773 677 006

info@cestasnu.cz

Detail státu

Ghana Ghana - transparent

za cenu - .Ghana - užitečné informace

Celní a devizove predpisy

Centrální banka Ghany (BoG) stanovila s platností od pondělí 28/10/2008 limit pro dovoz peněžních prostředků a cenných papírů do Ghanské republiky ve výše ekvivalentu USD 10.000,-. Opatření platí i pro tranzit.


Nákup valut v zemi je kontrolován státem. Jednotlivci i společnosti smí nakupovat valuty v bankách nebo v státem autorizovaných směnárnách Forex do výše 2000,- USD denně a pouze na základě průkazu totožnosti. Ze země není povoleno vyvážet místní měnu přesahující hodnotu 5000 GHC (ghanských cedi).

Bezcelní dovoz je omezen na předměty osobní potřeby, které nejsou dovezeny za účelem dalšího prodeje, do Ghany je zakázáno dovážet drogy, cigarety bez zdravotního varování a jakékoliv pornografické materiály (za pornografii je považován např. i časopis PLAYBOY). Bezcelně je možno dovézt max. 370 ml parfémů, 750 ml vína a 500 g tabákových výrobků.

Zákázán je vývoz papoušků a drog. Bez speciálního povolení není možno vyvážet historické předměty, vzácné minerály, živočichy, živé rostliny, tradiční tkaniny kente a zbraně.

Dokumenty

Vyžaduje se platný cestovní pas s vízem Ghanské republiky. Minimální platnost cestovního pasu je šest měsíců od vstupu do země.

Dále je vyžadován očkovací průkaz s vyznačenou vakcinací proti žluté zimnici.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Ghana je stále jednou z nejbezpečnějších afrických zemí, nicméně i zde je patrný nárůst kriminality a množí se případy okradení i oloupení zahraničních turistů, zejména v hlavním městě Akkře (v místech vyšší koncentrace lidí a na veřejných plážích) a v dalších velkých městech (Kumasi, Tema, Takoradi). Zaznamenány byly i ozbrojené přepady soukromých automobilů zastavených pod záminkou dopravního přestupku. Zvýšené riziko okradení je rovněž okamžitě po příletu na letiště. Existuje podezření z napojení sítě taxikářů na letišti v Akkře na kriminální aktivity, proto se doporučuje znát předem jméno hotelu, ve kterém se turista chce ubytovat. Dále se doporučuje neokázalost, nenosit šperky a vyhýbat se přelidněným místům.

Při cestách mimo hlavní město je dobré znát bezpečnostní situaci v cílovém regionu. Před každou cestou do Ghany se doporučuje kontaktovat Velvyslanectví ČR ohledně aktuální bezpečnostní situace a zanechání informace o místě a čase pohybu cestovatele. Pro meziměstskou dopravu se doporučuje používat autobusy State Transport Corporation (STC), které jsou ve výrazně lepším technickém stavu, než vozidla jiných drobnějších přepravců.

V Ghaně je poměrně vysoké riziko nákazy virem HIV, mezi místními prostitutkami je odhadována infikovanost HIV na 80-90 %.

Další dostupné informace:
Lonely Planet - West Africa
www.Ghana.com
www.agi.org.com
www.gna.com.gh

Víza

O vízum lze požádat na Velvyslanectví Ghany v Praze, kdy vyřízení žádosti o vízum může trvat až několik týdnů. Vízum je ve výjimečných případech možno získat i na letišti v Akkře, vyřízení je ovšem velmi administrativně náročné a pro žadatele finančně nákladné. Doporučuje se před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Ghany, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.

Letiště u Akkry (Kotoka International Airport) je otevřeno nepřetržitě. Silniční přechody jsou otevřeny od 6 do 18 hod. Přechod z tožského Lomé je otevřen do 22 hodin. Při vstupu i výstupu je nutno vyplnit stručný dotazník.

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

Ghana je silně malarická oblast, a proto je možno důrazně doporučit konzultovat případná zdravotní rizika před cestou s lékařem.

V případě podezření se doporučuje provést test na malárii. Ve vážnějších případech (zlomeniny, nutnost operativního zákroku) se doporučuje odlet do ČR.

Státní nemocnice lze doporučit jen v naléhavých případech. Ošetření v soukromých zařízeních je sice dražší, avšak na dobré úrovni. Systém rychlé záchranné služby v Ghaně je na velmi nízké úrovni a v oblastech vzdálenějších od velkých měst nefunguje vůbec. Od r. 2005 působí v Ghaně záchranářská společnost West African Air Rescue Association (WAARA), která nabízí rychlou leteckou záchrannou službu na území Ghany a dle aktuálních bezpečnostních podmínek i na území celé západní Afriky.

V případě vážných zranění nebo komplikací zařídí převoz pacienta do zdravotnického zařízení v Evropě. Podmínkou pro využívání služeb WAARA je uhrazení měsíčního členského poplatku 15 euro/osoba. Repatriace do Evropy musí být pokryta cestovním pojištěním pacienta. Podrobnější informace je možno získat na adrese www.westrafrican-rescue.com.

Tísňové volání (policie, lékařská služba, hasiči) na území celé Ghany : telefon. číslo 999