773 677 006

info@cestasnu.cz

Detail státu

Bolívie Bolívie - transparent

Nabízíme 25 ubytovacích kapacit za cenu 26 875 Kč - 148 973 Kč.

Výsledky hledání
Náš tip
Krásy Bolívie a cesta pouští do Chile

Krásy Bolívie a cesta pouští do Chile

Bolívie

22 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: - Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Peru a Bolívie – turistika

Peru a Bolívie – turistika

Bolívie

2 termíny / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: BS Odlet: - Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Bolívie - Hory, pouště a pralesy Bolívie

Bolívie - Hory, pouště a pralesy Bolívie

Bolívie

1 termín / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Okruh Peru a Bolívií speciál

Okruh Peru a Bolívií speciál

Bolívie

10 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: - Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Chile, Peru, Bolívie (Expedition)

Chile, Peru, Bolívie (Expedition)

Bolívie

3 termíny / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Peru – země zlata a slunce 2018

Peru – země zlata a slunce 2018

Bolívie

8 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: - Odjezd z: 0 míst

letecky


další nabídky >

Bolívie - užitečné informace

Celní a devizove predpisy

V Bolívii platí běžná dovozní omezení pro cestovatele s tím, že je zakázáno dovážet potraviny v surovém stavu, více než 200 ks cigaret, 1 litr alkoholických nápojů. Dovoz finanční částky nad 10 tisíc USD podléhá oznamovací povinnosti. Pro dovoz i vývoz zvířat i rostlin platí mezinárodní předpisy, tzn. že je vždy vyžadován mezinárodní veterinární resp. fytosanitární certifikát a dle druhu zvířete příp. očkovací průkaz. Není možné vyvážet druhy chráněné zákonem nebo uvedené na listině ohrožených druhů. Zakázán je vývoz/dovoz narkotik. Rovněž se nesmí vyvážet originální artefakty, které jsou považovány za národní kulturní dědictví.

Směna valut či deviz není povinná. Kromě národní měny tzv. peso boliviano (BOB) volně obíhá i americký dolar (USD), nicméně s americkými dolary nelze běžně platit v obchodní síti. S bankovkami menších nominálních hodnot nejsou problémy, v případě bankovky 100,- USD je možné se někde setkat s odmítnutím kvůli obavám z padělání. Směnu lze provést v bance, ve směnárnách nebo v recepcích hotelů. Nedoporučuje se měnit peníze u „pouličních směnárníků“. Lze u nich možná získat lepší kurs, avšak ten se o moc neliší od kursu v bance. Hlavní riziko je ale v tom, že Vám mohou být podstrčeny falešné bankovky. V Bolívii je tento problém nejen ve vztahu k místní měně, ale hlavně také vůči USD. Výměna bankovek Euro je složitá, protože většina bank je volně nesměňuje nebo jen ve velmi nevýhodném kursu.

Dokumenty

Při cestách do Bolívie musí být občané ČR vybaveni cestovním pasem ČR s platností nejméně 6 měsíců. Doporučuje se mít s sebou kopii cestovního pasu pro případ ztráty. Při vstupu do země se vyplňuje migrační průvodka a celní prohlášení.

Při cestě motorovým vozidlem je při vstupu do Bolívie vyžadováno předložení platného řidičského průkazu, technického průkazu od vozidla a pojistky uzavřené buďto u bolívijské, nebo u mezinárodní pojišťovny uznávané v Bolívii.

V případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu v Bolívii vydává náhradní cestovní doklad ČR zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru). Po domluvě se zastupitelským úřadem ČR v Limě je možné obdržet náhradní cestovní doklad na honorárním konzulátu v La Pazu.

Občan ČR má rovněž možnost požádat na kterémkoliv velvyslanectví ČS EU v Bolívii o vydání náhradního cestovního dokladu EU (Emergency Travel Document - ETD)

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Před cestou se doporučuje zaregistrovat se v databázi „Dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí“ - DROZD (http://drozd.mzv.cz/).

Obecně platí, že znalosti anglického jazyka jsou uplatnitelné v hlavním městě a ve větších turisticky známých destinacích, ovšem již tomu tak není v dalších částech země. Základní znalosti španělštiny jsou vítány ba někdy jsou i potřebné, jinak se turisté vystavují rizikům s tím spojeným.

Hlavní město La Paz a některá další turistická místa se nacházejí ve vysoké nadmořské výšce – nad 3 tisíce metrů nad mořem. Nadmořská výška se projevuje bolestmi hlavy, závratěmi, špatným dýcháním a také zvracením. Při příjezdu je vhodné počítat s obdobím na aklimatizací. Ve výše položených oblastech se doporučuje chodit spíše pomaleji, častěji odpočívat, nejíst těžká a tučná jídla a přijímat velké množství tekutin. V místních lékárnách je možné zakoupit speciální tabletky, které pomáhají překonat problémy spojené s pobytem ve vysoké nadmořské výšce.

Ve městech jsou pro přepravu bezpečnější taxi než místní mikrobusy, ve kterých často dochází k okrádání turistů. Všeobecně platí, že při cestování hromadnou dopravou (taxi, mikrobus) je třeba se mít na pozoru. Cena taxi je smluvní (neexistují taxametry), jistější je používání např. hotelového taxi. K cestám mezi městy lze použít dálkové autobusy, nicméně i zde platí stejná pravidla. Meziměstská autobusová přeprava není drahá. Doporučuje se cestovat pouze zavedenými autobusovými společnostmi, kde je záruka dobrého technického stavu autobusů. Levnější dopravci většinou nevěnují řádnou pozornost technickému stavu svých vozidel a častěji u nich dochází k technickým poruchám nebo haváriím. Větší a zavedení přepravci autobusů jsou automaticky pojištěni, což je v případě problémů různého charakteru výhodou. Doporučuje se uchovat si nejméně po dobu cesty jízdenku pro případné uplatnění náhrady u pojišťovny.

Povrch pozemních komunikací má povětšinou jen průměrnou kvalitu, je třeba počítat s četnými výmoly. V horských oblastech může docházet k závalům silnic v období dešťů.

Obecně platí pravidlo, že se nekonzumuje voda z vodovodního kohoutku, pouze voda balená – tzn. v lahvích nebo sklenicích. Zelenina a ovoce se doporučují před konzumací dobře propláchnout vodou, popř. dezinfikovat.

Pokud se týče bezpečnostních poměrů, Bolívie je zemí s poměrně vysokou pouliční kriminalitou. Pro pobyt platí všechna obecná pravidla, jejichž dodržováním lze předejít především okradení. Není vhodné cestovat po zemi nebo se pohybovat po městě v noci, chodit do odlehlých čtvrtí, doporučuje se zdržovat spíše v centru měst.

V případě nevyužití letenky z jakéhokoli důvodu je třeba se připravit, že většina leteckých společností vyžaduje zaplacení stornovacího poplatku - a to i v případě odcizení letenky, kdy je navíc vyžadován policejní protokol. Pokud tedy dojde ke krádeži pasu, letenky a cenností, je třeba nejprve kontaktovat místní oddělení policie, aby vydalo protokol o krádeži.

Při leteckých cestách do amazonských oblastí Bolívie je na přímých letech povinné předložit potvrzení o očkování proti žluté zimnici (viz odkaz). Pro návštěvu pralesních oblastí Bolívie, které budou dlouhodobějšího charakteru, je vhodné zajistit si další doporučená očkování jako např. očkování proti žloutence a břišnímu tyfu.

S sebou je dobré mít také repelent či odpuzovač komárů. Je třeba se mít na pozoru před onemocněním horečkou dengue, které způsobuje štípnutí infikovaným komárem. Proti této nemoci neexistuje očkování, platí pouze prevence.

V Bolívii je napětí 220 V, telefonní předvolba země je 00591.

Víza

S účinností od 1.10.2003 Bolívie zrušila vízovou povinnost pro turistické cesty občanů ČR. Stalo se tak na základě vládního dekretu č. 27150 ze dne 3.9.2003. Společné rozhodnutí MZV a MV Bolívie č. 2/2007 ze dne 31.8.2007 stanovilo konkrétní podmínky bezvízového pobytu k turistickým účelům:
- bezvízový pobyt nesmí přesáhnout 90 dnů v roce
- pobyt nelze prodloužit
- během pobytu nelze změnit jeho účel (žádat o přechodný nebo dlouhodobý pobyt)
- k delšímu pobytu je potřeba získat vízum na velvyslanectví Bolívie (pro ČR sídlí velvyslanectví Bolívie ve Vídni)

Podmínkou vstupu na území Bolívie je splnění následujících požadavků:
- předložení platného cestovního dokladu s platností minimálně 6 měsíců
- předložení dokladu o očkování proti žluté zimnici (do určených oblastí Amazonie)
- předložení zpáteční letenky nebo cestovního plánu

Při turistickém pobytu v Bolívii delším než povolených 90 dnů je nutno za každý den uhradit pokutu ve výši 20,- BOB.

Pro pobyt k jiným než turistickým účelům je třeba si obstarat tzv. speciální vízum (Visa de Objeto Determinado). Toto vízum je platné jen 30 dnů a slouží k tomu, aby během této doby byla podána žádost o přechodný nebo dlouhodobý pobyt. Může být prodlouženo dvakrát, vždy maximálně o 30 dnů.

Nadále zůstává v platnosti bilaterální dohoda o bezvízovém režimu pro držitele diplomatických a služebních pasů z roku 1991, která se vztahuje na držitele diplomatických a služebních pasů ČR a diplomatických a úředních pasů Bolívie. Povolený bezvízový pobyt podle této dohody je rovněž 90 dnů.

Při odletu z Bolívie je nutno uhradit letištní poplatek ve výši 25,- USD (údaj z roku 2010, nicméně jeho výše se může měnit).

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

V Bolívii existuje síť soukromých a státních zdravotnických institucí. Jednoznačně na vyšší úrovni jsou soukromá zařízení.

Každý cestovatel by měl mít pro pobyt v Bolívii sjednáno zdravotní pojištění. Podle charakteru pojištění je nezbytná lékařská péče poskytována buď na základě předložení dokladu o pojištění nebo po zaplacení nákladů na ošetření v hotovosti nebo kreditní kartou. V tomto případě pacient provede proplacení nákladů na léčbu se zdravotní pojišťovnou po návratu do ČR na základě účtu vystaveného bolívijským zdravotnickým zařízením.

Důležitá telefonní čísla:

Policie 110
Hasiči 119
První pomoc 118
Červený kříž 2227818, 2226936
Letiště (Al Alto) 2810122, 2810123

Nemocnice v La Paz:
Clínica Americana 2783371
Clínica Alemana 2323023
Hospital 20 de octubre 2811035
Hospital de Clínicas