773 677 006

info@cestasnu.cz

Detail státu

Kazachstán Kazachstán - transparent

za cenu - .Kazachstán - užitečné informace

Celní a devizove predpisy

Omezení množství zboží při dovozu nebo vývozu není přesně upraveno. Při dovozu valut je nutná jejich deklarace. Výše dovážené částky peněz není ohraničena. Vývoz peněz do výše 3000 USD je třeba pouze deklarovat. Pokud je vyvážena částka vyšší, je nutné mít doklad o nabytí peněz, např. potvrzení z banky o nákupu nebo o výběru. Není povinnost výměny valut a není nutné prokazovat zajištění finančních prostředků. Dovézt a vyvézt se mohou osobní věci do 70 kg a do hodnoty 2 000 USD. Pokud jedna z položek bude překročena je vyměřováno clo ve výši 20% z ceny dovážených (vyvážených) věcí.

Povolené množství dovozu zboží bez cla:
cigarety max. 1000 kusů (5 kartonů),
pivo max. 5 litrů,
víno, tvrdý alkohol - dohromady max. 2 litry

Povolené množství vývozu zboží bez cla:
Přesné číslo se neuvádí a hovoří se o vývozu zboží pro osobní potřebu, ale obecně platí 70kg do hodnoty 2000 USD.
Ryby jeseterovité a lososovité a kaviár pouze do 1 kilogramu.

Při vstupu do země není nutno prokazovat zajištění finančních prostředků pro pobyt a není ani povinná směna valut. Při krátkodobém pobytu by neměla bez zvláštního odůvodnění vyvážená částka peněz překročit uváděnou částku peněz při vstupu do země.

Při vývozu nebo dovozu živých zvířat nebo rostlin je vždy vyžadováno veterinární osvědčení.

Dokumenty

Ke vstupu do země je potřeba platný cestovní pas. Časová platnost cestovního dokladu musí přesahovat nejméně o 6 měsíců plánovanou dobu pobytu v Kazachstánu (KZ).
Pokud občan cestuje motorovým vozidlem, vyžaduje se řidičský a technický průkaz vozidla. V případě, že majitelem vozidla je jiná osoba, než která řídí toto vozidlo, je dobré mít plnou moc na užívání vozidla ověřenou notářem s oficiálním překladem. Při cestě do Kazchstánu motorovým vozidlem je také nutné sjednat pojištění tohoto vozidla (povinné ručení) platné na území Kazchstánu . V případě, že auto není pojištěno, se majitel auta vystavuje nebezpečí, že mu bude udělena pokuta ze strany příslušných orgánů policie Republiky Kazachstán.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Kazachstán má vnitrokontinentální podnebí - v zimě teploty cca dva měsíce až tři měsíce dosahují až mínus 50 stupňů, především ve východní části Kazachstánu, a v létě teploty naopak dosahují cca 40 stupňů. Jsou velké výkyvy teplot mezi dnem a nocí (cca 20 stupňů). Počasí se může změnit během velmi krátké doby.

V okolí Almaty hrozí vzhledem k tektonickému zlomu nebezpečí zemětřesení. Je zde také možnost nebezpečí povodní a sesuvů půdy.

V Kazachstánu je rozšířena tuberkulóza. Na jihu země je možná krymsko-konžská hemoragická horečka. Zdrojem viru jsou mj. klíšťata, zajíci, ptáci, hovězí skot a kozy. Virem může nakazit především sající infikované klíště, nebo se infekce přenese přímým kontaktem s krví či tělními tekutinami a tkáněmi postižených zvířat.Z vojenského hlediska je situace naprosto bezproblémová. Kriminalita je v podstatě srovnatelná s ČR.

Nedoporučuje se ukazovat kdekoliv při placení větší množství peněz. Měna v KZ je v tenge, platí se pouze v tenge. Vyměnit lze zahraniční měnu, nejčastěji americký dolar a euro.

Doporučuje se přísně dbát předpisů a jakýchkoliv nařízení, hlavně při řízení motorového vozidla. Milice i při sebemenším přestupku vymáhá pokuty - resp. spíše úplatky, protože pokutovaný téměř nikdy neobdrží pokutový blok. Zvláště, zjistí-li milice, že se jedná o cizince, snaží se pokutu vymáhat v USD.

Pokud se jedná o vojenská pásma, případně o uzavřené oblasti, je naprosto vyloučeno, aby do nich občan vstoupil nevědomě nebo omylem.

Obecně se nedoporučuje, aby se turista mimo města pohyboval zcela sám. Minimálně by měli spolu cestovat dva lidé.

Po městech lze jezdit MHD, nebo "taxikem". Jedná se o soukromá vozidla jejichž majitelé si takto přivydělávají. Nejsou nijak označena.
Dálniční a silniční poplatky se zde nevybírají (kromě vozidel TIR).

Víza

Pro vstup do KZ jsou potřebná víza. O vízum je možné požádat na Velvyslanectví Republiky Kazachstán v Praze: Romaina Rollanda 12, 160 00 Praha 6, tel.: 233 371 221, 233 375 643, fax: 233 375 642, e-mail: kzembas@bon.cz.

Dle informace Velvyslanectví Republiky Kazachstán v Praze byla Česká republika přidána na seznam států, jejichž občanům se od 19. května 2009 vydávají následující typy víz bez pozvání:

1. podnikatelské
2. víza za účelem soukromé cesty
3. turistická víza: Vydávají se jako jednorázová nebo na dva vstupy s maximální dobou pobytu na každé období do 60 dnů.
4. tranzitní: vydávají se na základě víza cílového státu (popř. pozvání) a platné letenky, resp. jízdenky na vlak. Tato víza mohou být vydávána jako jednorázová na období do 30 dnů s právem tranzitního pobytu 5 dnů.
Žádosti o výše uvedená víza, kromě tranzitního, se vyřizují do 1 -3 dnů. Navíc není nutná osobní přítomnost cizince, nejsou vyžadována potvrzení z banky, potvrzení o vlastnění nemovitosti, zpáteční letenka atd. Za expresní vízum není vyžadován extra poplatek.
Obecné náležitosti při podání žádosti o udělení víza:
- vízový dotazník, pozvání (pokud se nejedná o výše uvedené typy víz bez pozvání), pas, 1 fotografie, doporučené zdravotní pojištění. U pobytu delším než 3 měsíce je nutné potvrzení o testu na HIV.
Žádost o udělení víza se jinak vyřízuje do 3 pracovních dnů. Za určitých podmínek je možné vyřídit vízum i expresně.
V případě zastoupení žadatele jinou osobou je třeba plná moc k zastoupení osoby v souvislosti s podáním žádosti o vízum.

Při vjezdu do Kazachstánu je každý cizí občan starší 16 let povinen vyplnit migrační kartu, kterou odevzdá při opuštění území KZ – tato karta slouží jako registrace v případě pobytu do 90 dnů. V případě pobytu delšího než 90 dnů se občan ČR musí do 5 dnů od vstupu do země zaregistrovat na OVIRu.
Občané ČR ode dne 19. května 2009 nepodléhají registraci u migrační policie, pokud se hraniční kontrola uskutečnila na mezinárodních letištích Republiky Kazachstán. Občané ČR, kteří jedou za turistický účelem autem do Kazachstánu podléhají povinné registraci nad 5 dnů pobytu v zemi u migrační policie.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje, aby čeští občané před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky přicestování nezměnily.

Na základě informace Ministerstva zahraničních věcí Republiky Kazachstán ze dne 16. června 2009 je Česká republika uvedena na seznamu zemí, jejichž občané mohou na základě dohody mezi Republikou Kazachstán a Kyrgyzskou republikou cestovat s platným turistickým vízem jednoho státu do příhraničních oblastí druhého státu. Opatření se týká Issykkulské, Talasské a Čujské oblasti Kyrgyzské republiky s platným kazašským turistickým vízem a Almatinské a Žambylské oblasti Kazachstánu s platným kyrgyzským vízem.

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

První pomoc je poskytována zdarma. Následnou péči je nutné již platit.
Konkrétní cenu za jednotlivé lékařské úkony nelze odhadnout. V první řadě se ceny liší v každé nemocnici a v druhé řadě jde o způsob platby (zda se bude jednat o řádnou platbu nebo o úplatek). V každém případě jsou ceny vysoké a doporučuje se při cestě do KZ maximálně pojistit.

Důležitá telefonní čísla, která lze volat bezplatně:
hasiči 101
milice 102
rychlá záchranná služba 103