773 677 006

info@cestasnu.cz

Detail státu

Kolumbie Kolumbie - transparent

Nabízíme 14 ubytovacích kapacit za cenu 56 900 Kč - 136 370 Kč.

Destinace:

Výsledky hledání
Kolumbie Země kávy - Kolumbie
Hotel
letecky
Praha
Dle programu
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 7.9.2018 9 dní Dle programu leteckyleteckyPraha 56 900 Kč Detail
 19.10.2018 9 dní Dle programu leteckyleteckyPraha 56 900 Kč Detail
 2.11.2018 9 dní Dle programu leteckyleteckyPraha 56 900 Kč Detail
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 17.8.2018 17 dní Snídaně leteckyleteckyPraha 66 890 Kč Detail
Kolumbie Kolumbie - Znovuobjevené El Dorado
Hotel
letecky
Praha
Snídaně
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 3.12.2018 18 dní Snídaně leteckyleteckyPraha 69 990 Kč Detail
Kolumbie » Cartagena de Indias Kolumbie - pestrobarevná příroda a koloniální architektura starstarstar
Hotel
letecky
Praha, Vídeň, Mnichov, Budapešť
Snídaně
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 3.9.2018 12 dní Snídaně leteckyleteckyBudapešť 76 100 Kč Detail
 3.9.2018 12 dní Snídaně leteckyleteckyVídeň 76 100 Kč Detail
 3.9.2018 12 dní Snídaně leteckyleteckyMnichov 76 100 Kč Detail
Kolumbie Kolumbie a Panama all inclusive
Kemp
letecky
Praha
Snídaně
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 6.11.2018 14 dní Snídaně leteckyleteckyPraha 77 480 Kč Detail
 20.11.2018 14 dní Snídaně leteckyleteckyPraha 77 480 Kč Detail
Kolumbie Velký okruh Kolumbií starstarstar
Program
letecky
Praha
Dle programu
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 19.10.2018 13 dní Dle programu leteckyleteckyPraha 78 990 Kč Detail

další nabídky >

Kolumbie - užitečné informace

Celní a devizove predpisy

Při vstupu do země se vyplňuje celní prohlášení o výši finančních prostředků přivážených do země a množství dováženého zboží za obchodním účelem. V Kolumbii neexistuje v případě krátkodobých turistických pobytů do max. délky 120 dnů přihlašovací povinnost. Povolenou délku pobytu stanovuje podle předložených dokladů (např. letenky) migrační úředník na hranici. Přesáhne-li pobyt cestovatele na kolumbijském území stanovený časový limit, musí se přihlásit na policii (DAS - Departamento Administratiov de Seguridad) v místě svého pobytu.

Dále se vyplňuje celní prohlášení pro DIAN o výši finančních prostředků přivážených do země, které se odevzdává před celní kontrolou.

Při opuštění Kolumbie letecky se platí na letišti poplatek ve výši USD 60,- nebo ekvivalent v COP, který musí cestující zaplatit i v případě, že při nákupu letenky před odletem do Kolumbie v Praze byl ujištěn, že její cena zahrnuje i veškeré letištní poplatky. Turisté, kteří v zemí nepobývali více jak 30 dní, mohou požádat o snížení poplatku na USD 32,-. V některých oblastech Kolumbie /např. Amazonie, souostroví San Andrés a Providencia, národní parky aj./ je nutno počítat se zvláštními turistickými poplatky /cca USD 20,-/.

Cestovatel může vstoupit na území Kolumbie s veškerými běžnými věcmi osobní potřeby. Jinak platí celní omezení běžná jako v jiných zemích /lihoviny, vína, cigarety apod./. Při opuštění Kolumbie, zejména na mezinárodních letištích, je nutno počítat s přísnou protidrogovou kontrolou zavazadel, a to i v takových formách, které porušují mezinárodní pravidla letecké přepravy /detailní kontroly uzamčených zavazadel, vč. jejich propichování sondami v nepřítomnosti cestujícího po odbavení/. Běžné jsou přísné osobní prohlídky na letištích. Cestující může do země dovézt finanční prostředky v hotovosti do výše USD 10.000,- bez povinnosti deklarace, nad tuto částku musí obnos uvést v deklaraci pro DIAN na formuláři, který obdrží na palubě letadla před vstupem do země, a která má pouze statistický účel.

Povinná směna valut neexistuje. Vzhledem k opatřením zamezujícím legalizaci nezákonně nabytých prostředků při výměně většího množství valut upozorňujeme na řadu formálních náležitostí, které musí klient splňovat /např. odevzdat otisk prstu / a samozřejmě na různé kurzy lišící se někdy velmi podstatně v hlavních bankách, hotelích a směnárnách. V případě bank a směnáren nutno počítat s omezenou pracovní dobou, většinou max. do 16 hodin. Hotely směňují valuty zásadně pouze svým klientům - hotelovým hostům.Síť bank a směnáren mimo větší města je velmi řídká. Nejběžnější valutou je USD. Jiné valuty než USD nedoporučujeme. Používání platebních karet /v pořadí jejich použitelnosti - Visa, Master Card, Diners, American Express/ je běžné ve velkých městech a významnějších turistických centrech, někdy je však nutno podstoupit složitý proces tzv. autorizace. Použití cestovních šeků je možné pouze ve větších městech a velkých turistických střediscích.

Předpisy pro dovoz a vývoz flóry a fauny jsou poměrně složité a vyžaduje se zvláštní certifikát z Ministerstva životního prostředí, fytosanitární a zoosanitární osvědčení apod. V Kolumbii platí zákaz vývozu exotického zvířectva a rostlin, pašování flóry a fauny je přísně kontrolováno a stíháno.

Poukazování finančních prostředků je možné prostřednictvím bankovní sítě i Western Union a nejsou v platnosti žádná objemová, kurzová aj. omezení.

VARUJEME PŘED POKUSY O VÝVOZ OMAMNÝCH LÁTEK (ani pro vlastní potřebu), kontroly na letištích jsou velmi důkladné a tresty za pašování poměrně vysoké.Kulmbijská vězeňská zařízení také ani zdaleka neodpovídají evropským standardům. Rozhodně odmítněte i žádosti Vám známých i neznámých osob o přepravu balíčku. Výjimkou není ani namátkově prováděné rentgenování tělesných dutin odlétajících osob.

Dokumenty

Státní občané ČR mohou s účinností od 10. února 2004 cestovat do Kolumbijské republiky za účelem turistiky a návštěvy bez víz. Pro ostatní účely pobytu vízová povinnost platí.

Při vstupu na území Kolumbie za účelem turistiky a návštěvy je třeba na letišti požádat o povolení ke vstupu a pobytu. K žádosti se předkládá:
- pas s platností nejméně šest měsíců a alespoň třemi volnými stránkami,
- zpáteční letenka,
- finanční prostředky v závislosti na aktivitách, které má cestovatel v úmyslu na území Kolumbie vykonávat,
- v případě návštěv doklad prokazující účel pobytu.

Povolení ke vstupu a pobytu vydávají kolumbijské orgány na maximálně 180 dnů. Toto povolení lze vystavit i na kratší dobu a v případě uplynutí jeho platnosti lze požádat o povolení nové (podléhá poplatku). Celková doba pobytu na území Kolumbijské republiky v průběhu kalendářního roku však nesmí přesáhnout 180 dnů.

Podrobné informace týkající se vstupu českých občanů na území Kolumbijské republiky jsou zveřejněny na internetových stránkách Velvyslanectví Kolumbijské republiky ve Vídni na webové adrese www.embcol.or.at.

Dále je pak potřebné vyplněné celní prohlášení o výši finančních prostředků přivážených do země případně o množství zboží přiváženého za obchodním účelem.

Upozornění: Kolumbie dnem 31. ledna 2003 ukončila činnost svého diplomatického zastoupení v Praze a veškeré úkony spojené s konzulární a vízovou činností pro ČR nyní vykonává kolumbijské velvyslanectví ve Vídni.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Doporučujeme věnovat pozornost také aktuálním sdělením v kapitole "Upozornění pro cesty do zahraničí".

UPOZORNĚNÍ !!!
Ministerstvo zahraničních věcí opětovně upozorňuje české občany, kteří mají v úmyslu cestovat do Kolumbie, kde stále přetrvává napjatá bezpečnostní situace, aby zvážili nezbytnost své návštěvy.

Pro všechny cesty do vnitrozemí, mimo hlavní město, se doporučuje kontaktovat náš zastupitelský úřad a informovat jej o cíli cesty. Velvyslanectví ČR v Bogotě je připraveno poskytnout případným turistům či obchodním cestujícím aktuální informace a doporučení. V Bogotě i v dalších větších městech přetrvává riziko bombových atentátů, které se mohou vyskytnout prakticky v jakoukoli hodinu na jakémkoli místě. Z hlediska turistiky jsou poměrně bezpečnými pouze město Cartagena de Indias na karibském pobřeží a souostroví San Andrés a Providencia. Mimo probíhající vnitřní konflikt je potřeba vzít v úvahu fakt, že Kolumbie náleží k zemím s nejvyšší úrovní kriminality v Latinské Americe. Jedná se právě o aktivní činnost protivládních ozbrojených skupin (gerily a paravojenské jednotky) a také vysoký počet násilných trestných činů, zejména vražd a únosů. Tuto situaci je třeba mít na paměti a případnou cestu do Kolumbie důkladně zvážit, ev. konzultovat s velvyslanectvím ČR.


Obecná doporučení při návštěvě Kolumbie:

Nedoporučuje se vůbec cestovat vozem, ani autobusovými linkami v nočních hodinách, i ve dne je nutno počítat s častými kontrolami armády a policie a selektivními kontrolami ozbrojených povstalců. Riziko únosu je mimořádně vysoké. Nejspolehlivějším dopravním prostředkem v souvislosti s bezpečností, ale i stavem vozovek, je letecká doprava, jejíž vnitrostátní síť je velmi hustá. Je však třeba počítat s nižší kvalitou služeb, nedodržováním leteckého řádu, problémy s asignací míst, nerespektování rezervací aj. Při používání taxislužby v Bogotě, ale i dalších městech, je vhodné se vyhnout zastavování vozidel taxi na ulici, ale spíše se doporučuje využít radiotaxi či hotelové taxislužby, a to především v nočních hodinách.
Podle možností nenosit cenné předměty na viditelném místě a větší hotovost, po setmění zvýšit ostražitost, vyhnout se rizikovým městským čtvrtím, nenavštěvovat odlehlá místa. Využívat hotelové bezpečností schránky pro uložení cenností, cestovních dokladů a letenek. Doporučujeme pořídit fotokopie dokumentů a letenek a originály podle možností uložit na bezpečném místě. V případě krádeže je nutno se obrátit ihned na policii a sepsat příslušný protokol pro potřeby pojišťovny.
Zejména v případě individuální turistiky doporučujeme při cestách mimo velká města konzultovat bezpečnostní situaci se zastupitelským úřadem a ponechat na úřadě také itinerář cesty.

V zásadě lze konstatovat, že bezpečnostní situace v zemi není ani pro Evropany příliš dobrá (ačkoliv nejsou politickým cílem ozbrojených skupin a navíc je patrnější přítomnost armády a policie na hlavních silničních tazích, které jsou ve dne t.j. od 7:00 do 17:00 hod. poměrně bezpečné), avšak nebezpečí únosu v zájmu získání výkupného trvá na celém kolumbijském území. Obzvláště aktivní jsou organizace FARC a ELN, obdobně však hrozí riziko i ze strany "normálních" zločinců. Další hrozbou jsou bombové útoky FARC ve velkých městech kupř. v obchodních centrech.


Oblasti v Kolumbii, které představují vážné bezpečnostní riziko a kterým se doporučuje v každém případě vyhnout:

- obecně jde o všechny venkovské oblasti, zejména departamenty Arauca, Caquetá, Putumayo, Meta a Guavire jako celek;
- venkovské části departamentů Cesar, Norte del Santander, Santander, Boyacá, Caldas, Nariňo, Cauca, Tolima a Cundinamarca (včetně oblasti kolem hlavního města Bogoty);
- v nočních hodinách se vážná rizika mohou vyskytnout na místních komunikacích departamentu Antioquia, Chocó, Guajira, Huila, Valle del Cauca a
města Medellín;
- velmi nebezpečné jsou všechny horské oblasti Kolumbie, zejména pak turisticky atraktivní oblast Sierra Nevada de Santa Marta.


Oblasti v Kolumbii, které představují střední bezpečností riziko a jejichž návštěvu je třeba důkladně zvážit:

- v podstatě se jedná o celý zbytek země; obecně lze za relativně bezpečné považovat bohatší čtvrti velkých měst (Bogota, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta a Bucaramanga), nicméně právě v těchto místech je největším rizikem drobná kriminalita; v Bogotě i v dalších větších místech navíc existuje permanentní riziko bombových atentátů.


Oblasti v Kolumbii, které jsou z hlediska turistiky poměrně bezpečné:

- v rámci Kolumbie se jedná pouze o město Cartagena de Indias a o souostroví San Andrés y Providencia.


Do Kolumbie se nevyžaduje zvláštní očkování, doporučujeme však se před cestou informovat ve Vinohradské nemocnici v Praze (Klinika geografické medicíny). Pro cestovatele do tropických oblastí je vhodné očkování proti žluté zimnici a vybavení vhodnými antimalariky. Podle sdělení Ředitelství národních parků Kolumbie je nutno při návštěvě všech národních parků Kolumbie v nadmořské výšce nižší než 2200 m n.m. předložit očkovací průkaz potvrzující očkování proti žluté zimnici. Očkování musí být starší než 10 dní. V této souvislosti MZV upozorňuje, že v některých oblastech Kolumbie je žlutá zimnice velmi rozšířena. Masový výskyt byl zaznamenán i v oblasti karibského pobřeží, které je vyhledáváno turisty (včetně departamentů Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, César a Norte de Santander, okolí měst Cartagena, Santa Marta, Riohacha, Barranquilla). Proto je vhodné na případné očkování proti žluté zimnici pamatovat. Nehledě na výše uvedené, podle informací z listopadu 2008 není dle kolumbijských úřadů očkování proti žluté zimnici povinné a nevyžaduje se předložení potvrzení o očkování. Avšak pokud cestovatel hodlá navštívit určitá místa v Kolumbii, např. Atlantické pobřeží, Pacifické pobřeží, centrální Llanos apod., nebo v případě výskytu živelních pohrom, doporučuje Ministerstvo zdravotnictví Kolumbie toto očkování aplikovat, a to minimálně 10 dní před odletem do těchto vybraných specifických oblastí. Rovněž v případě, že cestovatel odlétá z Kolumbie do zemí, kde je očkování proti žluté zimnice doporučené nebo povinné, je nutné toto očkování mít nejlépe již před odletem z ČR.

Časový rozdíl mezi Kolumbii a ČR je v letním období mínus 7 hodin, v zimním období mínus 6 hodin.
Při telefonním a faxovém spojení z Kolumbie do ČR je před směrovým číslem ČR /420/ nutno vytočit 009 nebo 007.

V případě problémů volejte konzulární pohotovost velvyslanectví - mobilní číslo 310 270 81 43.

Honorární konzuláty - v případě zájmu o schůzku na honorárním konzulátu se, prosím, nejdříve ohlaste telefonicky:

HK Cartagena de Indias
Adresa: Calle Cochera del Hobo No. 38-87, Barrio San Diego, Cartagena de Indias, Colombia
Tel.: +57-5-6648612, 6648332
Fax: +57-5-6648612

HK Barranquilla
Adresa: Calle 76 # 57 – 44, Local 9, Barranquilla, Colombia
Tel. a fax: +57-5-3533452/53

Víza

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.
Kolumbie vydává velké množství různých druhů víz. Jak výše uvedeno, občané ČR mohou za účelem turistiky a návštěvy cestovat bez víz.
Obecné požadavky pro všechny ostatní druhy víz (jiné než účely turistiky a návštěvy) jsou následující:
- cestovní pas v dobrém stavu s minimální platností 3 měsíce a volnými stranami,
- vyplněná a podepsaná žádost o udělení víza ve španělštině,
- 3 fotografie 3 x 3 cm,
- fotokopie použitých stránek pasu,
- výpis z trestního rejstříku ČR ne starší 6 měsíců.
Dle našich zkušeností se tyto požadavky mohou lišit v závislosti na posouzení příslušného úředníka.Ve všech případech je vyžadována osobní přítomnost žadatele ve Vídni a rozhovor s konzulem. Příslušné dokumenty v češtině musí být přeloženy soudním překladatelem do španělštiny a opatřeny apostillou. Všem zájemcům o získání kolumbijského víza důrazně doporučujeme kontaktovat konzulát Kolumbie ve Vídni a zjistit si bližší informace.

Upozorňujeme, že ke vstupu do Kolumbie je nutné použít oficiálních hraničních přechodů a požádat o vstupní razítko. V případě, že se ve služebně právě nikdo nenachází, je třeba vyčkat příchodu úředníka. Absence vstupního razítka ve Vašem pase se stane komplikací při výjezdu ze země, neboť pracovníci cizinecké policie po Vás budou žádat zaplacení pokuty ve výši 1-12 minimálních platů (1 minimální plat =cca 3 800 kč). Vstupní razítko v pase se nedá nahradit ohlášením se na nejbližší služebně policie ani jiným potvrzením.

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

Zdravotní péče, i přes ztíženou dostupnost mimo hlavní městská centra, je vcelku na přijatelné úrovni, velmi dobrá je ve vybraných zdravotnických zařízeních ve velkých městech. Za ošetření se platí v hotovosti ihned na místě, v naprosté většině případů před zákrokem. Doporučujeme bezpodmínečně vhodnou formu pojištění pro cesty do zahraničí.

telefon policie: 112
telefon DAS tísňové volání /bezpečnost/ 153
telefon hasiči: 119
telefon záchranka 125
telefon civilní obrany /v Bogotě, zdravotní služba, zvláštní služby/: 144
telefon ambulance Červeného kříže: 132