773 677 006

info@cestasnu.cz

Detail státu

Hongkong Hongkong - transparent

Nabízíme 10 ubytovacích kapacit za cenu 32 400 Kč - 95 290 Kč.

Výsledky hledání
Náš tip
The Kimberley Hotel

The Kimberley Hotel

Hongkong

27 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Intercontinental Grand Stanford

Intercontinental Grand Stanford

Hongkong

27 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Kosmopolitní Hongkong s návštěvou Macaa

Kosmopolitní Hongkong s návštěvou Macaa

Hongkong

26 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Kosmopolitní Hongkong s návštěvou Macaa Deluxe

Kosmopolitní Hongkong s návštěvou Macaa …

Hongkong

26 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Taiwan, Hongkong, Macao (Komfort)

Taiwan, Hongkong, Macao (Komfort)

Hongkong

8 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Hong Kong, Filipíny

Hong Kong, Filipíny

Hongkong

1 termín / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: PR Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky


další nabídky >

Hongkong - užitečné informace

Celní a devizove predpisy

Při vstupu na území HK SAR je cizinec povinen vyplnit příletovou kartu (Arrival Card), celní prohlášení neexistuje. V rámci duty free může osoba starší 18 let dovézt maximálně 1litr alkoholu s obsahem alkoholu vyšším než 30% objemu, 60 cigaret nebo 15 doutníků nebo 75 g zpracovaného tabáku.

Do Hongkongu je zakázáno dovážet nebezpečné drogy, chemikálie, antibiotika, zbraně, petardy a výbušniny, neopracované diamanty, zvířata, rostliny, ohrožené druhy rostlin a zvířat, telekomunikační zařízení, maso a drůbež, ale také například padělané zboží (tašky, hodinky, oblečení, filmy, hry, počítačové programy).
K dovozu (a také k vývozu) zvířat, ptáků, rostlin, ještěrů, hnojiv a zeminy je nutno získat předem povolení Agriculture and Fisheries and Conservation Department. Na import a export řezaných květin se žádné omezení nevztahuje. Kočky a psi dovážení do Hongkongu z České republiky musí povinně absolvovat minimální 4měsíční karanténu.

Zajištění finančních prostředků na pobyt a vycestování je nutno na požádání prokázat při imigračním odbavení, (jde zpravidla o letenku k vycestování z HK SAR a odpovídající finanční zdroje k pobytu), konkrétní sumy nejsou stanoveny.

Dokumenty

Hongkongské imigrační úřady vyžadují cestovní pas, jehož platnost je minimálně o 3 měsíce delší, než uvažovaný pobyt v Hong Kong Special Administrative Region (HK SAR). Motorovým vozidlem na území HK SAR cestovat nelze.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Hongkong se 1. července 1997 stal po přibližně 150 letech britské správy součástí Čínské lidové republiky. Jedním z konkrétních projevů suverenity nad Hongkongem bylo převzetí zodpovědnosti za jeho obranu a v obecné rovině za jeho zahraniční vztahy. Hongkong má ovšem vlastní miniústavu – „Basic Law“ a používá vysoký stupeň autonomie v rámci formule „jedna země dva systémy“, a to na období do roku 2047. Hongkong má svoji plně konvertibilní měnu (hongkongský dolar – HKD), vlastní vízový režim, zachován byl též britský právní systém.

Hongkong SAR má necelých 7 miliónů obyvatel, patří k městům s největší hustotou osídlení na světě – v průměru zde žije 6320 lidí na km2. Hongkong je kosmopolitní asijské velkoměsto s mnoha prvky západního stylu života a kvalitními službami. Početná cizinecká komunita čítá přibližně 550 tisíc lidí, z toho nejvíce cizinců pochází z Filipín (kolem 130 tisíc), z Indonésie (106 tisíc) a z USA (30 tisíc).

Hongkong je pověstný vysokými cenami za nájmy a ubytování v hotelech, naopak např. taxislužba je cenově výhodná a velice spolehlivá. Ve městě také panuje relativně vysoká bezpečnost, v případě návštěv zalidněných čtvrtí města se doporučuje věnovat zvýšenou pozornost ochraně osobních věcí.

PTAČÍ CHŘIPKA:

Vzhledem k možnosti výskytu viru ptačí chřipky v Hongkongu, (nebezpečný H5N1 byl pravděpodobně přítomen na území jižní Číny a to včetně Hongkongu v průběhu posledních deseti let nepřetržitě, přičemž přežíval v navenek zdravých ptácích žijících volně v přírodě), doporučujeme se vyhýbat přímému kontaktu s živou drůbeží, divokým ptactvem a věnovat zvýšenou pozornost hygieně rukou. První případ nákazy ptačí chřipky u člověka byl v Hongkongu zaznamenán v roce 1997, kdy zemřelo šest lidí. Vláda tehdy rozhodla o likvidaci dvou miliónů kusů drůbeže. V roce 2003 zde zemřela na H5N1 jedna osoba. Od začátku roku 2004 neonemocněl v Hongkongu tímto nebezpečným virem jediný člověk, objevilo se pouze několik případů výskytu viru u stěhovavých ptáků, přičemž ve dvou případech se jednalo o vysoce patogenní typ viru. Koncem roku 2005 došlo ke zpřísnění hraničních kontrol a znovuzavedení indikátorů tělesné teploty s přítomností zdravotního personálu na pozemních hranicích. Zdravotníci mají přitom plné pravomoci k uvalení karantény na cestující s podezřením na infekční choroby.


UPOZORNĚNÍ:

Nelegální pobyt v Hongkongu SAR je považován za trestný čin, který může být trestán i vězením. Doporučuje se nepřekročit platnost víza (včas vycestovat, příp. požádat o prodloužení pobytu).

Víza

Občané ČR nepotřebují při turistických a dalších cestách, jejichž účelem není výdělečná činnost, vízum pro vstup a pobyt na území HK SAR do 90 dnů. Četnost cest a kumulovaná délka pobytu není omezena. Změnu účelu pobytu lze v HK SAR získat jen v odůvodněných případech.

Víza a povolení k delším souvislým pobytům a ostatním účelům (např. zaměstnání, studium, podnikání apod.) vydává:

Hong Kong Immigration Department
Immigration Tower, 7 Gloucester Rd.
Wan Chai
Hong Kong
Tel: (852) 2824 6111
http://www.immd.gov.hk


Příslušnou žádost je možno podat:
a/ osobně na Hong Kong Immigration Department
b/ v písemném styku na Hong Kong Immigration Department
c/ na Immigration Section úřadu vlády Hong Kong SAR v Pekingu
d/ prostřednictvím místního sponzora ( např. budoucího zaměstnavatele)
e/ cestou ZÚ ČLR v Praze (Pelléova 18, Praha 6, tel: 233028888, fax: 233028845).


UPOZORNĚNÍ:

Víza udělená pro vstup do HK SAR nelze použít k cestě do ČLR a naopak.

Přihlašovací povinnost ani jiná forma registrace neexistuje.

MZV ČR doporučuje, aby si čeští občané před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro cestování nezměnily.

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

Mezi HK SAR a ČR neexistuje bilaterální dohoda o bezplatné zdravotní péči, jakékoliv ošetření je tedy za úhradu. Vzhledem k vysokým cenám za veškeré zdravotní služby v Hongkongu doporučujeme se před cestou do HK SAR pojistit.

Nemocnice:

Queen Mary Hospital: 102 Pokfulam Road, Hong Kong
Tel: (852) 2855 3838
Fax: (852) 2217 5496

Hong Kong Adventist Hospital: 40 Stubbs Road, Hong Kong
Tel: (852) 3651 8888
Fax: (852) 3651 8800

Queen Elizabeth Hospital: 30 Gascoigne Road, Kowloon
Tel: (852) 2958 8888
Fax: (852) 2958 8951

Prince of Wales Hospital: 30-32 Ngan Shing Street, Shatin, New Territories
Tel: (852) 2632 2211
Fax: (852) 2637 8244

Tísňové volání: (ambulance, lékařská pomoc, policie, hasiči): 999
Generální konzulát ČR v Hongkongu: (852) 28022212 – od 9:00- 17:00
mimo pracovní dobu: (852) 91527246
Immigration Department: (852) 2824 6111