773 677 006

info@cestasnu.cz

Detail státu

Jemen Jemen - transparent

za cenu - .Jemen - užitečné informace

Celní a devizove predpisy

Limity pro vývoz a dovoz cizí a domácí měny nejsou stanoveny. Dovoz alkoholických nápojů je omezen na 1 litr lihovin nebo 2 litry vína. Menší množství alkoholu nad limit je tolerováno, komplikace by nicméně mohly nastat v období postního měsíce ramadánu. Dovoz cigaret je omezen na 200 ks. Zakázán je vývoz předmětů starších 80 let, které jsou považovány za starožitnosti. V žádném případě nelze vyvážet předměty zjevné historické hodnoty, obzvláště střelné zbraně. Jinak je možno vyvážet předměty řádně zakoupené v registrovaných ("kamenných") obchodech, jejichž nákup je doložen paragonem či fakturou. Při odletu se všechna zavazadla rentgenují a při jakémkoli podezření následuje podrobná prohlídka zavazadel.

Dokumenty

Pro vstup na území Jemenu je třeba platný cestovní pas a vízum, které je potřeba vyřídit již před cestou do Jemenu na jemenském velvyslanectví v Praze. Víza na hranicích a letištích Jemenu se již nevydávají. Pokud cestující přijíždí z oblasti, kde se aktivně vyskytuje žlutá zimnice, je potřeba předložit platný očkovací průkaz.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Doporučujeme věnovat nejprve pozornost aktuálním sdělením v kapitole "Upozornění na cesty - Aktuální doporučení a varování".

Zvýšené bezpečnostní riziko existuje ve venkovských oblastech, zejména v provinciích Jawf, Marib, Saada a Shabwa, kde občas dochází k ozbrojeným srážkám mezi tradičními kmenovými komunitami nebo mezi vládními silami a příležitostnými povstalci, k přepadávání automobilů a k únosům. V poslední době došlo k únosům zahraničních turistů v provincii Shabwa. V této souvislosti proto Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučuje transfer mezi Adenem a Mukallou po silnici, ale doporučuje využít letecké dopravy.

Zmíněné oblasti je bezpečnější navštěvovat přes místní cestovní kanceláře, které sledují vývoj situace v jednotlivých lokalitách. Do některých z nich není povolen přístup bez vojenského doprovodu. Naopak obecná kriminalita je nízká. Nicméně v hlavním městě se nedoporučují návštěvy odlehlých zákoutí a individuální pohyb po městě v pozdní noční dobu.

Při pobytu v Jemenu je dále třeba dodržovat základní hygienická pravidla, nejíst zeleninu nedostatečně omytou nezávadnou vodou nebo málo vařená jídla či jídla připravovaná přímo na ulici. V zemi je poměrně vysoký výskyt žloutenky typu A, B i dalších typů, dále laishmeniózy a horečky dengue. V poslední době se navíc začíná zvyšovat počet onemocnění malárií v přímořských a východních oblastech Jemenu a na jemenských ostrovech, kde jsou náznaky hrozící epidemie.

Víza

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

S účinností od 5. února 2010 ruší Jemenská republika vydávání turistických víz na letišti v hlavním městě Sanaá a na dalších letištích. Čeští občané si proto musejí jemenská víza vyřídit před cestou na velvyslanectví Jemenské republiky v Praze.

Pro průchod pasovou kontrolou při příjezdu do země cestující vyplní arabsky nebo anglicky příjezdový registrační lístek a při odjezdu obdobný lístek jiné barvy. Návštěvník má povinnost se po týdnu pobytu přihlásit na policii. Pokud je cestující ubytován v hotelu, bude přihlášen automaticky. Platnost víza lze prodloužit na policii. Povolení dlouhodobého pobytu je však spojeno s nepříjemnou zdravotní prohlídkou a testy na HIV, jež si musí žadatel obstarat a zaplatit sám.

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

Podle česko(slovensko)-jemenské dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd z r.1985 poskytne každá smluvní strana v případě akutního onemocnění nebo úrazu bezplatně nezbytnou lékařskou péči občanům druhé smluvní strany, kteří se přechodně nacházejí na jejím území. V praxi se však lze na tuto dohodu odvolávat pouze v případě státních nemocnic. Jinak je místní zdravotnická péče dostupná pro každého proti úhradě v hotovosti.

Telefonní čísla tísňového volání jsou v jednotlivých oblastech různá a jsou uvedena v místním telefonním seznamu. Číslo mobilního telefonu konzulární služby ZÚ ČR Sanaá je 711710522.