773 677 006

info@cestasnu.cz

Detail státu

Keňa Keňa - transparent

Nabízíme 80 ubytovacích kapacit za cenu 22 676 Kč - 240 269 Kč.

Destinace:

Doporučujeme
Náš tip
Jacaranda Beach Resort

Jacaranda Beach Resort

Keňa

2 termíny / 2 Last minute / 0 First minute

Strava: Al Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky LM

Výsledky hledání
Náš tip
Jacaranda Indian Ocean Beach Resort

Jacaranda Indian Ocean Beach Resort

Keňa » Jižní pobřeží

116 termínů / 8 Last minute / 108 First minute

Strava: PL, PP Odlet: PRG, VIE Odjezd z: 0 míst

letecky LM FM

Náš tip
Baobab Sea Lodge

Baobab Sea Lodge

Keňa

878 termínů / 18 Last minute / 226 First minute

Strava: PL, Al Odlet: PRG, VIE Odjezd z: 0 míst

letecky LM FM

Náš tip
Southern Palms

Southern Palms

Keňa » Jižní pobřeží

76 termínů / 42 Last minute / 0 First minute

Strava: PL, Al Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky LM

Náš tip
Bamburi Beach Resort

Bamburi Beach Resort

Keňa » Severní pobřeží

55 termínů / 21 Last minute / 0 First minute

Strava: Al Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky LM

Náš tip
Kilifi Bay Beach resort

Kilifi Bay Beach resort

Keňa

878 termínů / 18 Last minute / 226 First minute

Strava: PL, Al Odlet: PRG, VIE Odjezd z: 0 míst

letecky LM FM

Náš tip
Sandies Tropical Village

Sandies Tropical Village

Keňa » Severní pobřeží

249 termínů / 74 Last minute / 116 First minute

Strava: Al Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky LM FM


další nabídky >

Keňská republika - užitečné informace

Celní a devizove predpisy

Vývoz, průvoz, ale i dovoz jakýchkoliv předmětů pocházejících nebo vyrobených z divoké zvěře (trofeje, výrobky ze slonoviny nebo z kůže chráněných druhů zvířat, ale i např. i mořské fauny) je trestný, vývoz živých divokých zvířat, hmyzu nebo rostlinných druhů bez zvláštního povolení je přísně zakázán.

Dokumenty

Cestovní pas, jehož platnost musí být alespoň o 6 měsíců delší než plánovaný pobyt.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Bezpečnostní situace v zemi zůstává na špatné úrovni. Kromě pokračujícího nárůstu běžné kriminality v hlavním městě, na hlavních komunikacích i přímo v turisticky atraktivních oblastech se stále více množí loupežná přepadení, nezřídka s použitím střelných zbraní. Oběťmi jsou často cizinci, nevyjímaje diplomatické pracovníky.

Nebezpečnými oblastmi jsou severní oblasti provincie Rift Valley (řídce obydlené, vysoká možnost přepadení, endemická oblast žluté zimnice), severní oblasti východní provincie, zejména parky Samburu, Buffalo Springs a Shaba (banditismus - možný průjezd jen v koloně za asistence místní policie), téměř celá severovýchodní provincie, zejména oblasti sousedící se Somálskem (loupežné vraždy).

Po setmění se nedoporučuje pokračovat v cestě, je vhodné mít zajištěno ubytování na trase. Cestování automobilem do severnějších oblastí Keni se doporučuje v doprovodu nejméně jednoho dalšího automobilu kvůli bezpečnosti nebo možným poruchám.

Většina silnic je ve špatném stavu. Výrazně se však zlepšila podstatná část hlavní silnice spojující Nairobi s Mombasou - nekvalitních (úsek ve výstavbě) je pouze prvních cca 50 km z Nairobi, jinak se jede po nové asfaltové silnici. Nebezpečí jízdy po silnicích zvyšuje mimořádně silný provoz většinou technicky značně zanedbaných vozidel, včetně těžké nákladní tranzitní dopravy - místní provoz se vyznačuje na evropské poměry značnou agresivitou. Veřejné dopravní prostředky - autobusy matatu - jsou technicky zanedbané a jejich použití se nedoporučuje. Při cestách je vhodné neustále sledovat situaci kolem sebe a na ulici si udržovat větší odstup. Při jízdě autem je bezpodmínečně nutné mít uzamčené všechny dveře a vytažená okna.

Spojení po železnici je možné pouze do určitých lokalit, stav železničních svršků je neuspokojivý.

Ve velkých městech existují autopůjčovny různé úrovně, nejkvalitnější a nejdražší nabízejí své služby na letištích. Řidič by měl mít alespoň minimální zkušenost s jízdou vlevo.

Keňský šilink (KES) je volně směnitelný při příjezdu i odjezdu. V zemi existuje, podobně jako v ČR, rozsáhlá síť soukromých směnáren. Jakýkoliv nedeklarovaný dovoz a vývoz keňské měny v hotovosti je trestný, převody v bankovním styku jsou relativně volné.

Zásobování je na dobré úrovni, voda z vodovodního řadu je pitná pouze po převaření. Zejména v období dešťů je nutno počítat s poměrně častými výpadky elektrického proudu.

Víza

Cestovní režim pro občany ČR - vízový styk pro všechny druhy pasů.
Požadavek pro vstup do země - platné vstupní nebo tranzitní vízum.
Možnost získání víza: Velvyslanectví Keni v Haagu, ale též Velvyslanectví Velké Británie v Praze.

Embassy of the Republic of Kenya
Nieuwe Parklaan 21
2597 The Hague
Tel.: +31 70 350 42 15
Fax: +31 70 355 35 94

Jednorázové vstupní vízum může být získáno též na všech leteckých, silničních, železničních a námořních, resp. jezerních hraničních přechodech do Keni.

Vízový poplatek - v zájmu podpory turistického ruchu došlo od června 2009 ke snížení poplatků za udělení jednorázového vstupního víza na polovinu. Jednorázové vstupní vízum s platností až na 3 měsíce nyní stojí 25,-USD (nebo 20,-EUR), jednorázové tranzitní vízum 10,- USD (nebo 10,- EUR). Doporučuje se mít přiravenou přesně tuto částku, neboť migrační úředník často odmítá rozměňovat bankovky o vyšší nominální hodnotě.
Od vízového poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 16 let.

Vstup do země - letecky - přes mezinárodní letiště Jomo Kenyatta International Airport v Nairobi, které využívají větší evropské letecké společnosti, nebo přes Moi International Airport v Mombase.
Po silnici - buď z území Ugandy nebo Tanzánie. Z Etiopie a ze Somálska se vstup na keňské území důrazně nedoporučuje jednak z bezpečnostních důvodů, jednak proto, že je nutno zásadně použít terénní automobil a i pro ten je někdy cesta nesjízdná.
Železnicí - z Ugandy nebo z Tanzánie.
Lodí - přes námořní přístav v Mombase nebo přes jezerní přístav Kisumu na Viktoriině jezeře. Vzhledem ke stáří a stavu používaného lodního parku se použití lodní dopravy po Viktoriině jezeře pro event. cestující z Ugandy a Tanzánie důrazně nedoporučuje.
Při vstupu do země se neprokazuje zajištění finančních prostředků pro pobyt.

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

Telefonní číslo pro nouzové situace (policie, ambulance, hasiči) je 999.

Keňa je země s endemickými oblastmi výskytu žluté zimnice a rozsáhlými malarickými oblastmi. V chudých částech země i v městských slumech propukají epidemie cholery. Roste počet HIV pozitivních (odhadem 1/3 populace).

Mezinárodní očkovací průkaz s očkováním proti žluté zimnici není keňskými úřady žádán po cestujících, kteří přilétají přímo z Evropy. To však neznamená, že by očkování proti této nemoci nemělo své opodstatnění. Před odjezdem se doporučuje kontaktovat hygienicko-epidemiologickou stanici, která může upřesnit podmínky dalšího očkování. Před nástupem cesty začít užívat antimalarika, pokud je lékař doporučí.
Doporučuje se sjednat si zdravotní pojištění u renomované pojišťnovny a kromě pojistky (s adresou a telefonním číslem na asistenční službu) pro případ náhlého úrazu či onemočnění disponovat též kreditní kartou.

Hledat ošetření ve státních zařízeních, a to i v hlavním městě, se nedoporučuje, je to pokládáno za riskantní.
Na dobré odborné úrovni, srovnatelné s Evropou, působí zejména soukromá nemocnice:
AGA KHAN UNIVERSITY HOSPITAL tel.: 3662000, 3740000
Ošetření lze vyhledat i v NAIROBI HOSPITAL tel. (020) 2722160, 271440, mobil 0722204114,5 nebo 0733639301,2,5.

V Mombase a při pobytech na keňském pobřeží je možné v případě nouze využít:
MOMBASA HOSPITAL, tel. (011) 312191.
Při úrazech a nehodách mimo hlavní město Keni (ale třeba i na území Tanzánie nebo Ugandy) je možné využít služeb letecké záchranné služby AAR, která sídlí v Nairobi na Wilson Airport, tel. (020) 2715 319.

Aby byl pacient v Keni vůbec přijat k zákroku nebo ošetření (a to i akutnímu, např. po dopravní nehodě), je naprosto nezbytné, aby byl pojištěn u renomované zdravotní pojišťovny, která garantuje úhradu nákladů zdravotního zákroku, nebo aby platil hotově - i těžké úrazy byly často přijaty až ověření solventnosti pacienta. Z tohoto důvodu se proto doporučuje mít jak pojistku, tak i kreditní kartu.