773 677 006

info@cestasnu.cz

Detail státu

Alžírsko Alžírsko - transparent

za cenu - .Celní a devizove predpisy

Na elektroniku (počítač, fotoaparát, videokamera apod.) je vystavováno celní prohlášení s maximální platností na 3 měsíce.

Povolená množství:
- 200 ks cigaret nebo 100 ks cigár nebo 50 doutníků nebo 250 g tabáku,
- 2 litry vína nebo 1 litr alkoholu,
- 50 g parfému nebo 250 ml toaletní vody.

Dovoz drog, válečných zbraní a munice a "zboží, které odporuje dobrým mravům a morálce", je zakázán. Alžírský právní řád nerozlišuje tzv. vědomé či nevědomé držení drog.

Výše dovozu valut do země není omezena, ale valuty je nutno deklarovat při příjezdu. Pro nerezidenty v Alžíru je možno zakoupit letenky a lístky na loď pouze za dináry vyměněné pro tento účel v bance (při nákupu nutné předložit potvrzení o výměně). Kreditní karty není možno při běžných platbách použít, s výjimkou velkých hotelů.

Na podrobnosti dovozu a vývozu se doporučuje dotázat při vyřizování žádosti o vízum.

Dokumenty

Platný cestovní pas.

Před vstupem a výstupem ze země je nutno vyplnit (bílou a zelenou) registrační kartu, která se předkládá v rámci celní a pasové kontroly.

Při cestě motorovým vozidlem je nutno vyplnit (oranžovou) registrační kartu pro vůz a žádost o vystavení turistické karty pro vozidlo s platností na tři měsíce. V Alžírsku neplatí tzv. zelená karta, a proto je nutno okamžitě v přístavu nebo na celnici uzavřít pojistku s minimální platností na 1 měsíc. Bez tohoto pojištění není vozidlo propuštěno z prostoru přístavu nebo celnice. Není - li řidičem majitel vozidla, je na celnici vyžadována plná moc majitele vozidla znějící na řidiče k užívání vozu. Pro provoz vozidla stačí běžný technický průkaz. Doporučuje se mezinárodní řidičský průkaz.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Vzhledem k přetrvávající špatné bezpečnostní situaci je nutné důkladně zvážit individuální turistiku do severní části Alžírska, zejména na východ od hlavního města do oblasti Kabýlie, kde přetrvává zvýšená hrozba teroristických útoků a únosů. Jedná se především o správní regiony Bejaïa, Bouira a Tizi Ouzou.

V současné situaci se rovněž nedoporučují turistické cesty do příhraničních oblastí Alžírska s Mali, Mauretánií a Nigerem, kde dochází k případům únosů zahraničních turistů. K cestám do vzdálenějších míst země je vhodné využívat pouze leteckou přepravu, na jih země pak cestovat pouze s prověřenými turistickými kancelářemi.

Při cestách do Alžíru a dalších velkých měst doporučujeme vyhýbat se málo frekventovaným místům a předměstím a pohybovat se po městě pouze v denních hodinách. V souvislosti se zvýšeným výskytem případů pouliční kriminality (krádeže, přepadení) i v obecně klidnějších čtvrtích Alžíru nedoporučujeme při návštěvě hlavního města viditelné nošení cenností a nabádáme ke zvýšené obezřetnosti.
Před cestou se důrazně doporučuje informovat se na bezpečnostní situaci v oblasti plánované cesty prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Alžíru a využít systém dobrovolné registrace občanů ČR při cestách do zahraničí (DROZD).

Žádné očkování povinné není, přesto se doporučuje očkování proti hepatitidě typu A, B a proti tyfu, zejména v těch případech, kdy se jedná o delší pobyt nebo v oblastech mimo velká města - vhodné konzultovat lékaře.

Fotografování vojenských objektů, mostů, letišť a dalších strategických objektů, jakož i uniformovaných osob je zakázané. Nedoporučuje se ani pořizování snímků objektů s vyvěšenou alžírskou vlajkou. Bezproblémové je fotografování turistických míst. Pořízení snímku je v každém případě lepší konzultovat s místním průvodcem.
Oficiálním jazykem je arabština, běžně je používána francouzština a v hlavním městě částečně i angličtina.

Silniční poplatky nejsou, síť autoopraven je velká, avšak s nízkou kvalitou služeb. Síť čerpacích stanic je dobrá, problémy se vyskytují pouze s bezolovnatým benzínem. Při pozemních cestách doporučujeme nepoužívat vlastní osobní vozy a vyhýbat se vedlejším dopravním komunikacím a cestám v noci. V poslední době byly zaznamenány v oblasti Réghaïa v blízkosti hlavního města případy falešných policejních kontrolních stanovišť, na nichž byli cestující okrádáni. Ve stejné oblasti opakovaně došlo i k přepadávání vozidel stojících v kolonách při dopravní špičce.
Obchodní síť a služby poskytované v hotelech vyšší a střední kategorie jsou na dobré úrovni.

Kempinky v pravém smyslu slova neexistují. Volné kempování je velmi nebezpečné.

Na alžírské poušti je přísně zakázáno sbírat jakékoliv předměty. Jedná se zejména o prehistorické lidské výtvory, ale také o zkameněliny všeho druhu. Alžírské orgány přistoupily v poslední době k velmi pečlivému prohlížení cestujících a všech zavazadel, a to především při odletech z pouštních měst. Objeven ředměty jsou okamžitě zabaveny a v případě nalezení většího množství předmětů se cestující vystavují dalším postihům, vč. trestně právního postihu.
Na interentové adrese Velvyslanectví ČR v Alžíru www.mzv.cz/algiers je zřízena zvláštní kapitola "Bezpečnost při cestách", kde jsou uvedena další konkrétní doporučení pro cesty a pobyt v Alžírsku.

Víza

Vízum nutné u všech druhů cestovních dokladů, možno o něj požádat na Velvyslanectví ADLR v Praze.

Přihlašovací povinnost existuje, ale nevyžaduje se. V případě ubytování v hotelu přihlašovací povinnost plní hotel.
Doporučuje se před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Alžírska, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

Doporučuje se pojistit úhradu léčebných nákladů v zahraničí, neboť mezi ČR a ADLR neexistuje dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče. O doporučení použití nemocničního zařízení je možno se dotázat Velvyslanectví ČR v Alžíru.

Důležité telefonní linky: 17 - policie, 14 - hasiči - civilní obrana (první pomoc), 19 - informace o telefonních číslech.
soukromá přeprava nemocných (bez lékařského servisu) Exppress - 021736969