libanonské pohraniční orgány však na základě rozhodnutí platného od 1. 6. 2006 v rámci podpory turistického ruchu od občanů států EU (tedy i ČR) a některých dalších států vízum nevyžadují.
Povolení pro vstup do země (nejedná se o vízum v pravém slova smyslu) pro krátkodobý pobyt turistického charakteru je možné získat (formou bezplatného razítka do pasu) na libanonských hraničních přechodech a na mezinárodním letišti v Bejrútu. Jedná se o jednostranné opatření ze strany libanonských orgánů. Zastupitelský úřad ČR dosud nezaznamenal problémy s udělováním těchto povolení, na jejich vydání však není právní nárok (stejně jako při žádosti o vízum).
Při vstupu do Libanonu na základě uvedeného povolení zaznamenaného do pasu razítkem (bez řádného víza) kontrolují obvykle pohraniční orgány zajištění ubytování (hotelovou rezervaci a pod.).
V případě, že chce občan cestující do Libanonu zažádat o udělení řádného víza, musí tak učinit ještě před cestou a to na Zastupitelském úřadu Libanonské republiky v Praze. Je lépe tak učinit v dostatečném předstihu.

O dlouhodobá či pracovní víza je nutné vždy žádat prostřednictvím velvyslanectví či konzulátu Libanonu v cizině.

Cestovní doklad nesmí obsahovat otisk razítka izraelských pohraničních orgánů či otisk razítka z jordánsko/izraelského nebo egyptsko/izraelského hraničního přechodu. Na aktuální úpravu je vhodné dotázat se na libanonském zastupitelském úřadě.

Přihlašovací povinnost není u krátkodobých pobytů stanovena.

Užitečné informace v anglickém, francouzském a arabském jazyce jsou rovněž dostupné na webových stránkách libanonské Sureté Génerale (www.surete-generale.gov.lb), sekce "Visas".

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

Zdravotnictví v Libanonu je na poměrně dobré úrovni, řada nemocnic (zejména v Bejrútu) nikterak nezaostává za evropským standardem. Zde má výbornou pověst např. tzv. "francouzská nemocnice" Hotel Dieu. I v odlehlejších částech Libanonu je obvykle k dispozici dostatek ordinací lékařů se soukromou praxí. Velmi hustá je síť lékáren, dobřě zásobených běžnými léčivy. Je však třeba počítat s tím, že náklady na ošetření i léky je nutno hradit v hotovosti a ceny jsou poměrně vysoké. Doporučujeme před cestou vždy uzavřít zdravotní připojištění.

Telefonní čísla:
první pomoc......................................................140 nebo (05) 921675
policie..............................................................112
požární stanice.................................................175
Americká univerzitní nemocnice (AUH)............... (01) 350000
informace o počasí .......................................... 1722


Pomoc v nouzi:

Zastupitelský úřad poskytne pomoc českému občanovi, či občanovi EU, jehož země nemá v Libanonu zastoupení, který se ocitl v nouzi v důsledku události hodné zvláštního zřetele (např. náhlé onemocnění, úraz, autohavárie, odcizení nebo ztráta finančních prostředků nebo dokladů, náhlé úmrtí blízké osoby) a není schopen řešit svoji situaci bez pomoci zastupitelskékého úřadu. Nouzové telefonní číslo: 00961 (0) 3 332291.