773 677 006

info@cestasnu.cz

Detail státu

Kanada Kanada - transparent

Nabízíme 24 ubytovacích kapacit za cenu 31 500 Kč - 219 990 Kč.

Výsledky hledání
Kanada Malý okruh národními parky Kanady starstarstar
Program
letecky
Praha
Bez stravy
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 18.8.2018 9 dní Bez stravy leteckyleteckyPraha 31 500 Kč Detail
 25.8.2018 9 dní Bez stravy leteckyleteckyPraha 31 500 Kč Detail
 1.9.2018 9 dní Bez stravy leteckyleteckyPraha 31 500 Kč Detail
Kanada Podzimní Vancouver Island starstarstar
Program
letecky
Praha
Snídaně
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 18.8.2018 9 dní Snídaně leteckyleteckyPraha 35 000 Kč Detail
 25.8.2018 9 dní Snídaně leteckyleteckyPraha 35 000 Kč Detail
 1.9.2018 9 dní Snídaně leteckyleteckyPraha 35 000 Kč Detail
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 18.8.2018 11 dní Snídaně leteckyleteckyPraha 40 400 Kč Detail
 25.8.2018 11 dní Snídaně leteckyleteckyPraha 40 400 Kč Detail
 1.9.2018 11 dní Snídaně leteckyleteckyPraha 40 400 Kč Detail
Kanada Skvosty východní Kanady starstarstar

letecky
Praha
Bez stravy
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 18.8.2018 14 dní Bez stravy leteckyleteckyPraha 43 700 Kč Detail
 25.8.2018 14 dní Bez stravy leteckyleteckyPraha 43 700 Kč Detail
 1.9.2018 14 dní Bez stravy leteckyleteckyPraha 43 700 Kč Detail
Datum Délka Strava Doprava Cena
 7.10.2018 6 dní Snídaně leteckyleteckyPraha 44 000 Kč Detail
Kanada Za krásami kanadského západu starstarstar

letecky
Praha
Bez stravy
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 18.8.2018 14 dní Bez stravy leteckyleteckyPraha 48 000 Kč Detail
 25.8.2018 14 dní Bez stravy leteckyleteckyPraha 48 000 Kč Detail
 1.9.2018 14 dní Bez stravy leteckyleteckyPraha 48 000 Kč Detail

další nabídky >

Kanada - užitečné informace

Celní a devizove predpisy

Omezení pro dovoz a vývoz valut a místní měny není, na rozdíl např. od USA, stanoveno. Nicméně se doporučuje v případě dovozu vyšší částky kanadské i jiné měny v hotovosti učinit o této skutečnosti prohlášení u celních úředníků.

Předměty, které podléhají určitému omezení při jejich dovozu do Kanady, lze rozdělit do tří skupin:
1. Předměty zakázané - jako jsou např. předměty představující dětskou pornografii, propagandu nesnášenlivosti a rasové nenávisti, narkotika, padělané peníze či automatické zbraně.
2. Předměty, které lze dovést pouze s povolením kanadských úřadů či potvrzením úřadů zemí, z nichž předměty pochází. Povolovací režim či požadavek na příslušná potvrzení se vztahuje např. na dovoz živých zvířat, rostlin, potravin, zbraní, předmětů kulturní hodnoty apod. (Též viz níže).
3. Kategorie předmětů či zboží, jejichž dovoz je kontrolován co do množství. Spadají sem některé potraviny /hovězí či mléčné výrobky, některé druhy čerstvého ovoce, čerstvá zelenina/ či ohrožená zvířata nebo rostliny.

Osvobození od cel při dovozu zboží se vztahuje na věci osobní spotřeby potřebné pro délku pobytu a částky do hodnoty 750,-CAD. Je možno dovážet cigarety do 200 ks či 50 ks doutníků, alkoholické nápoje do objemu 1, 5 l v případě vína nebo 1,14 l v případě lihovin, nebo maximálně 24 (355ml) plechovek/ lahví piva. Celní sazby při nadměreném dovozu zboží či lihovin se pohybují okolo 30 % z hodnoty zboží.

Je nutné upozornit na přísné omezení dovozu potravin, zejména ovoce a zeleniny, kde se doporučuje dát přednost ovoci sušenému či konzervovanému nebo konzervované zelenině. U některých druhů ovoce či zeleniny, masa a mléčných výrobků je často vyžadováno předem, před vstupem na území Kanady vydané povolení k dovozu. Dovoz některých potravin je zakázán zcela, jako tomu je u jablek, jahod, meruněk či brambor. Uplatňují se i množstevní omezení s tím, že při překročení dovoleného množství lze uložit celní zatížení od 150% do 350%.

Stanovení povinnosti doložit dobrý zdravotní stav dovážené věci se vztahuje i na dovoz zvířat. Např. u koček je nutné veterinární potvrzení že zvíře netrpí vzteklinou. Další náležitosti veterinárního potvrzení se liší v závislosti na tom, zda je kočka dovážena
ze země, kde se vyskytuje vzteklina či nikoli. Je též možné nechat kočku očkovat v Kanadě - poplatek činí 30,- CAD. Obdobně se postupuje při dovozu psů.

Rovněž dovoz rostlin podléhá značným omezením a je nutno jej konzultovat s kanadským zastupitelským úřadem.
Pokud se dováží jakékoli jídlo, rostliny, zvířata/ryby a výrobky z nich, je nutné tyto položky uvést do celního prohlášení, která jsou rozdávána cestujícím na palubách letadel před přistáním v Kanadě. V případě nedodržení předpisů je většinou zboží zabráno a zlikvidováno na náklady návštěvníka a rovněž může být uložena pokuta (pokud porušení předpisů nedosáhne stupně nebezpečnosti trestného činu).

Obecně celní předpisy Kanady odpovídají standardu západních států s výraznějším omezením v oblasti péče o ochranu životního prostředí a zdraví.

Dokumenty

Při cestách do Kanady se vyžaduje platný cestovní pas vybavený datovou stránkou se strojově čitelnou zónou opatřený vstupním vízem a zpáteční letenka.

Cestující s cestovním dokladem bez strojově čitelné zóny bude odmítnut leteckým přepravcem již při odbavení!!

Doba platnosti českého pasu musí být nejméně šest měsíců ode dne vstupu do Kanady. K řízení motorového vozidla při turistických cestách postačuje český platný řidičský průkaz, doporučuje se však používat mezinárodní řidičský průkaz.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Specifika cestování v Kanadě jsou určena zejména rozlohou Kanady, koncentrací obyvatel v pásmu cca 250 km podél hranic s USA (v tomto pásmu žije 90 procent obyvatel Kanady) a na druhé straně rozsáhlými územími s minimálním zalidněním, a s tím souvisejícími vzdálenostmi mezi turisticky atraktivními místy - od několika stovek km až k tisícikilometrovým vzdálenostem (např. Montreal-Vancouver - 4 769 km, Montreal - Calgary - 3 760 km, Montreal - Toronto - 571 km, Toronto - Niagárské vodopády - 120 km). Severní území Kanady jsou neobydlená a bežnými prostředky nedostupná. K dalším místním zvláštnostem náleží dlouhotrvající zima, obvykle od měsíce října do května s teplotami klesajícími bežně pod minus 20 C, ve vnitrozemí až minus 30 C, která je tak pro turistiku nevhodná. Při pobytu v kanadských národních a provinčních parcích je nutné dodržovat příslušné předpisy, stanovující m.j. podmínky pohybu a chování v těchto parcích, úhradu poplatků za pobyt v nich, podmínky lovu zvěře a rybolovu - jen na základě povolení. V parcích a lesích se vyskytuje jedovatý plazivý břečťan, místa jeho výskytu jsou většinou označena tabulkami "poison ivy". Při pobytu v lese hrozí napadení medvědy. Vzhledem k nadměrnému výskytu hmyzu v zalesněných oblastech Kanady i v blízkosti vodních zdrojů se doporučuje vybavit se dostatkem účinných repelentních přípravků.
Výše uvedená specifika (překonávání značných vzdálenostních rozdílů, klima, celkové životní prostředí, náklady na cestování) zdůvodňují nižší úroveň infrastruktury pro turistiku ve srovnání např. se západní Evropou nebo i se Spojenými státy americkými.

Celková bezpečnostní situace v Kanadě je dobrá a při běžných cestách nehrozí turistům zvýšené nebezpečí. Výjimku může tvořit pobyt v odlehlých částech velkých měst, případně v řídce obydlených oblastech. Důležité je vybavit se přesnou aktuální adresou a telefonním spojením na případné přátele a příbuzné, které hodlají cestující navštívit.
V Kanadě neexistuje centrální evidence obyvatel a české ani kanadské úřady často nemohou být ve vyhledávání adres a telefonického spojení nápomocny, současně i s ohledem na časté cestování a stěhování místních obyvatel. Je vhodné si poznačit na náhradním místě číslo cestovního dokladu a poznamenat si důležitá telefonní čísla v zemi.

Závěrem se opakují některá zásadní fakta, které je nezbytné zohlednit při cestování do Kanady:

- nutnost zpáteční letenky, zakoupené před cestou do Kanady,
- nutnost cestovního zdravotního pojištění,
- dostatečné finanční vybavení na pobyt a cestu na velkých vzdálenostech spojené s vysokými dopravními a pobytovými náklady,
- respektování přísných imigračních, celních předpisů a vnitřních zákonů Kanady a upozornění s prioritním důrazem na zákaz přijetí zaměstnání či zahájení studia bez povolení k pobytu, které je možné získat jen na ZÚ Kanady mimo území Kanady, a vyvarování se snahy o nepovolený vstup do USA z území Kanady,
- dobrá příprava celkové organizace individuální turistiky ještě před příjezdem do země,
- dobrý zdravotní stav a bezúhonnost cestovatele.

Víza

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Ke 14. červenci 2009 obnovila Kanada vízovou povinnost pro občany ČR. Cestující s českým pasem musí proto před cestou do Kanady požádat o vstupní vízum. Od 21. prosince 2009 vyřizuje žádosti o víza pro krátkodobý pobyt v Kanadě (návštěvnická víza) Velvyslanectví Kanady v Praze. Žádosti o víza lze i nadále podávat na Velvyslanectví Kanady ve Vídni. Žádost o vízum je ovšem možné podat též na každém zastupitelském úřadě Kanady, který má funkční vízové oddělení. V Evropě lze tedy žádost podat též v Paříži, Londýně a Římě.

Kontaktní informace:

Velvyslanectví Kanady v Praze
vízové oddělení
Muchova 6
160 00 Praha 6

webová stránka: www.canada.cz
tel. číslo: 00420 272 101 841
fax: 00420 272 101 887
e-mail: prgue.immigration@international.gc.ca


Velvyslanectví Kanady ve Vídni:
The Canadian Embassy
Visa Section
Laurenzerberg 2
1010 Vienna, Rakousko

webová stránka: www.kanada.at
tel. číslo: 0043 (1) 531-38-3010
fax: 0043 (1) 531-38-3911
e-mail: vienn-visa@international.gc.ca


Na níže uvedených webových stránkách lze nalézt základní informace o získání víza.
www.canada.cz (Velvyslanectví Kanady v Praze
http://www.dfait-maeci.gc.ca/canada-europa/austria (Velvyslanectví Kanady ve Vídni).


Žádost o vízum musí obsahovat vyplněný vízový formulář, platný cestovní pas se strojově čitelnou zónou, 2 pasové fotografie a poplatek za vízum (CAD 75,- pro jednorázový vstup, CAD 150,- pro vícenásobný vstup). Pro bližší informace za účelem získání víza doporučujeme obrátit se na Velvyslanectví Kanady v Praze či ve Vídni.

Pro pobyty delší šesti měsíců jakož i pro pracovní (výdělečné) pobyty včetně pobytu s využitím Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže (tzv. „Youth Mobility“ umožňující turisticko-pracovní pobyt v Kanadě s možností přivýdělku v délce až 1 rok) platí stále vízová povinnost. tzv. Youth Mobility vízum navíc nelze prodloužit.

Každý návštěvník Kanady musí být schopen se při vstupu na kanadské území na vyzvání kanadského imigračního úředníka prokázat zejména:

•platným cestovním pasem s platným vízem; doba platnosti tohoto pasu musí být nejméně šest měsíců ode dne vstupu do Kanady, pas musí mít minimálně jednu prázdnou (nepopsanou) stránku,
•kompletním harmonogramem cesty včetně dat odjezdu a příjezdu,
•dokladem o dostupných finančních prostředcích dostatečných pro plánovaný pobyt v Kanadě (výpis z bankovního účtu, platební karty, cestovní šeky apod.); výše těchto prostředků není přesně stanovena, ale rozhodujícím faktorem je délka a charakter pobytu v Kanadě; pro turistické účely je doporučena částka 100 až 150 CAD na osobu a den; finanční prostředky může návštěvník prokazovat buď v hotovosti nebo v cestovních šecích, kreditních kartách apod.,
•dokladem o zajištěném ubytování,
•dokladem o zajištěném cestovním zdravotním pojištění,
•při služebních cestách pozváním kanadského partnera,
•dobrým zdravotním stavem; tzn., že nesmí např. trpět nakažlivou nemocí, která je snadno přenosná (tuberkulóza, ale nikoliv např. AIDS) – v případě osob s pracovním povolením mohou imigrační orgány požadovat v závislosti na typu práce zdravotní vysvědčení,
•dostatkem finančních prostředků ke krytí nákladů k pobytu.

Podobné podmínky platí i pro podání žádosti o dlouhodobé vízum ke vstupu do Kanady; i zde je posouzení důvěryhodnosti předkládaných dokladů věcí pracovníka vízového oddělení. Poplatek za zpracování žádosti je 150 CAD; originál potvrzení ČSOB o zaplacení poplatku činí další přílohu k žádosti. Každá žádost se řeší individuálně. Žadatel může být na základě rozhodnutí konzula pozván na pohovor nebo k předložení dalších dokumentů, taktéž i vyzván k lékařské prohlídce. O dalších podrobnostech vízového řízení se doporučujeme informovat přímo na kanadském zastupitelském úřadě, resp. na výše uvedených internetových stránkách. Zaplacení poplatku a předložení žádosti nezavazuje vládu Kanady k udělení víza. Při odmítnutí žádosti se vízový poplatek žadateli nevrací.

Upozorňujeme, že kanadský imigrační úředník, disponující širokými pravomocemi, může vstup na území Kanady odepřít dle vlastního uvážení, a to vyznačením data, do kterého musí návštěvník Kanadu opustit. Záznam provede do cestovního dokladu u vstupního razítka (často vyznačením data zpátečního letu z Kanady). Stejně tak kanadské imigrační orgány vyhostí ze země každého, kdo by jakýmkoli způsobem porušil kanadské imigrační předpisy (např. překročil povolenou dobu pobytu, porušil zákaz výdělečné činnosti apod.).

Splnění podmínek pro umožnění vstupu na kanadské území prokazuje návštěvník zejména vyplněním celní deklarace. Na palubě letadla komerčních linek a palubě lodí zajišťuje distibuci formulářů deklarací přepravce, v případě soukromých letadel či lodí či v případě cesty autem z USA musí být deklarace vyplněna na hraničním přechodu. Při vstupu na území Kanady může být navíc cestující podroben krátkému pohovoru (interview). Splnění některých z uvedených podmínek (např. dostatečnou platnost cestovního dokladu) však od návštěvníka vyžaduje i přepravce ještě před nástupem do letadla do Kanady. Přepravce (letecká společnost) je oprávněn v odůvodněných případech vyloučit cestujícího z přepravy bez nároku na náhradu nákladů.

Pokud má občan ČR v úmyslu v Kanadě pracovat nebo dlouhodobě studovat, musí o studijní nebo pracovní povolení předem požádat mimo Kanadu, tzn. na zastupitelském úřadě Kanady s vízovým oddělením. Studijní povolení bude vydáno žadateli po předložení příslušných dokumentů, jako jsou např. potvrzení o přijetí ke studiu z univerzity, kde hodlá žadatel studovat (tzv. Letter of Acceptance), lékařské osvědčení, doklad stvrzující finanční krytí studia, atp. Obdobné podmínky platí i pro pracovní povolení, které zahrnuje kategorii tzv. "au-pair". Přesné informace včetně potřebných formulářů je možné získat na každém ZÚ Kanady. V žádném případě není možno zneužít turistického vízového režimu pro účely zaměstnání či studijního pobytu. Takový návštěvník se vystavuje nebezpečí vyhoštění ze země. Rovněž není možné požádat během pobytu na území Kanady o přistěhování do země, a to ani za účelem spojení rodin.

V případě zájmu o prodloužení pobytu je nutné požádat orgány (CIC) se sídlem ve všech hlavních městech provincií o povolení, a to nejméně 30 dnů před vypršením povolené doby pobytu, s tím, že podání žádosti o prodloužení turistického pobytu je spojeno se zaplacením nevratného poplatku ve výši 75 - 150 CAD podle typu žádosti.

Důrazně se nedoporučuje pokoušet se o „prodloužení" pobytu v Kanadě odcestováním do USA a poté opětovným vstupem na území Kanady. Takovéto účelové „cestování“ může vést k odepření vstupu zpět na území Kanady. I v opačném směru - pokus o vstup na území Kanady ze Spojených států ke konci povoleného pobytu v USA a o zpětný vstup do USA po určitém pobytu v Kanadě - je tento způsob cestování velmi riskantní. Porušení kanadských imigračních předpisů může vyústit ve výzvu k opuštění území až v deportaci (včetně deportační vazby) a případně i několikaletý zákaz pobytu na území Kanady. V této souvislosti se upozorňuje, že možnost udělení víza do USA (jakéhokoliv typu) na zastupitelských úřadech USA v Kanadě je minimální. Intervence českých úřadů po rozhodnutí o neudělení amerického víza je vyloučena.

Přihlašovací povinnost v Kanadě neexistuje.

Oblíbenou formou cestování je autoturistika zabezpečená širokou sítí autopůjčoven. Při výpůjčce vozidla je však třeba mít na paměti, že nezbytnou podmínkou pro její realizaci je předložení platné kreditní karty, např. Visa či Master Card, akceptované na americkém kontinentu. Velmi často je možné se setkat i s tím, že autopůjčovna odmítne přijmout hotovost a požaduje předložení kreditní karty – součástí automatického pojištění vozu je totiž i spoluúčast klienta v případě havárie, kterou si půjčovna strhává z kreditní karty. K řízení motorového vozidla při turistických cestách se pro usnadnění a předejití případných nedorozumění s příslušníky kanadské policie doporučuje zajistit si mezinárodní ŘP. Vzhledem k tomu, že některé autopůjčovny odmítnou zapůjčit vozidlo na mezinárodní ŘP, důrazně doporučujeme informovat se u příslušné půjčovny o této možnosti předem. Oblíbeným způsobem cestování je i „přejezd Kanady“ počítající s leteckým návratem a tedy zapůjčením vozidla v jedné pobočce a jeho následné vrácení v pobočce jiné. Ne všechny půjčovny však toto umožňují, proto i zde doporučujeme důrazně informovat se o této možnosti předem.“
-----
Samostatně cestující děti mladší 16 let musejí předložit i notářsky ověřený souhlas rodičů či jiného zákonného zástupce s cestou do Kanady a informace k osobě, která se o ně v Kanadě postará.

Užitečné imigrační informace lze najít na stránkách kanadské nevládní organizace CLEO : http://www.cleo.on.ca/english/pub/onpub/PDF/immigation/arrdetim.pdf

Občané ČR potřebují vízum také pro letecký tranzit přes Kanadu. V případě tranzitu i při zpáteční cestě je třeba požádat o tranzitní vízum pro dva vstupy.

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

Mezi ČR a Kanadou neexistuje dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče a proto by důležitou součástí cest do Kanady mělo být včas uzavřené zdravotní pojištění na celou dobu pobytu. Náklady na lékařské ošetření v Kanadě jsou v porovnání s ČR velmi vysoké. Úroveň péče však v některých aspektech - jako např. dlouhé čekací lhůty v nemocnicích, nemožnost poskytnutí potřebné péče bez uzavření zdravotního pojištění - neodpovídá evropskému standardu.

Důležitá telefonní čísla:
- policie, záchranná služba, požáry : 911,
- informace o telef. číslech v provincii, v níž se volající nachází: 411,
- informace o telef. číslech v jiné provincii, než ve které se volající nachází: 1(kód volané provincie) 555 1212.