773 677 006

info@cestasnu.cz

Detail státu

Katar Katar - transparent

Nabízíme 12 ubytovacích kapacit za cenu 29 890 Kč - 115 590 Kč.

Destinace:

Výsledky hledání
Náš tip
City Inn

City Inn

Katar » Doha

345 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: VIE Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Copthorne

Copthorne

Katar » Doha

345 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: VIE Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Centro Capital Doha Hotel by Rotana

Centro Capital Doha Hotel by Rotana

Katar » Doha

690 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN, PL Odlet: VIE Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Hilton Doha Hotel

Hilton Doha Hotel

Katar » Doha

345 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: VIE Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
The Ritz-Carlton

The Ritz-Carlton

Katar » Doha

345 termínů / 0 Last minute / 303 First minute

Strava: SN Odlet: VIE Odjezd z: 0 míst

letecky FM

Náš tip
Banana Island Resort by Anantara

Banana Island Resort by Anantara

Katar » Doha

690 termínů / 0 Last minute / 314 First minute

Strava: SN, PL Odlet: VIE Odjezd z: 0 míst

letecky FM


další nabídky >

Katar - užitečné informace

Celní a devizove predpisy

Díky zásadám vízové politiky Státu Katar (zejm. nutnosti prokázat již při podání žádosti o vízum zvoucí osobu, tzv. “sponzora”) zcela odpadá povinnost prokazování finančních prostředků potřebných na pobyt v zemi, jelikož toto je splňováno již při žádosti o vízum. Dovoz a vývoz valut není katarskými právními předpisy upraven.

Celní předpisy se shodují v zásadě s předpisy jiných zemí, t.j. dovoz osobních potřeb pro jedince anebo rodinu v přijatelném množství bezcelně.

Dovoz drog, alkoholických nápojů, výrobků z vepřového masa, erotické literatury a nosičů obrazového záznamu s touto tématikou je zakázán.

Dokumenty

Občan ČR smí na území Kataru vstoupit s cestovním pasem platným minimálně 6 měsíců ode dne překročení hranic. V tomto cestovním dokladu však nesmí být vyznačeno izraelské vízum. Většina cizinců vstupuje do Kataru přes hraniční přechod na jediném mezinárodním letišti v zemi, čímž se proces kontroly těchto dokladů velice usnadňuje. Pokud občan ČR vstupuje do země silničním hraničním přechodem, musí být vybaven platným mezinárodním řidičským průkazem, který je tolerován pro cizince pobývajícího v zemi na tzv. "visit visa". Tento řidičský průkaz platí pouze po dobu platnosti tohoto víza, tedy na jeden měsíc, maximálně dva v případě prodloužení. Pokud doba pobytu překročí 2 měsíce, musí cizinec požádat o vystavení místního řidičského průkazu (stejně tak se mění "visit visa" na povolení k dlouhodobému pobytu). Místní řidičský průkaz lze získat pomocí překladu domovského řidičského průkazu, který se na katarském ministerstvu zahraničí legalizuje. Ve zcela výjimečných případech dochází k přezkoušení adepta.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Stát Katar je sice poměrně bezpečnou zónou pro volně se pohybující ženy v porovnání s jinými arabskými zeměmi, avšak přesto je vhodné, pokud možno, zajistit jim mužský doprovod. Co se týká oblečení, doporučují se zahalená ramena a nohy po kolena, ne vyzývavý dekolt. Doporučuje se zvýšenou měrou dbát na opatrnost v oblékání a chování a omezit pohyb osaměle po setmění. Všechna tato omezení se ještě vystupňují v průběhu svatého měsíce Ramadánu, kdy se na veřejnosti nesmí jíst, pít (cokoliv), ani požívat jiných požitků, jako například kouřit, líbat se, žvýkat žvýkačku atd., a to v době od východu do západu slunce.

Při návštěvě Kataru je nutné respektovat několik základních pravidel, jejichž dodržování je velice přísně hlídáno a přestupky v tomto směru mohou vést až k uvěznění. Především je to požívání alkoholických nápojů (a drog) na veřejných místech, ale i v soukromí. Je zakázán dovoz a rozšiřování jakéhokoli tiskového nebo obrazového materiálu/záznamu s erotickým a nebo pornografickým obsahem. Na všech hraničních přechodech je možno očekávat podrobnou (i osobní) prohlídku, včetně prohlížení záznamů na videokamerách.

Bezpečnostní situace se udržuje na úrovni, která vyžaduje obezřetnost všech cizinců především na místech s velkou koncentrací osob (zejm. „západních“ cizinců), tzn. v obchodních centrech, zábavních parcích a pod. Vnitrostátní bezpečnost je poměrně vysoká, kriminalita je minimální. Největším nebezpečím v tomto smyslu jsou tedy spíše dopravní nehody způsobené neukázněnou jízdou většinou místní mládeže vybavené silnými stroji a nerespektující (často však také neznající) dopravní předpisy.

Soužití nesezdaného páru (muže a ženy) je považováno za nelegální, společné bydlení muže a ženy je společensky přijatelné, pouze pokud jsou oba ze stejné rodiny. Incidenty zahrnující urážky nebo obscénní gesta jsou považovány za trestné a u cizinců mohou vyústit až v uvěznění.

Víza

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu (tzn. na velvyslanectví Kataru v Budapešti, www.qatarembassy.hu), zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Vízum pro občana ČR musí být zajištěno před vstupem do země, v žádném případě není možné získat vízum na hraničním přechodu bez předchozího vyřízení. Zde platí pravidlo, že bez tzv. „sponzora“, který dotyčného cizince zve a přebírá za něj veškerou odpovědnost pro dobu jeho pobytu v zemi, nelze o udělení víza žádat.

Existují dva způsoby udělení víza:
a) na zastupitelském úřadu Kataru v Budapešti,

pokud sponzor s právem pobytu v Kataru zaslal pozvání s potvrzením o výši příjmu a prohlášením o svém přímém příbuzenském vztahu ke zvané osobě (v případě soukromých cest), anebo prohlášením o pracovním účelu (obchodní cesty a zaměstnání). Při tranzitu přes letiště Doha (pokud tranzit nepřesahuje 8 hodinovou čekací dobu) není vízum požadováno.

Velvyslanectví Státu Katar v Budapešti
Embassy of the State of Qatar in Budapest, Hungary
1026 Budapest, Gárdonyi Géza u. 19
Tel.: 00361-392 10 10
Fax: 00361-392 10 19
00361-392 77 88
E-mail: info@qatarembassy.hu

b) v Kataru na imigračním úřadě

se stejnými dokumenty jako v bodě a) - to obvykle vyřizuje přímo „sponzor“, tedy zvoucí osoba. Pozvaný v tom případě cestuje do Kataru pouze s kopií víza zaslanou např. faxem a „sponzor“ s originálem víza vyzvedává cestovatele na letišti v Kataru. Všechny letecké společnosti v Kataru tento proces akceptují.

Existuje ještě možnost vyřízení víza prostřednictvím jednoho z pětihvězdičkových hotelů (The Ritz-Carlton, Doha, Doha Marriott Gulf Hotel, Sheraton Doha Hotel atd.), který přebírá roli "sponzora" za své hosty. Cizinci jsou ovšem v tomto případě nuceni po celou dobu svého pobytu v zemi setrvat právě v tomto hotelu. Tohoto způsobu nejčastěji využívají různí podnikatelé a obchodníci, kteří přijíždějí do Kataru poprvé, anebo jejich zázemí ještě není dostatečně vybudováno k vyřízení víza s jiným sponzorem.

Přihlašovací povinnost je splněna automaticky, jakmile cizinec s platným vízem překročí hranice, je zanesen do databáze imigračního úřadu, který po celou dobu jeho pobytu velice pečlivě sleduje délku pobytu v zemi. Jednoměsíční „visit visa“ je možno prodloužit o další měsíc, ovšem pokud se tak neučiní v dané lhůtě (minimálně 5 dnů před posledním dnem platnosti víza), za každý den bez platného víza se platí penále. Při odjezdu ze země je možné rovněž ze strany místních úřadů vymáhat úhradu veškerých pohledávek, např. zaplacení pokuty za dopravní přestupek atd., protože veškeré údaje tohoto typu se soustřeďují v databázi centrálního imigračního úřadu.

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

Úroveň zdravotnických služeb a zařízení je v Kataru na špičkové úrovni, ceny za případné ošetření jsou tomu odpovídající. Za lékařské služby se očekává jejich okamžité uhrazení v hotovosti. Informace o zdravotní péči pro katarské občany jsou k dispozici na internetové adrese: www.hmc.org.qa.

Stát Katar má přísná preventivní opatření proti některým nemocem (např. HIV/AIDS, Hepatitis). Zdravotní vyšetření jsou povinná pro dlouhodobé návštěvníky a žadatele o pobyt v zemi, pokud jsou výsledky pozitivní na kterékoliv ze sledovaných onemocnění, jsou takovéto osoby požádány, aby okamžitě opustily zemi.

Důležitá telefonní čísla:

Policie, Požární sbor, Záchranná služba - 999
Informace o telefonních číslech - 180
Mezinárodní hovory - 150

Stálá konzulární diplomatická služba Velvyslanectví České republiky se Státě Kuvajt (akreditace pro Stát Katar):
+ 965/679 88 81,+ 965/679 88 83 ).