773 677 006

info@cestasnu.cz

Detail státu

Finsko Finsko - transparent

Nabízíme 7 ubytovacích kapacit za cenu 21 200 Kč - 43 650 Kč.

Výsledky hledání
Finsko Finsko 55+ - barevná paleta
Hotel
letecky
Praha
Polopenze
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 14.9.2018 5 dní Polopenze leteckyleteckyPraha 21 200 Kč Detail
FM
Finsko Rovaniemi a Santa Claus
Hotel
letecky
Praha
Snídaně
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 13.3.2019 5 dní Snídaně leteckyleteckyPraha 34 080 Kč FM Detail
 30.1.2019 5 dní Snídaně leteckyleteckyPraha 34 435 Kč FM Detail
 6.2.2019 5 dní Snídaně leteckyleteckyPraha 34 435 Kč FM Detail
Datum Délka Strava Doprava Cena
 25.8.2018 8 dní Snídaně leteckyleteckyPraha 37 050 Kč Detail
FM
Finsko Finsko s polární září nad hlavou
Chata
letecky
Praha
Plná penze
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 20.3.2019 5 dní Plná penze leteckyleteckyPraha 37 506 Kč FM Detail
 13.3.2019 5 dní Plná penze leteckyleteckyPraha 38 304 Kč FM Detail
 11.12.2019 5 dní Plná penze leteckyleteckyPraha 39 010 Kč FM Detail
Datum Délka Strava Doprava Cena
 22.3.2019 5 dní Polopenze leteckyletecky 38 800 Kč Detail
FM
Finsko Zimní Laponsko všemi smysly
Hotel
letecky
Praha
Polopenze
Hodnocení:
0,0 / 6 Hodnocení podle Holidaycheck
Datum Délka Strava Doprava Cena
 18.3.2019 7 dní Polopenze leteckyleteckyPraha 41 400 Kč FM Detail

další nabídky >

Finsko - užitečné informace

Celní a devizove predpisy

Osoba cestující z EU může do Finska bezcelně dovézt zboží pro svou spotřebu, pro spotřebu své rodiny nebo jako dárky pro své přátele.
Omezení:
Dovážená nebo vyvážená hotovost vyšší než 10.000 EUR musí být deklarována.
Alkoholické nápoje s vyšším obsahem alkoholu než 22% mohou převážet pouze osoby starší 20 let.
Dovoz alkoholových substancí s vyšším obsahem alkoholu než 80% není povolen.
Kromě plné nádrže je povolen dovoz dalších pohonných hmot do 10 litrů na 1 motorové vozidlo.
Limity pro dovoz tabákových výrobků:
200 cigaret, 50 doutníků, 100 krátkých doutníků, 250g dýmkového nebo cigaretového tabáku, množství žvýkacího tabáku není omezeno pokud je dovážen z členské země EU pro osobní
potřebu. Podrobné informace na www.tulli.fi.
Léky:
Povoleno je maximální množství léků pro osobní potřebu na 1 rok. Léky na předpis, označené jako narkotika lze v rámci Schengenského prostoru dovézt v množství odpovídajícím spotřebě na dobu 3 měsíců, dovážející však musí být schopen prokázat nezbytnost dovozu těchto léků pro svou osobu lékařským předpisem a osvědčením vydaným farmaceutickým nebo lékařským zařízením, které je oprávněno k prodeji těchto léků ve Finsku. Podrobné informace na www.nam.fi

Dovoz psů, koček a fretek:
- zvíře musí být označeno tetováním nebo mikročipem
- nutné očkování proti vzteklině (nejpozději 21 dnů před cestou)
- ošetření proti echinokokóze (nejdříve 30 dnů před příjezdem do Finska, nepožaduje se u zvířat mladších 3 měsíců)
- zvířecí pas, kde je označeno očkování a ošetření proti echinokokóze

Mláďata mladší 3 měsíců, která nebyla očkována proti vzteklině:
- musí být označeno tetováním nebo mikročipem
- zvířecí pas
- musí být dovezeno přímo od chovatele, kde se narodilo
- podepsané prohlášení chovatele, že zvíře u něj pobývalo od narození a nikdy nebylo v kontaktu s divoce žijícími zvířaty
Podrobné informace na www.evira.fi

Dokumenty

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Od 1.1.2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).
Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.

Řidiči musí mít řidičský průkaz (stačí český, mezinárodní se nevyžaduje), technický průkaz a mezinárodní pojištění, tzv. zelenou kartu. Pokud občané cestují jiným automobilem než svým vlastním (půjčeným od příbuzných, z půjčovny, na leasing), budou po nich finští pohraničníci velmi pravděpodobně požadovat nějaký doklad o tom, že jsou oprávněni vozidlo užívat. Doporučuje se proto mít notářsky ověřenou plnou moc majitele vozidla (nejlépe v angličtině, finštině nebo švédštině).

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Finsko je klidná a bezpečná země. Především v zimních měsících je však třeba počítat s drsnějšími podmínkami a na cestu, především do odlehlých, řídce zalidněných oblastí na severu, se náležitě vybavit. V Laponsku se nedoporučuje pohybovat se ve volné přírodě bez kvalifikovaného průvodce.
Od listopadu do konce března je povinné používání zimních pneumatik.

Víza

V souvislosti se vstupem ČR do EU/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU ( tzv. volný pohyb osob ), a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že “každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států”.

Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Bude-li doba Vašeho pobytu ve Finsku delší než 3 měsíce, podléháte povinnosti svůj pobyt registrovat na místní policii. Pokud se chystáte ve Finsku pobývat dlouhodobě, informujte se předem na podmínky pobytového režimu buď na stránkách imigračního úřadu www.uvi.fi, Ministerstva práce www.mol.fi. nebo přímo na velvyslanectví Finska v ČR.

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

Mezi ČR a Finskem není uzavřena dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče, platí však obecné zásady EU. Česká zdravotní pojišťovna uhradí zdravotní péči svému pojištěnci v rozsahu a za podmínek publikovaných např. Centrem mezistátních úhrad - www.cmu.cz. Doporučujeme, aby se cestující do Finska o těchto podmínkách před cestou informovali u své zdravotní pojišťovny, nebo na stránkách Centra mezistátních úhrad. Informaci o specifikách úhrad zdravotní péče ve Finsku zveřejňuje centrum na webové stránce - www.cmu.cz/eu/finsko. Přes uvedené možnosti, které vznikly po vstupu do EU, doporučujeme i nadále, aby cestující uzavírali komerční cestovní připojištění.

Důležitá telefonní čísla:

Základní nouzové číslo: 112
Pohotovostní číslo policie: 10022
Volání na tato čísla je po celém Finsku bezplatné.

Czech Direct (hovor na účet volaného v ČR): 0800110420
Centrála Western Union (služba pro rychlé zaslání peněz z ČR): 060015525