773 677 006

info@cestasnu.cz

Detail státu

Francie Francie - transparent

Nabízíme 753 ubytovacích kapacit za cenu 1 033 Kč - 220 522 Kč.

Destinace:

Výsledky hledání
Náš tip
Rezidence Terra Bella

Rezidence Terra Bella

Francie » Korsika

59 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: BS Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní

Náš tip
Rezidence Domaine des Roches Jaunes

Rezidence Domaine des Roches Jaunes

Francie » Bretagne

280 termínů / 24 Last minute / 234 First minute

Strava: BS Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní LM FM

Náš tip
Le Mas de Flamants

Le Mas de Flamants

Francie » Lví zátoka

86 termínů / 8 Last minute / 78 First minute

Strava: BS Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní LM FM

Náš tip
Acqua Linda

Acqua Linda

Francie » Korsika

77 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: BS Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní

Náš tip
Club L´ile d´Or

Club L´ile d´Or

Francie » Provence-Alpes-Côte d'Azur » Côte d'Azur

184 termínů / 8 Last minute / 78 First minute

Strava: BS Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní LM FM

Náš tip
Les Chalets De Puy St Vincent

Les Chalets De Puy St Vincent

Francie » Provence-Alpes-Côte d'Azur » Puy Saint Vincent

19 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: BS Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní


další nabídky >

Francie - užitečné informace

Celní a devizove predpisy

Od celních poplatků je osvobozen neobchodní dovoz. V hotovosti lze převážet nejvýše 10.000,- EUR na osobu, při vyšší částce je ohlašovací povinnost.
Při cestování se psem, kočkou nebo fretkou je nutný Evropský pas vydaný a vyplněný veterinářem. Kromě toho musí být zvíře identifikovatelné buď tetováním nebo mikročipem a očkované proti vzteklině. Benzín lze převážet pouze v nádrži auta a v kanystru do množství 10l.
Dovoz a vývoz zvířat, rostlin, léků (kromě těch, které odpovídají osobní potřebě), zbraní a uměleckých předmětů se řídí zvláštními předpisy. Před cestou doporučujeme informovat se u zastupitelského úřadu Francie v Praze a případně si vyžádat příslušná povolení.

Dokumenty

Občan ČR může vstupovat na území kontinentální Francie, zámořských departementů a teritorií a ostatních členských států EU na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Při cestách do zámořských departemenentů a teritorií Francie se doporučuje dát přednost cestovnímu pasu před občanským průkazem (možnost mezipřistábní mimo území EU). Od 1.1.2006 platí, že k opuštění území ČR k cestě do států EU lze jako cestovní doklad použít občanský průkaz, pokud nemá oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).
Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.
Při cestě autem je nutný řidičský průkaz, technický průkaz (carte grise) a pojištění (carte verte).

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Upozornění pro turisty cestující autem: pokuty za nedodržení pravidel silničního provozu jsou poměrně vysoké a musí být zaplaceny na místě. Jakákoliv snaha o snížení pokuty je bezpředmětná. Řízení pod vlivem omamných látek je trestné. Používání antiradaru je ve Francii zakázáno.

V Paříži a v dalších velkých městech a především ve středomořské oblasti je třeba dát pozor na krádeže. Není vhodné nechávat doklady a cenné věci na pláži a v zaparkovaných autech, nocovat na pláži.

Vzhledem k narůstajícímu počtu loupežných přepadení na jihu Francie v oblasti Provence, u benzínových stanic a na odpočívadlech dálnice A7, okolí měst Aix-en-Provence, Marseille, Nice, po celém jižním pobřeží Côte d´Azur turistům se nedoporučuje přespávat v zamknutých automobilech mimo kempy a ubytovací zařízení, neboť hrozí vysoké riziko přepadení.

Ve vysokohorských oblastech je důležité nepodceňovat náročnost terénu a klimatické podmínky, nezapomínat na připojištění pro vysokohorskou turistiku a na speciální připojištění na sport. Před cestou do zahraničí se doporučuje sjednat si cestovní pojištění.

Víza


V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP má každý státní příslušník ČR právo pobývat v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob), a to na základě čl. 18. Smlouvy o založení ES, který stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států".
Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Občan ČR nemá v rámci turistického pobytu přihlašovací povinnost.
Při kontrole nezletilé osoby do 18 let cestující bez doprovodu dospělé osoby mohou vyžadovat francouzské úřady písemný souhlas rodičů s cestou do zahraničí.

Práce občanů ČR ve Francii
Dne 27. června 2008 bylo ve věstníku Journal Officiel (str. 10333) publikováno nařízení č. 0149 jako právní rámec úplné liberalizace francouzského pracovního trhu pro občany všech států, které vstoupily do EU dne 1. května 2004. K 1. červenci 2008 se tak francouzský pracovní trh otevřel zcela i pro české občany.

Pro občany ČR to v praxi znamená, že mohou na území Francie vykonávat závislá i nezávislá povolání za stejných podmínek jako Francouzi, samozřejmě za předpokladu splnění kvalifikačních podmínek. Výjimku tvoří několik specifických povolání ve státní správě určených výhradně francouzským státním příslušníkům.

Pro všechna povolání s výše uvedenou výhradou již není třeba žádat pracovní povolení.

Co se týče pobytových dokladů, odpadá pro české zaměstnance povinnost být držitelem francouzské pobytové karty. Český občan všeobecně má však právo o její vystavení požádat na prefektuře nebo podprefektuře příslušné podle místa bydliště.

Při této příležitosti upozorňujeme na budoucí povinnost nahlásit svou přítomnost při dlouhodobém pobytu na francouzském území obecnímu úřadu místa bydliště (plnění této povinnosti bude vyžadováno, jakmile bude vydán zatím chybějící prováděcí předpis k základní právní úpravě. Tato povinnost se bude vztahovat na všechny příslušníky EU a EHP, kteří přistěhují do Francie po datu zveřejnění nařízení stanovujícího formu potvrzení o přihlášení. Bude třeba ji splnit během tří prvních měsíců pobytu.

Podrobné informace lze nalézt na webových stránkách francouzské státní správy Service-Public http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2651.xhtml a http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F12017.xhtml.

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

Český občan má nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě ohrožení života nebo zdraví. Před odjezdem z ČR je třeba si vyzvednout u pobočky zdravotní pojišťovny Evropskou kartu zdravotního pojištění.
Ve Francii se lékařské ošetření platí přímo lékaři, který vystaví potvrzení o ošetření tzv. „Feuille de Soins„. Pro úhradu nákladů je třeba se obrátit s tímto potvrzením na místní zdravotní pojišťovnu (Caisse Primaire d´Assurance Maladie) nebo na příslušnou zdravotní pojišťovnu v ČR.

V případě nemocničního ošetření hradí pacient pouze předepsanou spoluúčast:
- lékařské ošetření 30% nákladů
- laboratorní testy 40% nákladů
- léky 35-65% nákladů
- nemocniční péče 20% nákladů a současně 16,- EUR denně za stravu.
Repatriace na území ČR a v případě úmrtí převoz tělesných pozůstatků se nepovažuje za neodkladnou zdravotní péči. Z tohoto důvodu doporučujeme před cestou do Francie nechat se připojistit.

Důležitá telefonní čísla:
15 první pomoc
17 policie - pohotovostní služba
18 požárníci
0800 99 0421 telefonování na účet volaného do ČR
112 evropské číslo pohotovostní službyZÁMOŘSKÉ DEPARTAMENTY A ZÁMOŘSKÁ ÚZEMÍ

Zámořské departementy – Départements d´outre-mer (DOM): Guadeloupe, Guyana, Martinik, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte.
Zámořská území – Territoires d ´outre-mer (TOM): Nová Kaledonie, Francouzská Polynésie, Wallis-et-Futuna.

Telefonní čísla platná v DOM i v TOM:
15 lékařská pomoc (SAMU - Service d´aide médicale urgence)
16 námořní pomoc (Secours en mer)
17 policie – pohotovostní služba
18 hasiči (Pompiers)
Telefonní čísla v DOM fungují stejně jako v metropolitní Francii. V TOM je nutné uvést mezinárodní předvolbu i při telefonování z a do Francie.
Měna v DOM : EURO – ceny poněkud vyšší ve srovnání s metropolitní Francií.
Měna v TOM : FRANK FCP ( pro orientaci cca 1 euro = 119,25 )
Kromě očkování běžných v ČR doporučují některé cestovní kanceláře i očkování proti hepatitidě A a B.
Bezpečnostní situace je srovnatelná a metropolitní Francií.

Zastoupení ČR : Velvyslanectví ČR v Paříži